דוחות כספיים ראשונים לבורסה: דיבידנד היסטורי ואזהרה מפני השפעות הקורונה

הבורסה מחלקת דיבידנד בהיקף של 8.8 מיליון שקל • בצל משבר הקורונה הבורסה חוששת ומזהירה כי "ניתן להניח שבמצב חוסר הודאות הנוכחי תחול ירידה בהיקפי הפעילות בשוק הראשוני (הון וחוב גם יחד)" • ההכנסות לשנת 2019 הסתכמו ב-260 מיליון שקל, בהשוואה ל-255.6 מיליון שקל ב-2018

איתי בן זאב, מנכ"ל בורסת ת"א  / צילום: תמר מצפי
איתי בן זאב, מנכ"ל בורסת ת"א / צילום: תמר מצפי

הבורסה לניירות ערך, בניהולו של איתי בן זאב, מסכמת שנה ראשונה כחברה ציבורית שמניותיה נסחרות במדדים של עצמה מאז אוגוסט האחרון. הבורסה מחלקת דיבידנד ראשון עבורה אי פעם בהיסטוריה, בהיקף של 8.8 מיליון שקל, ומתריעה מפני הקשיים שכבר מורגשים בשל משבר הקורונה.

בדוחותיה הכספיים לשנת 2019 מזהירה הבורסה כי "התמשכותו והחרפתו של משבר הקורונה הגלובלי חסר התקדים זה עלולות להשפיע לרעה על הפעילות העסקית והכלכלית בעולם ובישראל, לרבות על היקפי פעילות ההשקעה והמסחר בניירות ערך, באופן ובהיקף שאינם ניתנים בשלב זה להערכה ולכימות על ידי החברה". עם זאת, הבורסה חוששת ומזהירה כי "ניתן להניח שבמצב חוסר הודאות הנוכחי תחול ירידה בהיקפי הפעילות בשוק הראשוני (הון וחוב גם יחד), שתגרור הפחתה בשיעור ההכנסות מדמי בדיקה ורישום למסחר של ניירות ערך חדשים".

עוד מזהירה הבורסה כי "ניתן להעריך שהתמשכות השחיקה בשערי ניירות הערך הסחירים צפויה לגרור פגיעה מסוימת בהכנסות הקבוצה מפעילות המשמורת, שכן אלו נגזרות משווי ניירות הערך המוחזקים, ובהיעדר תיקון ברמת השערים עד לסוף השנה-צפויה לגרום לפגיעה בגובה דמי האגרות מחברות לשנת 2021, הנגזרים משווי ניירות הערך הרשומים למסחר בחודש דצמבר 2020".

אך לא רק זאת, על פי דוחות הבורסה, "התמשכות אי הוודאות, בכלל, ובתחום שוק ההון, בפרט, צפויה להביא לדחייה של השקת מוצרים או שירותים חדשים עד להתבהרות התמונה. לבסוף יצוין, כי לאחר חלוף המשבר צפויה תקופת התאוששות הדרגתית. בשלב זה לא ניתן להעריך את היקפי המסחר והגיוסים במהלך תקופת ההתאוששות, מכיוון שאלו תלויים בין היתר בקצב ההתאוששות הכלכלית, ברמת התנודתיות בשווקים ובקצב החזרה של הציבור הרחב להשקעה, במישרין או בעקיפין, בניירות ערך הנסחרים בבורסה".

על כן, בצל מה שכבר קורה בעיצומו של משבר הקורונה, מוסרת הבורסה כי "יש לה יתרות נזילות בסך של כ- 309 מיליון שקל, מתוכן, ליום האחרון ב-2019, סך של כ-205 מיליון שקל המנוהל בתיקי ניירות ערך סחירים, המורכבים מאגרות חוב של ממשלת ישראל. בהקשר זה מוסרת הבורסה כי "לאור השלכותיו של משבר נגיף הקורונה על המסחר בבורסה והירידה במחירי ניירות הערך, סמוך לתאריך פרסום הדוח, ירד שווי התיקים בסך כולל של כ-6 מיליון שקל" - כלומר ירידה של כ-2.9% מתחילת השנה ועד ימים אלה. "יצוין, כי בהיעדר שינוי נוסף עד ליום 31 במרץ 2020 יירשם סכום זה כהוצאת מימון בדוחותיה הכספיים המאוחדים הרבעוניים של החברה לרבעון הראשון".

לדברי המנכ"ל בן זאב, "אנו מסכמים את שנת 2019 עם גידול בפעילות השוטפת ובשירותים. בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלנו בשנת 2019 המשכנו בהגדלת היקף ההשקעות לצורך הרחבת סל השירותים ופיתוח תשתיות ומוצרים חדשים. כחברה ציבורית חדשה הנסחרת בבורסה בתל אביב, הבורסה תחלק בפעם הראשונה בהיסטוריה דיבידנד לציבור המשקיעים ובכך תאפשר לציבור הרחב להיות שותף גם ברווחיה של הבורסה". 
עוד אמר ביחס למשבר הקורונה והמצב בשווקים כי "הבורסה בתל אביב, ערוכה תפעולית וטכנולוגית ותמשיך לפעול גם בימים אלה כסדרה. בכל תרחיש אפשרי נמשיך לספק את השירותים הנדרשים הן לציבור המשקיעים והן למשק הישראלי, על מנת לאפשר, ככל הניתן את המשך הפעילות הכלכלית שחשובה במיוחד בימים אלו".

הבורסה דיווחה כי ההכנסות שלה לשנת 2019 הסתכמו בכ-260 מיליון שקלים, בהשוואה להכנסות של כ-255.6 מיליון שקלים בשנת 2018. "עיקר הגידול נובע מהכנסות מרישום ואגרות וכן מהכנסות מהפצת מידע ושירותי קישוריות וקוזז בחלקו מקיטון בהכנסות עמלות מסחר וסליקה", נמסר מהחברה.

בשורה התחתונה רשמה הבורסה רווח של 17.6 מיליון שקל ב-2019, ירידה ניכרת ביחס לרווח של 86.4 מיליון שקל ב-2018.

ואולם, בשנה החולפת היו לבורסה הוצאות חד פעמיות שנגעו להנפקה כשב-2018 היה לה רווח לפני מס חריג וחד פעמי של כ-85.1 מיליון שקל מביטול ירידת ערך שנרשמה בעבר בגין הבניין בו היא שוכנת.

לפיכך בבורסה הסבירו כי "ההוצאות בשנת 2019 בנטרול השפעת הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות הסתכמו לכ-242 מיליון שקלים לעומת הוצאות של כ-227.1 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, בנטרול השפעת ביטול ירידת ערך. עיקר הגידול בהוצאות נובע מגידול בהוצאות הפחת, הטבות לעובדים והוצאות שיווק" ולכן, "הרווח הנקי המתואם הסתכם לסך של כ-21.4 מיליון שקלים בשנת 2019 לעומת הרווח בשנת 2018 שהסתכם לסך של כ-20.9 מיליון שקלים, גידול של כ-3%".

צרו איתנו קשר *5988