זהבית כבר מורווחת יפה: תשלם לעדי צים 53 מיליון שקל עבור 10% ממניות חברת ניכיון הצ'קים אס.אר אקורד

מניית חברת המימון החוץ-בנקאי של צים זינקה 18% בשבוע האחרון • השקעת קרן AMI שמובילה זהבית כהן עשויה לגדול בהמשך עד כ-130 מיליון שקל • צים התחייב שהונה העצמי של אס.אר אקורד, העומד כיום על כ-120 מיליון שקל, יגיע לכ-170 מיליון שקל בתוך שנתיים וחצי

זהבית כהן / צילום: רמי זרנגר
זהבית כהן / צילום: רמי זרנגר

קרן הפרייבט אקוויטי AMI, שאותה מובילה זהבית כהן, תעביר מחר כ-53 מיליון שקל לידי עדי צים עבור 10% ממניות חברת אס.אר אקורד שבשליטתו, הפועלת בתחום האשראי החוץ-בנקאי. צים, המחזיק בכ-84.4% מההון של אס.אר אקורד, הגיע בשבוע שעבר להבנות עם הקרן שהקימה קבוצת קרנות אייפקס, שלפיהן היא תרכוש את המניות מידיו לפי מחיר של 45 שקל למניה, ואתמול חתמו הצדדים על הסכם מפורט.

מניית אס.אר אקורד, שזינקה בשבוע האחרון ב-18% בעקבות הדיווח על הסכם ההשקעה, נסחרת כעת במחיר של 57 שקל, כך שהשקעת הקרן נעשית בדיסקאונט של כ-20% על מחיר השוק הנוכחי. עבור קרן הפרייבט אקוויטי מדובר בהשקעה לא שגרתית, של רכישת מניות מיעוט בחברה ציבורית, המגיעה לאחר ראלי עצום במניה, שהשלימה עלייה של 243% בשנה האחרונה, ומשקפת לאס.אר אקורד שווי של 675 מיליון שקל.

צים העניק לקרן AMI שתי אופציות, כל אחת לרכישת עוד 5% ממניות אס.אר אקורד, במחירי מימוש של 60 שקל ו-66 שקל למניה. האופציה הראשונה ניתנת למימוש במשך תקופה של 18 חודשים והשנייה ל-30 חודשים. ההשקעה הסופית של הקרן באס.אר אקורד עשויה להסתכם בכ-130 מיליון שקל עבור 20% מהמניות שתרכוש מידי צים.

הסכם רכישת המניות מידי צים קובע, כי במקרים מסוימים תוכל הקרן לרכוש ממנו מניות נוספות כדי לשמר את שיעור החזקותיה בחברה. מנגד, צים העניק לקרן אופציית מכר שתאפשר לה למכור לו בחזרה את המניות שרכשה, באותו מחיר למניה, אם תחול הרעה ניכרת בפעילות החברה, או במקרה של הפרת מצגים. האופציה תהיה בתוקף למשך 18 חודשים או פחות (אם הקרן תממש את אחת מאופציות הרכש שלה או את שתיהן לפני כן).

נוסף על כך התחייב צים שהונה העצמי של אס.אר אקורד, העומד כיום על כ-120 מיליון שקל, יגיע - לרבות הלוואות בעלים שהזרים ו/או שיזרים לחברה - לכ-170 מיליון שקל בתוך שנתיים וחצי (המועד האחרון למימוש אופציית הרכש השנייה של אייפקס). עוד התחייב צים "לעשות את מירב המאמצים" למכור או להקצות מניות של החברה שהוא מחזיק, בשיעור של 10% לפחות "לחמישה או יותר צדדים שלישיים", שאינם קשורים אליו, בכדי להגדיל את הסחירות במניות החברה (מהלך שעשוי להכניס את מניית החברה למדד ת"א 125).

צים ואייפקס הסכימו גם שזהבית כהן תתמנה לדירקטורית בחברה ותוכל להמליץ על דירקטור נוסף. נוסף על כך, הקרן תעניק לחברה הנמצאת בשליטתו של צים שירותי ייעוץ.

יצק לשלד פעילות צומחת בתחום האשראי

עדי צים רכש את השליטה בשלד הבורסאי אס.אר אקורד ב-2014, לאחר שמכר יחד עם אחיו רני את רשת המזון "כמעט חינם" ליינות ביתן תמורת מאות מיליוני שקלים. הוא יצק לתוך החברה פעילות צומחת בתחום האשראי, המתרכזת בעיקר בניכיון צ'קים (ממסרים דחויים) - עסקת המרה שבה מקבלים לקוחות החברה את ערכם הכספי של הצ'קים הדחויים שבידם, ואלה מוסבים לחברה בתמורה לעמלה הנקבעת באחוזים.

בשבוע שעבר דיווחה אס.אר אקורד על תוצאות חזקות לרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של השנה: עלייה של 70% ברווח הנקי הרבעוני לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שהגיע לכ-15.7 מיליון שקל. הכנסות המימון קפצו ב-64% לרמה של 30.8 מיליון שקל, בעוד שתיק הלקוחות שלה התרחב ב-67% והגיע לכ-652 מיליון שקל. היקף האשראי שלוקחת החברה מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים קפץ ב-116% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והגיע לכ-464 מיליון שקל.

את תשעת החודשים הראשונים של השנה סגרה החברה עם עלייה של 68% בהכנסות המימון לעומת התקופה המקבילה ב-2018, לרמה של כ-80.6 מיליון שקל. בשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי של 40.8 מיליון שקל, עלייה של כ-75% לעומת התקופה המקבילה.

קרן הפרייבט אקוויטי AMI, שקיבלה עם היווסדה לפני חמש שנים התחייבויות השקעה בהיקף של 504 מיליון דולר, ביצעה עד סוף 2018 שבע השקעות, בהיקף של 277 מיליון דולר - וטרם רשמה ולו אקזיט בודד.