מידרוג חותכת את דירוג דלק: "הרעה מהותית ברמת הנזילות"

במידרוג החליטו לחתוך את הדירוג של החברה מ-A2 ל-Ca לנוכח הערכתה כי קבוצת דלק צפויה לכשל פירעון ברמת וודאות גבוהה

יצחק תשובה / צילום: יוסי כהן
יצחק תשובה / צילום: יוסי כהן

חברת מידרוג חתכה היום את דירוג אגרות החוב (סדרות י"ג, י"ח, י"ט, כ"ב, ל"א, ל"ג, ל"ד) של קבוצת דלק מ-A2 ל-Ca לנוכח הערכתה כי קבוצת דלק צפויה לכשל פירעון ברמת וודאות גבוהה. "לאור זאת, דירוג אגרות החוב נקבע בהתאם למתודולוגית הדירוג של מידרוג לדירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פירעון ומכשירי חוב פגומים, ונקבע על פי הערכתנו לאומדן שיעור השיקום לאגרות החוב בהינתן כשל פירעון ולמידת אי הודאות בהערכה זו".

לדברי מידרוג, הציפייה לכשל פירעון ברמת וודאות גבוהה באגרות החוב שהנפיקה קבוצת דלק, "נשענת על הערכתנו להרעה מהותית ברמת הנזילות והגמישות הפיננסית של החברה עם פרוץ משבר כלכלי ופיננסי עולמי חמור בשבועות האחרונים בעקבות התפרצות מגיפת וירוס הקורונה".

במידרוג מציינים, כי "אירוע קיצוני זה של מגיפת הקורונה אשר הוביל להאטה בפעילות הכלכלית בסין ובעולם כולו, גרר גם ירידה בביקוש לתוצרי אנרגיה. במקביל, אי הסכמות בין חברות OPEC+ בדבר קיצוץ מקביל בתפוקות הנפט, הובילו לירידה חדה במחירי חבית הנפט". עניין זה הוביל לירידה חדה של כ-60% מתחילת השנה במחיר מניית החברה הבת, דלק קידוחים, ולהערכת מידרוג חלה גם ירידה חדה בשוויה של איתקה, חברה בת פרטית בבעלות מלאה של קבוצת דלק, בשל חשיפתה למחירי הנפט, במקביל לירידה חדה בשווין של חברות דומות לה הנסחרות בחו"ל.

"אירועים אלו יצרו חוסר וודאות גבוה באשר ליכולת החברה למחזר את התחייבויותיה, להשלים עסקאות מימוש נכסים ולנצל את מידת הגמישות הפיננסית שעמדה לטובתה ערב משבר זה" כותבים במידרוג. להערכתן חברת הדירוג, הוודאות הגבוה לכשל פירעון נשענת על הפרות ביחס ביטחונות ואמות מידה פיננסיות שקבוצת דלק מצויה בשלב זה מול הבנקים, ואשר מעניקה לחלקם עילות להעמדה לפירעון מידי של החוב.

עוד מציינים במידרוג כי המשבר הגדיל את שיעור המינוף של קבוצת דלק לשיעור העולה על 90% וכי יתרות הנזילות של החברה, אשר הסתכמו בכ-1.0 מיליארד שקל נכון לתחילת שנת 2020, נשחקו מאז במידה משמעותית, לאחר שהחברה צמצמה אשראים בבנקים, בעיקר למול השחיקה בבטוחות, וכן פרעה אג"ח בהתאם ללוח הסילוקין. מידרוג מעריכה כי יכולת החברה לנצל את גמישותה הפיננסית בדמות נכסים הפנויים משעבוד נשחקה משמעותית.

"לאור הערכתנו לכשל פירעון ברמת וודאות גבוהה, דירוג אגרות החוב מתבסס על המתודולוגיה של מידרוג 'דירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פירעון ומכשירי חוב פגומים', ונקבע על פי אומדן שיעור השיקום לאגרות החוב בהינתן כשל פרעון. מידרוג מעריכה את שיעור השיקום לאגרות החוב בטווח שבין 35% ועד 65% לפי תרחיש הבסיס, ובחלק העליון של הטווח האמור, סביב 65%" מציינת חברת הדירוג.

מקבוצת דלק  נמסר בתגובה, כי "בשעה שהעולם כולו מצוי בעין הסערה של אחד המשברים הכלכליים הקשים ביותר, בתקופה שבה יש תנודתיות בכל השווקים בעקבות התפשטות מגיפת הקורונה שמשפיעה על חברות בכל הסקטורים, פעלה מדרוג באופן לא אחראי ולא מקצועי, כל זאת, למרות שהחברה מסרה לה כי היא מתבססת על מידע שגוי ולא נכון וכי אין זה סביר, אין זה מידתי, ואין זה הגיוני לבחון חברה בנקודת הזמן הזו, על פי הערכים הנוכחיים הקיימים בשווקים, שאינם משקפים את הערכים האמיתיים של החברות, ובוודאי שאינם מהווים תמונת מצב נכונה, מדויקת ושלמה, שעל בסיסה ניתן להכין עבודה מקצועית ומהימנה.

"קבוצת דלק היא חברה חזקה ויציבה שיש לה נכסים משמעותיים שפעילותם לא נפגעה כתוצאה מהמשבר העולמי. אנו סבורים כי אין זה הוגן ואף לא רלוונטי לקבוע באופן נחרץ מסקנות לגבי דירוג החברה, בשעה שהעולם כולו עובר טלטלה וענפים שלמים משותקים מפעילות, וזאת להבדיל מקבוצת דלק שממשיכה לפעול ותמשיך להנות מתזרימי מזומנים מחברות המטה שלה אשר ממשיכות להפיק ולספק גז ונפט בהתאם להסכמי הייצוא ולהסכמי השיווק עליהם הן חתומות.

"במקום להמתין להתבהרות הדברים ולקבלת מלוא הנתונים, כפי שהיה מצופה בשעה שכאת, פעלה מדרוג בחוסר מקצועיות ובחוסר תום לב, מבלי להביא בחשבון את המצב הנוכחי, ואנו רואים בה אחראית מלאה לכל נזק שייגרם לחברה ולמשקיעיה. קבוצת דלק היא חברה איתנה, בעלת נכסי גז ונפט מצוינים ובעלת יכולת וגמישות פיננסית, שיאפשרו לה לעבור בהצלחה את המשבר העולמי הנוכחי, משבר אשר משפיע על כלל החברות והשווקים בעולם".

ממידרוג נמסר: "חברת הדירוג מידרוג פועלת בהתאם למתודולוגיות הדירוג המתפרסמות על ידה, בהתאם לשיקול דעתה המקצועי ובהתאם לנהליה . דירוגי מידרוג מציגים, על פי שיפוטה האובייקטיבי של מידרוג, את כושר החזר האשראי של המנפיקים המדורגים על ידה . מידרוג פועלת בשקיפות ובגילוי למול המשקיעים במכשירי החוב המדורגים על ידה ולמול כלל צרכני הדירוג".

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988