הסדרי טיעון ראשונים בפרשת אפריקה תעשיות: מאסר בפועל, עבודות שירות וקנסות

לפי ההסדרים שהוצגו וטרם אושרו ע"י ביהמ"ש, 4 עובדים יודו בביצוע עבירות דיווח בפרשה שבה מואשמים המנכ"ל לשעבר אבי מוטולה ואביהו איבשיץ, לשעבר סמנכ"ל הכספים של קבוצת נגב, בהכללת פרטים מטעים בדוחות

אבי מוטולה / צילום: שלומי יוסף
אבי מוטולה / צילום: שלומי יוסף

ארבעה הסדרי טיעון ראשונים בפרשת "שיפוץ" הדוחות הכספיים בקבוצת אפריקה ישראל תעשיות: במסגרת הפרשה, מואשמים אבי מוטולה, המנכ"ל לשעבר של החברה; אביהו איבשיץ, לשעבר סמנכ"ל הכספים של קבוצת נגב, שהייתה חלק מקבוצת אפריקה תעשיות בתקופת ביצוע העבירות לכאורה; וכן עשרה עובדים נוספים בקבוצה, בכך שכללו בדוחות הכספיים של אפריקה תעשיות פרטים מטעים במטרה להונות את ציבור המשקיעים.

בדיון שנערך היום (ד') בפני שופט המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בת"א, חאלד כבוב, הציגו עוה"ד עידן שוורץ ועדי לוי ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה את עיקרי הסדרי הטיעון שאליהם הגיעו עם ארבעה מעובדי הקבוצה, בהם: גלית דורי, שכיהנה כמנהלת שירות לקוחות וכאחראית מחלקת חשבוניות בחברת נגב; יעקב ראוכורגר, שכיהן כמנהל מערכות המידע בקבוצה; משיח דוד, שכיהן כמנהל בקרת איכות ואמינות מלאי בקבוצה; ותומר כובאני שכיהן כמנהל מחלקת סוחרים בקבוצה.

לפי ההסדרים שהוצגו וטרם אושרו על-ידי ביהמ"ש, הארבעה יודו בביצוע עבירות דיווח לפי חוק ני"ע, לפי סעיף שלא כולל את דרישת הכוונה להטעות משקיע סביר, וירצו עונשי מאסר בפועל שחלקם ירוצו מאחורי סורג ובריח וחלקם בעבודות שירות. כמו-כן, הוצע להטיל על הארבעה קנסות בסכומים הנעים בין עשרות אלפי שקלים למאה אלף שקל. לפי הסדרי הטיעון, הארבעה ביצעו מעשים אלו על-פי הנחיותיהם של מוטולה ואיבשיץ, וחלקם אף ביקשו ממוטולה ומאיבשיץ לחדול מן המעשים, אך המשיכו בכל זאת למלא אחר הנחיותיהם לאחר שסירבו לחדול מכך.

לפי הסדר הטיעון, הצדדים יבקשו מביהמ"ש להטיל על דורי ארבעה חודשי מאסר בפועל, וקנס בסך 100 אלף שקל; ועל ראוכורגר ארבעה חודשי עבודות שירות וקנס בסך 50 אלף שקל. על דוד, לפי הסדר הטיעון, יבקשו הצדדים מביהמ"ש להטיל שבעה חודשי עבודות שירות וקנס 40 אלף שקל; ולפי ההסדר, הצדדים יבקשו מביהמ"ש להטיל עליו כובאני חמישה חודשי עבודות שירות וקנס בסך 20 אלף שקל.

מוטולה ואיבשיץ טרם השיבו לכתב האישום החמור שהוגש נגדם, והם צפויים לעשות זאת בחודשיים הקרובים. הסדרי הטיעון שאליהם הגיעה הפרקליטות עם ארבעה מעובדיהם, שהודו כי הונחו לכלול פרטים מטעים בדוחות לא מבשרים טובות עבור המנהלים הבכירים, אך מוקדם עדיין להעריך את ההשפעה המלאה שלהם על שני הנאשמים המרכזיים.

הסדרי הטיעון שהוגשו לאישור
 הסדרי הטיעון שהוגשו לאישור

רישומים כוזבים

לפי כתב האישום המתוקן, דורי תודה כי בהוראת מוטולה ואיבשיץ, ביצעה יחד עם נאשמים נוספים רישומים כוזבים במסמכי חברת נגב, שהובילו לכך שקבוצת נגב ואפריקה תעשיות הגדילו את הכנסות הקבוצה באופן פיקטיבי, והקדימו את מועד ההכרה בהכנסות בדוחותיהן הכספיים. זאת, על מנת להציג מצגי שווא על עמידת  נגב ביעדיה. בנוסף, יודו דורי וראוכורגר כי בהמשך להנחיות שקיבלו מהממונים עליהם, הציגו לרואי החשבון המבקרים מצגי שווא, שנועדו להסתיר מהם את ההכנסות הפיקטיביות בקבוצה, לקראת ביקורת רואי החשבון את הדוחות הכספיים לשנת 2014. כתוצאה מכך, הונחה דעתם של רואי החשבון המבקרים, והם אישרו את הדוחות הכספיים של הקבוצה.

עוד לפי כתב האישום המתוקן, דוד יודה כי בהנחייתו של איבשיץ ובידיעת מוטולה, הגדיל את מלאי הקבוצה באופן פיקטיבי, תוך שימוש במחסן וירטואלי. זאת, על מנת להציג מצגי שווא על עמידת הקבוצה ביעדיה. כובאני יודה כי בהוראת מוטולה ואיבשיץ, הורה לכפופים לו להתקשר בעסקאות מסגרת שבגינן הכירה הקבוצה בהכנסות, טרם שמותר היה לעשות כן.

תפיסה מחמירה

ההסדרים שאליהם הגיעה הפרקליטות עם ארבעה מהנאשמים עוד בטרם החל שלב ההוכחות במשפטם, רומז כנראה על החמרת התפיסה שמבקשות הפרקליטות ורשות ני"ע לייחס לעבירות הדיווח בחברות הציבוריות. אמנם נראה כי העונשים שהוטלו על הארבעה אינם חמורים, אך יש לשים לב לכך שהם משקפים תפיסה מרחיבה, שלפיה יש להטיל אחריות פלילית בגין ביצוע עבירות דיווח, הן על מי שחותם או מאשר את הדוחות הכספיים - והן גם על מנהלים זוטרים או עובדים מן המניין, ששיתפו פעולה ביודעין עם מנהליהם שהורו להם לבצע את העבירות.

כך, הסדרי הטיעון, ככל שיאושרו, יחילו אחריות פלילית גם על בעלי תפקידים שאינם בעלי חובות דיווח לפי חוק ני"ע, לא משמשים כשומרי סף, וחסרי כל רקע חשבונאי או משפטי. במקרה זה, מדובר במנהלת שירות לקוחות, מחסנאי בכיר, ומנהל מערכות מידע. מנגד, ביקשו הצדדים לאזן את הרחבת האחריות הפלילית גם על בעלי תפקידים זוטרים יותר עם ענישה לא מחמירה.

בנוסף, הארבעה שחתמו על הסדרי טיעון לא היו עובדי אפריקה תעשיות הציבורית, אלא עובדי נגב הפרטית - עובדה המשקפת גם היא תפיסה מחמירה של הפרקליטות ורשות ני"ע לעבירות הדיווח.

בעקבות המצגים המטעים בדוחות נמחקו 73 מיליון שקל מההון העצמי

לפי כתב האישום, הנאשמים העיקריים, אבי מוטולה, המנכ"ל לשעבר של אפריקה ישראל תעשיות; ואביהו איבשיץ, לשעבר סמנכ"ל הכספים של חברת נגב, שהייתה חלק מקבוצת אפריקה תעשיות בתקופת ביצוע העבירות לכאורה, יזמו בשנים 2014-2011, תוכנית עבריינית שיטתית שמטרתה הצגת מצגים "משופרים" ומטעים ביחס לנתונים הכספיים של אפריקה תעשיות והחברות-הבנות שלה.

במסגרת תוכנית זו, הורו מוטולה ואיבשיץ לכפופים להם, שעבדו באותה העת בחברות-הבת של אפריקה תעשיות, לרשום הכנסות כפולות ולנפח באופן תרמיתי את מלאי הקבוצה. בנוסף, ועל-פי הוראותיהם של השניים, נהגו מנהלים ועובדים בקבוצה להקדים את מועד ההכרה בהכנסה באופן שיטתי, תוך ששייכו הכנסות שנוצרו ברבעון העוקב לרבעון שכבר הסתיים, הכירו בהכנסות בגין סחורה שטרם סופקה, והכירו בהכנסות בגין עסקאות מסגרת, שבהן טרם נקבע איזו סחורה אמורה להיות מסופקת ובאיזה מועד.

בעקבות הפעולות שהובילו מוטולה ואיבשיץ, נאלצה אפריקה תעשיות להציג מחדש את דוחותיה, וגרעה 73 מיליון שקל מהונה העצמי.

חזקת החפות

*** נגד אבי מוטולה, אביהו איבשיץ, ונאשמים נוספים הוגש כתב אישום. ההליך הפלילי בעניינם נמצא בראשיתו, ועומדת להם חזקת החפות.

צרו איתנו קשר *5988