בנק ישראל: "אם משבר הקורונה יתארך צפויה השפעה כלכלית ניכרת"

אתמול התקיימה בבנק ישראל הישיבה התקופתית של הוועדה ליציבות פיננסית בראשות הנגיד אמיר ירון, ובה דנו בעיקר על השפעות הכלכליות והפיננסיות של נגיף הקורונה

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון/ צילום: רפי קוץ
נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון/ צילום: רפי קוץ

"השפעתו הכלכלית של משבר הקורונה על המשק עשויה להיות ניכרת אם יתמשך", כך מעריכים היום בבנק ישראל בישיבת חירום של הוועדה המוניטרית של הבנק הוחלט כי "במידה ותחול הרעה משמעותית בתנאים הכלכליים או הפיננסיים הוועדה תפעל במגוון כלים העומדים לרשותה בכל זמן שיידרש" כשהצעד הראשון של הפרק הוא הורדת ריבית.

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל בראשות נגיד הבנק פרופ' אמיר ירון התכנסה היום על רקע ההחמרה במשבר הקורונה. הוועדה דנה בין השאר בצעדים שננקטו על ידי בנקים מרכזיים אחרים. כמו כן, נידונו תרחישים שונים של ההשפעה הישירה של צעדי המניעה שננקטים בישראל על הפעילות הכלכלית.

על-פי הבנק "בשלב זה, על אף הפגיעה הספציפית שחוות פירמות במגוון ענפים, אין עדות להשפעה מקרו-כלכלית משמעותית על המשק הישראלי, ובתרחיש שבו התפשטות הנגיף תיבלם בחודשים הקרובים ההערכה היא שצפויה התאוששות יחסית מהירה בכלכלה העולמית". יחד עם זאת בבנק המרכזי העריכו גי " במידה והמשבר יתארך, ובפרט אם צעדי המניעה בישראל יחריפו ויתארכו, צפויה השפעה כלכלית ניכרת". יחד עם זאת הוועדה מעריכה שתנאי המימון במשק בעת הנוכחית נוחים מאוד, ורמת הריבית הנמוכה בשילוב עם המדיניות הנמשכת של רכישות המט"ח מספקים את התמיכה הנדרשת למשק. הוועדה המוניטרית תקיים את הדיון המוניטרי התקופתי בו מתקבלת החלטת הריבית ב-5 וב-6 לאפריל ותמשיך להתכנס מדי שבוע.

בבנק ישראל הוסיפו כי אתמול התקיימה ישיבה תקופתית של הוועדה ליציבות פיננסית בראשות נגיד בנק ישראל, שהתמקדה בהשפעות הכלכליות והפיננסיות של נגיף הקורונה על המשק. בוועדה ציינו כי "בעוד ששווקי המניות בעולם ובישראל הגיבו להתפתחויות בירידות מחירים ועלייה בתנודתיות, אין סימנים לחוסר תפקוד של השווקים הפיננסיים והנזילות בשווקים השונים תקינה".