רשות שוק ההון משיבה אש ל"צוות גרדוס": "רצוף טעויות"; סגן השר: "לא קראו את הדוח"

גורמים ברשות שוק הון הגיבו בחריפות להמלצות שקראו להוצאת שירותים פיננסיים חדשניים שהסדרתם טרם הושלמה מאחריות רשות שוק ההון לאחריות רשות ני"ע • מסגן שר האוצר נמסר: "לצד הערכתי ליו"ר רשות שוק ההון, עליי לציין כי טענות הביקורת מעידות על אי קריאת הדוח לעומקו"

משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון / צילום: רפי קוץ
משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון / צילום: רפי קוץ

"הצוות שכתב את נייר ההמלצות בעניין זהות המפקח הוא צוות מצומצם שכלל שלושה אנשים מאגף תקציבים. לא מדובר בוועדה מקצועית של אנשי מקצוע או אקדמיה המבינים ברגולציה. הצוות לא שיתף את הגורמים הרלוונטיים, לרבות רשות שוק ההון" - כך אומרים הערב (ד') גורמים ברשות שוק ההון, בהתייחסות ראשונית להמלצות הצוות הפנימי שבהובלת אגף תקציבים באוצר, לפיהן יש להוציא חלק מסמכויות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ולהעבירן לידי רשות ניירות ערך.

עוד אומרים אותם גורמים, בתגובה חריפה לעמדת הצוות שמונה על ידי סגן שר האוצר ח"כ יצחק כהן, כי "הצוות לא ביצע ניתוח מעמיק של השלכות המלצותיו על השווקים השונים בישראל וכלפי הגופים המפוקחים הנוכחיים והעתידיים. הצוות לא התייעץ עם גורמים מומחים בתחום, לא שיקף בנייר ההמלצות התייחסות לפרקטיקות הנהוגות בעולם לגבי מודל פיקוח רצוי בתחום השירותים הפיננסיים. לא דיווח על הדיונים שקיים ועם מי, כדי להגיע למסקנותיו". טרם התקבלה התגובה מאגף תקציבים באוצר.

המלצות "צוות גרדוס", בראשותו של סגן הממונה על התקציבים, קוראות להוצאת האחריות הפיקוחית על שירותים פיננסיים חדשניים שהסדרתם טרם הושלמה מרשות שוק ההון לרשות ניירות ערך. מדובר בשירותי התשלום המתקדמים API ו-PSD שאמורים להיכנס לשוק הישראלי בשנים הקרובות. מערכת ה-API מיועדת לאפשר השוואות מחירים של עמלות וריביות הבנקים. מערכת ה-PSD אמורה לאפשר הכנסת טכנולוגיות תשלומים של ארנק דיגיטלי ואפליקציות תשלומים מתקדמות כמו Apple pay.

הצוות שמינה סגן השר כהן התרשם כי רשות שוק ההון מתקשה לעמוד בפיקוח על התחומים שכבר הוסדרו לפני שלוש שנים, וקבע כי "נוצרו פערים ניכרים בין יעדי חוק שירותים פיננסיים מוסדרים לבין יישומו בפועל ", כאשר הם ציינו כי "מעל 70% מבקשות הרישיון שהוגשו לרשות טרם נבדקו".

בנוסף טען הדוח שכתב הצוות כי "הרשות נוקטת בגישה זהירה, שאינה עולה בקנה אחד עם הגישה שעמדה בבסיס חקיקת החוק, שהינה כאמור גישה פרו תחרותית המבקשת לצמצם את חסמי הכניסה לשווקים המדוברים" וש"מסתמנים פערים משמעותיים למדי בין רמת הפיקוח הנדרשת בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור לבין הפיקוח והאכיפה שמבצעת בתחום זה רשות שוק ההון בפועל. זאת, כאשר ללא פיקוח ואכיפה אפקטיביים בתחום זה חשופה ישראל לסנקציות בינלאומיות מחמירות, אשר עלולות לפגוע במשק הישראלי כולו; וכאשר למצב הנוכחי השלכות שליליות על התחרות בשוק הפיננסי". בנוסף הצוות מצא כי הרשות נוקטת מדיניות פיקוח לא נכונה המדגישה את השמירה על היציבות במקום להיות תומכת תחרות.

על כך מוסיפים גורמים ברשות שוק ההון כי "נייר העבודה, שניכר כי נכתב בחופזה, רצוף טעויות עובדתיות ביחס לרשות שוק ההון, ומעיד על חוסר הבנה או חוסר רצון של הכותבים ללמוד ולהבין את תהליכי העבודה ברשות שוק ההון, שהינה רגולטור פיננסי עצמאי ומקצועי, לרבות טענה שגויה על אי עמידה בזמני הרישוי המנויים בחוק, ועל תת הסדרה, בד בבד עם טענות על צינון התחרות בצורה מכוונת ושגויה".

בהקשר זה אומרים ברשות שוק ההון כי "רשות שוק ההון עומדת בזמני הרישוי הנדרשים על פי דין ואינה פוגעת בזמינות השירותים לציבור", כאשר "כ-70% מפוטנציאל התחרות בשוק פעיל כבר כעת, מכח אישור המשך עיסוק או רישיון". עוד הם מסבירים כי לדידם "הרשות יצרה תשתית ארגונית התומכת בקידום פינטק וגורמים מחוללי תחרות בד בבד עם הרחקת גורמים הפועלים באופן לא חוקי או המסכנים את שלום הציבור". בהקשר זה הם מדגישים כי לטובת קידום תהליכי הרישוי של חברות פינטק ונותני אשראי בהיקף מורחב הוקצו מחלקות יעודיות, כש " גורמים אלו, המהווים כ-10% מסך בקשות הרישיון, מקבלים כעת מעל ל-50% ממשאבי חטיבת השירותים הפיננסים על מנת לקדם את קצב הרישוי שלהם. הרשות אף פרסמה קול קורא לחברות פינטק על מנת לאפשר להן קדימות בתור הרישוי והקלות בו".

עוד גורסים גורמים ברשות שוק ההון כי "טענות אגף תקציבים כי הרשות אינה מעוניינת לפקח על נותני השירותים הפיננסיים, וכי אין לה מסוגלות לתת מענה לפיקוח על פעילות חברות ה-API ו-PSD, סותרות את הנעשה בפועל על ידי הרשות". זאת מאחר ו"הרשות הייתה מעורבת פעילה בקידום שירותי התשלום יחד עם משרד המשפטים, בנק ישראל, היועמ"ש באוצר, רשות התחרות ואף אגף התקציבים".

עוד הוסיפו אותם גורמים כי הרשות "היא זו שהובילה את כתיבת הטיוטה האחרונה של תזכיר חוק ה -PSD, ושלחה אותו לפני כחודשיים להערות הגורמים השונים, וזאת במטרה לזרז את הסדרת הפיקוח על תחום זה. הרשות מובילה את תהליך רישוי גופי פינטק בישראל חלק מאותם גופים, כמו גם גופים נוספים עליהם מפקחת הרשות, מערבים בפעילותם פעילות של שירותי תשלום. בנוסף, יש לציין כי רשות שוק ההון הייתה חלוצה בהכנסת תהליכי API בתחום הביטוח והפנסיה - הר הביטוח, המסלקה, הר הכסף וכן הלאה", טענו אותם גורמים.

בנוסף, טוענים בסביבת רשות שוק ההון , "טענות אגף תקציבים כי מחד לא פורסמה כמעט הסדרה בתחום, מאידך נוהל הרישוי משקף גישה "שמרנית " וכי הרשות מורגלת בפיקוח על מעט גופים גדולים בעלי מבנה אחיד יחסית, מעידות על חוסר הכרות עם הנעשה בשטח וחוסר מקצועיות בהבנת מודל הפיקוח הרצוי לגופים אלו", וזאת תוך שהם אומרים כי "מודל הפטורים המוצע על ידי אגף תקציבים פוגע בשוק ובתחרות ומעיד על אי הבנת המודלים".

בהקשר זה מרחיבים ברשות שוק ההון ותוקפים את עורכי הדוח, באומרם כי "מודל הפטורים המוצע על ידי אגף תקציבים מלמד על חוסר הבנה שלהם את הסיכונים העיקריים הגלומים בכל אחד מסוגי הפעילות, ואת ההתייחסות השונה הנדרשת לפעילויות אלו אגב הליכי רישוי והסדרה". לטענת אנשי רשות שוק ההון , "ההמלצות הכלולות בנייר של צוות אגף תקציבים עשויות להביא מחד למצבים בהם תחול תת הסדרה על גורמים עתירי סיכון (לדוגמא מתן שרות בנכס פיננסי מסוג מטבע וירטואלי אגב רישיון PSD אשר לא מתייחס כלל לסיכונים הטמונים במטבעות וירטואליים ללקוחותיהם ולהלבנת הון), ומאידך למצבים של הסדרה עודפת על גופים שהמודל העסקי שלהם נופל בתווך שבין רגולטורים (כדוגמת נותני אשראי או שרות בנכס פיננסי המבקשים גם לתת שרותי API או PSD כשרות נלווה למתן האשראי). שני המצבים האמורים אינם רצויים ויפגעו בתעשייה ובפיקוח עליה", ציינו.

ולבסוף, אומרים ברשות , "אגף תקציבים מצר בפועל את צעדיו של רגולטור פיננסי עצמאי, ללא לקיחת אחריות על פעולותיו", וזאת לאחר ש"חרף התראות חוזרות ונשנות, אגף תקציבים לא נענה לבקשות הרשות להגדלת המשאבים והתשתיות העומדים לטובתה לצורך ביצוע תפקידה כמפקח על השירותים הפיננסים המוסדרים וביכולת שלה לפעול באופן עצמאי, בדומה לרגולטורים פיננסיים אחרים בישראל ומחוצה לה". לדבריהם, "הרשות מצויה במחסור חמור של משאבים ותקציבים, לרבות לצורך בניית מערכות המידע וחיזוק ההון האנושי המוקצים לפעילות זו".

מסגן שר האוצר יצחק כהן נמסר כי "הצוות פעל מול כל הרגולטורים ועשה עבודה מקצועית,יסודית ומעמיקה. לצד הערכתי ליו"ר רשות שוק ההון, עליי לציין כי טענות הביקורת מעידות על אי קריאת הדוח לעומקו. אין ספק כי המצב הנוכחי מחייב שינויים עמוקים ויסודיים בהיערכות הרגולציה הפיננסית לאור השינויים המהירים בשווקים ואני מאמץ את המלצות הדוח".

צרו איתנו קשר *5988