הלמ"ס: לפחות 42% ממשקי הבית היו במצב של אוברדראפט; שליש נושאים הלוואות שלא קשורות למשכנתא

26% מאלה שהיו באוברדראפט קיבלו לפחות פנייה אחת מהבנק בשל חריגה מהמסגרת • כמעט 2 מיליון משקי בית מחזיקים בחסכונות מסוגים שונים; ל-87% מהחמישון העליון יש קרן פנסיה - פי 2.6 מאלה שבתחתית • ומה גובה ההלוואה הממוצעת למשק בית?

חובות משקי הבית בישראל / צילום: Shutterstock
חובות משקי הבית בישראל / צילום: Shutterstock

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (ג') את נתוני הבעלות של משקי הבית על נכסים פיננסיים על פי נתוני שנת 2018, ולפיהם פחות ממחצית ממשקי הבית דיווחו על אוברדראפט לפחות בחודש אחד מבין 12 חודשי השנה האחרונה לסקירה, ומנגד לשליש ממשקי הבית יש הלוואות שאינן קשורות למשכנתאות.

מהנתונים עולה כי לפחות 42% ממשקי הבית שבבעלותם חשבון בנק היו במצב של משיכת יתר (אוברדראפט) בחשבון הבנק לפחות חודש אחד במהלך השנה האחרונה. מבין אלה 22% דיווחו כי זהו מצבם בדרך כלל ושהיו במצב של משיכת יתר 10 חודשים או יותר בשנה האחרונה. 26% ממשקי הבית שהיו באוברדראפט קיבלו לפחות פנייה אחת מהבנק בשל חריגה מהמסגרת בחשבון שלהם בשנה שעברה. רק 5% מאלה שהיו במצב של אוברדראפט, כלומר 60 אלף משקי בית, דיווחו כי חשבון הבנק שלהם נחסם לפחות פעם אחת במהלך השנה האחרונה. 

עוד עולה מהנתונים כי ל-2.5% ממשקי הבית כלל אין חשבון בנק. מדובר ב-69.4 אלף משקי בית שבהם 242.4 אלף נפשות. בקרב משקי הבית הערבים ל-13% אין חשבון בנק לעומת פחות מ-1% בקרב משקי הבית היהודיים. 51% ממשקי הבית הערביים דיווחו כי לאף אחד מבני הבית אין כרטיס אשראי, לעומת 11% ממשקי הבית היהודיים.

ההלוואה הממוצעת של משקי הבית: 96.2 אלף שקל

לגבי חוב המשכנתא של משקי הבית, 27% מהמשיבים בסקר הצביעו על כך כי יש להם משכנתא. מדובר ב-740 אלף משקי בית שבהם 2.96 מיליון נפשות. ל-31% ממשקי הבית היהודיים יש משכנתא לעומת 4% מאלה הערביים. כמעת מחצית (44%) מהמשפחות שלהן יש ילדים וגיל הילד הצעיר קטן מ-18 הם בעלי משכנתא, וכך גם שליש (27%) מהמשפחות עם הורה יחיד.

אחוז משקי בית בעלי משכנתא, 2018 / צילום: הלמ"ס
 אחוז משקי בית בעלי משכנתא, 2018 / צילום: הלמ"ס

בנוגע להלוואות שאינן משכנתא, 29% ממשקי הבית דיווחו כי יש להן הלוואות מסוגים שונים. מדובר ב-789.8 אלף משקי בית שבהם כ-2.9 מיליון נפשות. אומדן ההלוואה הממוצעת למשק בית שאינה משכנתא שנותרה לפירעון עומדת על 96.2 אלף שקל. בחלוקה לספקי ההלוואה, 92% ממשקי הבית דיווחו על נטילת הלוואה מהבנק, 7.5% מחברת כרטיסי האשראי, 5% מחברת ביטוח, ו-5% מאדם פרטי או ארגון פרטי.

ועכשיו לתמונה מעודדת לגבי העתיד. כמעט 2 מיליון משקי בית (71%) דיווחו שיש להם חסכונות מסוגים שונים. לפחות 66% ממשקי הבית דיווחו על חיסכון קרן פנסיה של אחד מבני המשפחה. מדובר ב-1.78 מיליון משקי בית. מחצית ממשקי הבית (51%) דיווחו כי שלפחות לאחד מהם יש חיסכון בקופת גמל. בחלוקה לעשירונים עולה כי 87% מאלה הנמצאים בחמישון העליון יש חיסכון בקרן פנסיה - פי 2.6 ממשקי הבית בחמישון התחתון. 28% ממשקי הבית דיווחו כי יש להם תוכנית חיסכון שאיננה קרן פנסיה או קופת גמל, ל-38% ממשקי הבית בחמישון העליון יש תוכנית חיסכון - פי 2.9 ממשקי הבית בחמישון התחתון.