הממשלה אישרה תוכנית לשיפור מערך האגרות הממשלתיות

במשרד ראש הממשלה ציינו כי המהלך הוא "חלק מהמאמץ הממשלתי שהנחה ראש הממשלה להקלת הנטל הביורוקרטי המוטל על הציבור ועל העסקים בישראל" • הציבור צפוי להתחיל להרגיש את השפעת המהלך בעוד שנה לפחות

פרופ' אבי שמחון / צילום: תמר מצפי
פרופ' אבי שמחון / צילום: תמר מצפי

הממשלה אישרה היום (א') תוכנית לשיפור מערך האגרות הממשלתיות. בהחלטה נקבע כי על כל המשרדים הגובים אגרות מהציבור לגבש תוך שנה יעד לצמצום מספר האגרות, כולל לוחות זמנים לביצוע

במשרד ראש הממשלה ציינו כי המהלך הוא "חלק מהמאמץ הממשלתי שהנחה ראש הממשלה להקלת הנטל הביורוקרטי המוטל על הציבור ועל העסקים בישראל".

התוכנית הוכנה על-ידי צוות ייעודי בראשות ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, פרופ' אבי שמחון, ובהשתתפות נציגים מאגפי הכלכלן הראשי, החשב הכללי והתקציבים במשרד האוצר וכן מרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה. הצוות פעל לקידום מדיניות לשיפור רווחת אזרחי ישראל והעסקים הפועלים בה, בין היתר על ידי פישוט תהליכי תשלום אגרות, שינוי או ביטול אגרות לא עדכניות ופעולות נוספות. הצוות מיפה את האגרות הממשלתיות הכוללות כ-2,900 אגרות שונות בסך של כ-7 מיליארד שקל בשנה לטובת שירותים שונים.

במשרד ראש הממשלה אמרו אמש כי החלטת הממשלה שנכתבה לאחר עבודת המטה של הצוות, נולדה במטרה ליצור סדר חדש במנגנון האגרות הממשלתיות. בהחלטה נקבע כי כל משרדי הממשלה יפעלו מעתה והלאה כחלק משגרת עבודתם לשיפור השירות לציבור בכל הקשור לאגרות ולתהליכי השירות הקשורים בהן, לבטל אגרות מיותרות ולאמץ פתרונות טכנולוגים עדכניים לטובת תשלום האגרות.

בהחלטה נקבע כי רשות התקשוב הממשלתי תהיה אמונה על הנגשת המידע באינטרנט על כלל האגרות לציבור, על מנת לייצר שקיפות מלאה של גובה האגרות, השירות שבגינו הן משולמות וכו', בהתאם לעקרונות ה-Open Government אליהם מחויבת ממשלת ישראל. כלל המידע ירוכז בפלטפורמה ממוחשבת בו תהיה למקבלי ההחלטות ומבצעי המדיניות את התמונה המלאה על האגרות בישראל.

על מנת לשמור על עדכניות המידע, הוחלט כי נציגי המשרדים יעדכנו את המאגר לכל הפחות אחת לשנה. הוחלט גם כי המשרדים יאתרו אגרות הנגבות עבור צפייה במידע שעלות הנגשתו שואפת לאפס, ויפעלו על מנת לבטל אגרות אלו ולהפוך את פריטי המידע למאגרי מידע פתוחים.

בין השאר, נקבע בהחלטה כי הממשלה תקדם תוכניות לדיגיטציה של כלל האגרות, וזאת על בסיס המיפוי שבוצע. הוחלט גם כי המשרדים יקדמו תוכניות להפיכת כל תהליך השירות, ולא רק תשלום האגרה, לדיגיטלי לטובת שיפור השירות לציבור וחיסכון בזמן וכסף של הממשלה. רשות התקשוב הממשלתי תבחן בשיתוף אגף החשב הכללי את אפשרויות התשלום לממשלה באמצעות אמצעי תשלום דיגיטליים מגוונים הכוללים גם אפליקציות ייעודיות. זאת, במטרה לאפשר לאנשים ועסקים להשתמש באמצעים מתקדמים ונוחים אלו לטובת תשלום לממשלה, ללא צורך בתהליך התשלום הארוך יותר הקיים כיום בשרת התשלומים הממשלתי.