קיבלה שיעור בשוק ההון: קו מנחה סוגרת את מכללת מגמות שבה היא שותפה עם מאיר ברק - ותמחק 9 מיליון שקל

על פי הדיווח של קו מנחה, שנמצאת בשליטת משפחת בגס, המכללה ללימודים פיננסיים תיסגר בתוך כמה חודשים, לאחר שבשנה שעברה הניבה לבעליה הפסדים מהותיים, ומאז תחילת 2019 ועד היום נדרשה החברה להעביר לה 750 אלף שקל בעבור חלקה

מאיר ברק / צילום: איל יצהר, גלובס
מאיר ברק / צילום: איל יצהר, גלובס

חברת קו מנחה , שעוסקת באספקת מידע ממוחשב בנושאי שוק ההון, משפטים, כספים, מיסוי ונדל"ן, ושנסחרת לפי שווי שוק של כ-118 מיליון שקל, ושותפה מאיר ברק, סוגרים את מכללת מגמות שעסקה בלימודי שוק ההון ושוק הנדל"ן. בעקבות זאת, הודיעה קו מנחה כי תמחק בדוחותיה לשנת 2019, "מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים המיוחסים לפעילות בסכום כולל של כ-9 מיליון שקל".

סגירת מכללת מגמות מתרחשת כ-20 שנה לאחר שהוקמה, על פי אתר המכללה, ושמונה שנים לאחר ששני השותפים רכשו אותה לאחר פטירת מייסדה, ‎‎נפתלי מנדלוביץ' (מנדי). 

על פי הדיווח של קו מנחה, המנוהלת על ידי שי מגל ונמצאת בשליטת משפחת בגס, מכללת מגמות נסגרת מכיוון שבשנת 2019 הניבה הפסדים חשבונאיים מהותיים, כשהחל בתחילת 2019 ועד היום נדרשה קו מנחה להעביר לחברה הנסגרת 750 אלף שקל בעבור חלקה.

על פי קו מנחה, השותף ברק הבהיר כי אין בכוונתו להמשיך להפעיל את פעילות מגמות, וכי הוא נכון להזרים אך ורק סכומי כסף שיידרשו לצורך סגירת הפעילות. לכן, מפרטת קו מנחה, "המשך פעילותה של החברה היה צפוי להניב הפסדים נוספים ולחייב את החברה להזרים למגמות סכומי כסף בלתי מבוטלים. נוסף על כך, התשומות הניהוליות שהיו נדרשות מהחברה לצורך המשך פעילותה של מגמות הן משמעותיות".

בקו מנחה אומרים כי מכללת מגמות תיסגר בתוך כמה חודשים, בהדרגה, וזאת כדי ש"תספק ללקוחותיה את השירותים שלהם התחייבה". בקו מנחה מעריכים כי סגירת מגמות תצריך הזרמת הון נוסף מצד הבעלים, שעבור חלקה תסתכם בכחצי מיליון שקל עד מיליון שקל. 

למהלך יש השפעה גם על ההצגה החשבונאית של דוחות קו מנחה, כש"הפעילות של מגמות תסווג כפעילות מופסקת בדוחות הכספיים של הקבוצה". לדברי קו מנחה, "הדוח על הרווח והפסד של מגמות לשנת 2019 יאוחד עם תוצאות הקבוצה, והדוח על המצב הכספי (מאזן) של מגמות ליום 31 בדצמבר 2019 לא יאוחד בקבוצה". 

עוד הודיעה היום קו מנחה כי השלימה רכישה של 70% ממניות חברת שירות הנהלת החשבונות הדיגיטלית פינבוט בתמורה ל-2.5 מיליון שקל. מתוך סכום זה העבירה קו מנחה לחברה, שאת מניותיה רכשה, סך של כ-379 אלף שקל כהלוואת בעלים, כשהיתרה שולמה למוכרים. 

צרו איתנו קשר *5988