חברת הנדל"ן איי.די.או פרעה את מלוא חוב שלה למחזיקי האג"ח בסך של 1.16 מיליארד שקל

החברה נענתה לדרישת הנאמן למחזיקי האג"ח שלה ופרעה בתשלום אחד את מלוא חובותיה למחזיקים • המחזיקים מתבקשים להכריע האם לצאת למאבק משפטי כדי לקבל לידיהם גם את תשלומי הריבית העתידיים

איי.די.או גרופ / צילום: אתר החברה
איי.די.או גרופ / צילום: אתר החברה

חברת החזקות הנדל"ן איי.די.או גרופ נענתה ביום רביעי האחרון לדרישת הנאמן למחזיקי האג"ח שלה, ופרעה בתשלום אחד את מלוא חובותיה למחזיקי האג"ח, בסך של 1.165 מיליארד שקל. סכום של כ-614 מיליון שקל הועבר לצורך פירעון מוקדם של איגרות החוב מסדרה ז' וסכום של כ-551 מיליון שקל הועבר לצורך פירעון מוקדם של איגרות החוב מסדרה ח'.

הסכומים שהועברו לנאמן כוללים את הקרן והריבית אשר נצברה עד למועד העברת הכספים. לדברי החברה, היא רואה בתשלום הסכומים הללו פירעון סופי ומלא של איגרות החוב.

היה זה לאחר שיומיים קודם לכן דיווחה איי.די.או גרופ כי תקבל הלוואה של 175 מיליון אירו לצורך הפירעון המוקדם של איגרות החוב, שעליו החליטו מחזיקי האג"ח ברוב גדול. מחזיקי האג"ח החליטו קודם לכן להעמיד את מלוא החוב כלפיהם לפירעון מיידי, עקב חשש ממהלכים חד-צדדיים של החברה ובעלת השליטה בה, שיפגעו בזכויותיה ויסכנו את יכולתה לפרוע את התחייבויותיה למחזיקים במועדיהן.

למרות זאת, הודיע נאמן האג"ח לאיי.די.או גרופ כי בכפוף לאישורם של מחזיקי איגרות החוב, הוא יותיר בידיו כרית מהסכומים ששולמו לצורך מימון הליכים משפטיים כנגדה. מחר (יום ב') יצביעו מחזיקי האג"ח משתי הסדרות (ז'-ח') על הצעת החלטה, להורות לנאמן לנקוט הליכים משפטיים לשם תביעת מלוא הסכומים המגיעים לנאמן ולמחזיקי איגרות החוב, מעבר לתשלום הפארי (ערך התחייבותי נוכחי) שהועבר כאמור לנאמן.

לדברי הנאמן, במקרה שמחזיקי שתי הסדרות יצביעו בעד ההצעה לנקיטת הליכים נגד החברה, ישמור הנאמן לעצמו סכום של 6 מיליון שקל מתוך הכספים שהועברו לידיו (שאר הכספים יחולקו למחזיקי האג"ח). עם זאת, במקרה שרק סדרה אחת תתמוך בנקיטת ההליכים המשפטיים, ישמור הנאמן בידיו סכום של 4.5 מיליון שקל בלבד מתוך הכספים שיועדו לאותה הסדרה.

עוד ציין הנאמן, כי הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הוא 75% מקרב המצביעים בכל אחת מהסדרות. כך או כך, בעקבות הפירעון המיידי שביצעה איי.די.או גרופ, הודיע הנאמן כי מניות החברה הבת, איי.די.או פרופרטיס, ששועבדו עד כה לטובת מחזיקי האג"ח, שוחררו כעת משעבוד.

איי.די.או גרופ היא חברת החזקות שבבעלותה כ-33.25% ממניות חברת הנדל"ן הגרמנית איי.די.או פרופרטיס (ADOP), הפועלת בשוק הדירות של ברלין ונסחרת בבורסת פרנקפורט לפי שווי של 1.328 מיליארד אירו. כשני שלישים מהחזקה זו (קרי כ-22% ממניות ADOP) שועבדו עד כה לטובת מחזיקי האג"ח של איי.די.או גרופ, וכעת שוחררו כאמור משיעבוד.

בנוסף לכך, החזיקה עד כה איי.די.או גרופ מזומנים בהיקף של 168 מיליון שקל ו-90 מיליון אירו (334 מיליון שקל). סכום זה אינו כולל סכום נוסף של 43 מיליון אירו, שהייתה איי.די.או גרופ אמורה לקבל ממכירת זכויות מיעוט בחברות נכס, בהן שולטת ADOP.

לפני פחות מחודשיים השלימה חברת הנדל"ן הגרמנית אדלר את רכישת הבעלות המלאה על איי.די.או גרופ בתמורה ל-708 מיליון אירו. מיד לאחר מכן מינתה אדלר נציגים מטעמה בדירקטוריון ADOP, ואלו העבירו הצעת החלטה שלפיה תגיש ADOP הצעת רכש מלאה לאדלר עצמה בעסקת מניות לפי יחס של 0.4164 מניות ADOP לכל מניית אדלר שתירכש.

מהלך זה הפחיד את מחזיקי האג"ח בישראל, והוביל בסופו של דבר לפירעון המיידי של אג"ח איי.די.או גרופ. כעת יידרשו המחזיקים להחליט האם לסיים את הסאגה או לנסות ולהוכיח בביהמ"ש כי פעולות החברה היו בניגוד לחוק, ולכן הם ראויים גם לתשלומי הריבית שהייתה החברה אמורה לשלם עד סוף חיי שתי סדרות האג"ח. 

צרו איתנו קשר *5988