הנפקת אג"ח | ניתוח

גיוסי אג"ח גדולים בדצמבר הפכו את 2019 לשנת שיא של הנפקות בשוק החוב הקונצרני

מנתוני מעלות S&P לסיכום שנת פעילות גיוסי החוב של החברות בבורסת ת"א, עולה כי בולטת הירידה במרווחי הסיכון • במקביל לעלייה חדה במדדי האג"ח, ישנה יותר פתיחות להנפקות אג"ח חברות, יש גיוסים חיוביים בקרנות הנאמנות בשוק המקומי ותפנית מבחינת הציפיות לשינויים ברמות הריבית • ומה הלאה?

רונית הראל בן זאב, מנכ"לית S&P מעלות / צילום: תמר מצפי
רונית הראל בן זאב, מנכ"לית S&P מעלות / צילום: תמר מצפי

סיום חזק במיוחד ל-2019 בשוק גיוסי האג"ח הקונצרניות הפך אותה לשנת שיא בפעילות, עם היקף ההנפקות הגבוה ביותר בעשור האחרון, שהסתכם בכ-72 מיליארד שקל. זאת, כשגופים מתחום הפיננסים רושמים גם הם שנת שיא בגיוסי החוב, שמשכה את המספרים השנתיים למעלה. כך עולה מנתוני מעלות S&P לסיכום שנת פעילות גיוסי החוב של החברות בבורסה המקומית.

דצמבר מסתמן כחודש שיא בפעילות גם הוא, עם גיוסים בהיקף של כ-14 מיליארד שקל, וזאת כשלפי נתוני מעלות, שלוש מהנפקות שבוצעו בו היוו קרוב למחצית הסכום החודשי. אלה כללו גיוס של 2.6 מיליארד שקל שביצע בנק דיסקונט, גיוס של 2.1 מיליארד שקל שביצעה ענקית הנדל"ן המניב עזריאלי ו-1.5 מיליארד שקל שגייסה חברת נמלי ישראל.

על רקע רמות הריבית הנוחות, המחסור באלטרנטיבות השקעה והכסף הנזיל הרב, שוק האג"ח הקונצרניות המקומי נהנה כבר מכמה שנות פעילות אינטנסיביות. סכום הגיוס השנתי שנרשם ב-2019 והגיע לכ-72 מיליארד שקל, משקף עלייה של כ-11% ביחס לגיוסים בהיקף של כ-65 מיליארד שקל שבוצעו ב-2018, וקצת יותר מ-71 מיליארד שקל שגויסו ב-2017.

הצמיחה בפעילות גיוסי האג"ח הקונצרניות נרשמה לצד עליות שערים חדות שאפיינו את מדדי האג"ח - עם עלייה של כ-9% במדד אג"ח ממשלתיות ושל כ-7.5% במדד אג"ח חברות - מה שמהווה לפי מעלות, שנת שיא גם מבחינת עליית מדדי האג"ח.

עשור של צמיחה - היקף הנפקות שנתי של אג"ח חברות
 עשור של צמיחה - היקף הנפקות שנתי של אג"ח חברות

S&P צופה: 2020 תהיה דומה ל-2019

בניתוח המגמות השנתיות מציינת רונית הראל בן זאב, מנכ"לית S&P מעלות, כי אחרי הקריסה בשוקי המניות והאג"ח עם סיומה של 2018, "פתיחת שנת 2019 לוותה בעלייה ברמת אי הוודאות, באשר להשפעת ההתפתחויות בשווקים הגלובליים, הסיכונים בשוק המקומי וקצב העלאת הריבית. אך מהר יחסית המגמות השתנו בשוק ההון בכלל ובשוק החוב בפרט".

לדבריה, בסיכום שנתי, "בולטים במיוחד הירידה במרווחי הסיכון במקביל לעלייה חדה במדדי האג"ח, יתר פתיחות להנפקות אג"ח חברות מצד המשקיעים, גיוסים חיוביים בקרנות הנאמנות בשוק המקומי (גידול של מעל 10% בהיקף נכסי קרנות האג"ח הקונצרניות במהלך 9 החודשים הראשונים של 2019) ותפנית מבחינת הציפיות לשינויים ברמות הריבית ורמת הריבית בפועל ברמה הגלובלית".

במבט קדימה, במעלות מעריכים כי "רמת הריבית במשק הישראלי צפויה להישאר נמוכה, צרכי המיחזור של החברות משמעותיים והיקפי הכספים ורמת הנזילות שבידי המשקיעים המוסדיים ימשיכו להיות גבוהים, ולכן גם ב-2020 יש לצפות להמשך פעילות ערה בהיקפים דומים לאלה שראינו בשנים האחרונות בשוק החוב".

ראש בראש - מדדי אג"ח חברות ואג"ח ממשלתיות
 ראש בראש - מדדי אג"ח חברות ואג"ח ממשלתיות

שיגעון ה'קוקו', בולטות לפיננסי ונדל"ן

כאמור, בליבת הצמיחה בפעילות השנתית ב-2019 ניצב הסקטור הפיננסי, בראשות הבנקים, שם נרשמה קפיצה של כ-67% בהיקף ההנפקות, שהסתכמו בכ-30 מיליארד שקל - סכום המהווה יותר מ-40% מסך ההנפקות הכולל בסיכום שנתי.

מנתוני מעלות עולה כי את גיוסי הסקטור הובילו מזרחי-טפחות (6.7 מיליארד שקל), לאומי (4.4 מיליארד שקל), דיסקונט (4.05 מיליארד שקל) והפועלים (3.6 מיליארד שקל), שגייסו יחד כ-19 מיליארד שקל - כ-26% מסכום הגיוס הכולל השנתי.

במעלות מציינים כי "השנה הציגו הבנקים גידול משמעותי בהנפקות אג"ח היברידי מסוג 'קוקו'". הנפקות מסוג זה הסתכמו ב-2019 ביותר מ-6 מיליארד שקל, סכום המשקף עלייה של כ-75% ביחס ל-2018, ומהווה את "הסכום הגבוה ביותר ממועד השקת מכשיר זה לפני כארבע שנים".

הפעילות האינטנסיבית של הבנקים באה לידי ביטוי גם בפילוח המנפיקות הגדולות בבורסה ב-2019, שם הם תופסים את מרבית המקומות הראשונים, לצד כמה חברות נדל"ן - סקטור פעילות נוסף שהיה דומיננטי בפעילות השנה.

נדל"ן: המקומיות בלטו, האמריקאיות נעדרו

לפי נתוני מעלות, בסך הכל כ-50 חברות נדל"ן היו אחראיות בשנה החולפת על גיוסים בהיקף של כ-26 מיליארד שקל - סכום המהווה כ-35% מסך גיוסי האג"ח. זאת למרות שבמהלך השנה החולפת, המשקיעים בשוק היו עדים לדעיכה ניכרת בגיוסי האג"ח של חברות הנדל"ן האמריקאיות, בעקבות קריסת סדרות האג"ח של החברות שכבר נסחרו בשוק המקומי, החל מהרבעון הרביעי של 2018. אחרי שקריסה זו הובילה להיעלמות מוחלטת של חברות הענף מהשוק בתחילתה של 2019, הן החלו "לטפטף" חזרה לפעילות עם התקדמות השנה, בעיקר במחצית השנייה שלה.

היקף האג"ח השנתי שהנפיקו חברות הנדל"ן (כ-26 מיליארד שקל) משקף ירידה של כ-6%-10% ביחס לשנתיים הקודמות (2017-2018), אז גייסו חברות הסקטור כ-28-29 מיליארד שקל בכל שנה, אולם במתינות יחסית לשנים קודמות.

במעלות מציינים, כי "היקף הפעילות של סקטור הנדל"ן השנה הושפע בעיקר מההנפקות של חברות הנדל"ן ה'מקומיות', בעוד שחברות הנדל"ן האמריקאיות בלטו בהיעדרן, עם מספר מועט של הנפקות שהסתכמו בכ-2.7 מיליארד שקל בלבד".

במעלות הוסיפו, כי "הירידה באטרקטיביות הגיוס בשוק המקומי עבור חברות אלו החלה עוד מהמחצית השנייה של 2018, בעיקר על רקע עליית תשואות האג"ח של מרבית החברות, במיוחד החברות בדירוגים הנמוכים יחסית. הפחתת הריבית והתשואות בשוק האמריקאי הוזילו את מקורות המימון בארה"ב והפכו את גיוס החוב בישראל לפחות כדאי באופן יחסי לאלטרנטיבות בארה"ב עבור חלק מחברות הנדל"ן האמריקאיות".

מגייסות האג"ח הגדולות של 2019 בבורסת תא
 מגייסות האג"ח הגדולות של 2019 בבורסת תא

העלייה בהיקפי גיוסי האג"ח של הבנקים סייעה למחוק שחיקה של כ-10% בהיקף הנפקות המגזר הריאלי השנה בבורסה, שהסתכמו בכ-42 מיליארד שקל - בעיקר בשל "מיעוט הנפקות של מגזר האנרגיה והנפט, שבשנתיים האחרונות הנפיק בהיקפים משמעותיים, שהיוו כ-15% מהיקף ההנפקות השנתי ב-2018 וב-2017, לעומת כ-3% בלבד השנה".

הראל בן זאב ציינה בעניין זה כי "אחד הסיכונים המבניים המאפיינים את השוק המקומי הינו הריכוזיות הענפית עקב משקלו המהותי של סקטור הנדל"ן, וגם ב-2019 סיכון זה נשמר. צמצום ההנפקות של חברות ממגוון תחומי פעילות שונים, שאינן מתחום הנדל"ן, אינו מסייע למשקיעים המוסדיים לגוון את תיק ההשקעות והחשיפה להתפתחויות וסיכונים עתידיים של ענף הנדל"ן נשמרת".

מנתוני מעלות עולה כי גיוסי האג"ח הקונצרניות של השנה החולפת בוצעו על-ידי כ-130 חברות, הכוללות חמש חברות אג"ח חדשות, לעומת כ-140 חברות ב-2018.

במעלות בחנו גם את איכות החוב שהונפק, וציינו כי בהשפעת הגיוסים הגדולים של הבנקים "נמשך הגידול במשקל ההנפקות המדורגות בקבוצת ה-AA ומעלה", עם יותר מ-70% מההנפקות שדורגו בקבוצה זו, לעומת כ-62% ב-2018.

במעלות הוסיפו כי "גם בניכוי המגזר הפיננסי, שרמות הדירוג שלו הן הגבוהות ביותר, ניכר משקל משמעותי לחלקן של ההנפקות בדירוג אשראי גבוה", ובסך הכול בסיכום שנתי כ-95% משווי ההנפקות היה מדורג וכ-82% מהמנפיקות היו מדורגות.

לגבי מרווחי הסיכון מציינים במעלות כי "2019 נחתמה עם רמת מרווחי סיכון נמוכה באופן משמעותי מרמתם בתחילת השנה. מתחילת 2019 היינו עדים למגמה של ירידה במרווחי הסיכון בכל רמות הדירוג, שכללה גם תיקון מסוים לתנודתיות שאפיינה את השווקים בסוף 2018. ככל שרמת הדירוג נמוכה יותר, הירידה הייתה משמעותית יותר והתפרסה על פרק זמן ארוך יותר. להערכתנו, ככל שיישמרו מרווחי הסיכון הנמוכים מאוד לאורך זמן, חברות נוספות ברמות דירוג שונות עשויות לנצל את המומנטום ולבצע הנפקות אג"ח. רמת מרווחי הסיכון של קבוצת ה-BBB בסוף 2019 הינה בממוצע סביב 3%, נמוכה בהשוואה לרמת השיא של 5.5% בתחילת 2019. רמת מרווחי הסיכון של קבוצת ה-A היא 1.5%, בהשוואה לממוצע של כ-2% בתחילת 2019".

לפי מעלות, "בסיכום 2019 רמת מרווחי הסיכון גם בארה"ב הינה נמוכה בהשוואה לתחילת השנה, אך גבוהה מרמת המרווחים בישראל בהשוואה ברמות סיכון מקבילות".

בפרספקטיבה לאחור, הראל בן זאב מציינת כי "במבט לסיכום העשור - על אף נתוני הפעילות המרשימים השנה, 2019 מסכמת עשור אבוד מבחינת צמיחה ופיתוח של שוק האג"ח. הגידול בשווי השוק נמוך יחסית לשנים של ריבית מאוד נמוכה ורמת נזילות גבוהה בידי המוסדיים. תמורת ההנפקות שימשה בעיקר למיחזור חוב ולא להשקעות חדשות. נתונים אלה עולים בקנה אחד עם נתוני המאקרו על רמת ההשקעות במשק ופיתוח התשתיות". 

צרו איתנו קשר *5988