חברת מלרן, המעמידה אשראי לעסקים במגזר הערבי, גייסה אשראי של 350 מיליון שקל מגוף זר

הלווה יקבל אופציה לרכישת 5% ממניות מלרן במחיר המשקף לחברה שבשליטת ריאן מואנד שווי של כ-84 מיליון שקל • חברת האשראי החוץ בנקאי, המקדמת גיוס אג"ח, קיבלה מוקדם יותר החודש מ-S&P מעלות דירוג BBB פלוס, בתחזית יציבה, לגיוס של עד 80 מיליון שקל

הכפר הערבי עראבה / צילום: תמר מצפי
הכפר הערבי עראבה / צילום: תמר מצפי

לקראת גיוס אג"ח שמקדמת חברת האשראי החוץ בנקאי מלרן פרויקטים, הבוקר עדכנה החברה כי חתמה על מזכר הבנות לקבלת הלוואת מסגרת בהיקף של כ-350 מיליון שקל, עם אפשרות להגדלתה עד ל-175 מיליון שקל נוספים. במלרן ציינו כי מסגרת ההלוואה תהיה לתקופה של עד ארבע שנים, בריבית שנתית נומינלית של 6%-6.5%, ותשמש "לרכישת תיקי הלוואות מהחברה על פי קריטריונים ידועים ומוסכמים מראש".

עוד במסגרת מזכר ההבנות, הכפוף לכמה תנאים, נקבע כי הגוף המממן, שהוא גוף זר ששמו לא נמסר, יקבל אופציה לרכישת 5% ממניות החברה הניתנת למימוש עד חודש לאחר השלמת ההסכם, במחיר המשקף לחברה שווי של כ-84 מיליון שקל.

מלרן, שנמצאת בשליטת ריאן מואנד, התחילה לפעול ב-2008, ופעילותה מתמקדת "במיוחד במתן אשראי לעסקים במגזר הערבי (B2B), בעיקר באמצעות מסחר בממסרים דחויים". מסחר בממסרים דחויים הוא עסקת המרה, שבה מקבלים לקוחות החברה את ערכם הכספי של הצ'קים הדחויים שבידם, ואלה מוסבים לחברה בתמורה לעמלה הנקבעת באחוזים.

מלרן נחשפה לשוק ההון המקומי לראשונה לפני פחות מחצי שנה, אז חתמה על הסכם למכירת 25% ממניותיה באמצעות הקצאה פרטית לידי חברת עילדב השקעות, תמורת 21 מיליון שקל, נוסף על קבלת הלוואה של 17 מיליון שקל מהחברה שבשליטת רוני שטרנבך.

חודש לאחר מכן הכניסה עילדב גם את פועלים אי.בי.אי למעורבות במלרן, עם העברת חלק מזכויותיה וחובותיה בהיקף של כ-9 מיליון שקל, ובשבועות האחרונים עדכנה מלרן על אישור בקשותיה לקבלת רישיון מורחב למתן אשראי "ורישיון מורחב למתן שירות בנכס פיננסי" מרשות שוק ההון - מה שיאפשר את השלמת עסקת ההשקעה של עילדב ופועלים אי.בי.אי.

מוקדם יותר החודש קיבלה מלרן מ-S&P מעלות דירוג BBB פלוס, בתחזית יציבה, לגיוס של עד 80 מיליון שקל.

במעלות ציינו כי בסוף חודש ספטמבר סך נכסיה של מלרן עמד על כ-307 מיליון שקל מה שלפי חברת הדירוג, "הופך אותה לאחת השחקניות הבינוניות בענף האשראי החוץ בנקאי".

הדירוג משקף הערכתה של מעלות "לגבי המיקוד העסקי הצר יחסית של החברה בקו פעילות אחד - מתן אשראי לעסקים במגזר הערבי באמצעות ניכיון ממסרים דחויים והמשקל הגבוה של פעילות מנכי משנה מסך פעילותה".

עוד משקף הדירוג, "את פרופיל המימון המוגבל של החברה, המורכב בעיקר ממסגרות אשראי מספקי אשראי חוץ בנקאים אחרים, תוך הישענות מהותית על ספק אחד עיקרי והיעדר מסגרות אשראי בנקאיות חתומות".

"חולשות אלה", הוסיפו במעלות, "מתקזזות בחלקן מול הגמישות המאזנית הגבוהה של החברה, שמרבית נכסיה בעלי מח"מ קצר של עד שלושה חודשים, ומול הצפי שלנו לשמירה על הלימות הון מהותית".

עוד הוסיפו שם, כי "מעמדה התחרותי בענף מוגבל להערכתנו בשל גודלה והמיקוד העסקי הצר יחסית בתחום האשראי לעסקים במגזר הערבי, אף שלהבנתנו, לחברה היכרות טובה ומומחיות גבוהה בענף".