"עזריאלי מגיעה למשבר ערוכה ועם איתנות פיננסית גבוהה"

שערוכי נכסים בהיקף של 694 מיליון שקל ורווח הון ממכירת סופרגז לקבוצת אלקו הקפיצו את הרווח הנקי של קבוצת עזריאלי ב-75% לרמה של כ-2.1 מיליארד שקל בשנת 2019 • תחלק דיבידנד בהיקף של כ-300 מיליון שקל

דנה עזריאלי.  "אני לומדת מכולם"  / צילום: איל יצהר
דנה עזריאלי. "אני לומדת מכולם" / צילום: איל יצהר

"בימים אלה אנו עסוקים בניהול אחראי ומוקפד של משבר הקורונה. חשוב להדגיש שהקבוצה מגיעה למשבר העולמי ערוכה היטב: עם איתנות פיננסית גבוהה במיוחד עם יתרות מזומנים ושווי מזומנים גבוהות; שיעור מינוף נמוך והיקף משמעותי של נכסים בלתי משועבדים; מח"מ הלוואות ארוך עם פריסה מצוינת; תזרים שנתי משמעותי, כך שגם בתרחישים שונים שבחנו, הוא עדיין צפוי להיות חזק". כך אמר היום אייל חנקין, מנכ"ל קבוצת הנדל"ן המניב עזריאלי, עם פרסום דוחות הקבוצה לשנת 2019.

את הרבעון הרביעי של 2019 סיימה עזריאלי, הנמצאת בשליטת דנה עזריאלי, עם הכנסה תפעולית נקייה (NOI ) של כ-408 מיליון שקל, גידול של 5% לעומת הרבעון המקביל ב-2018. התזרים הנקי מפעילות (FFO ) עמד על כ-314 מיליון שקל, ירידה של 29% לעומת הרבעון המקביל. זאת מכיוון שברבעון המקביל אשתקד דיווחה החברה על FFO של 150 מיליון שקל בתחום הדיור המוגן, רובו מאכלוס לראשונה של עזריאלי מודיעין, לעומת כ-28 מיליון שקל ברבעון הנוכחי שכלל אכלוס מצומצם יותר בבית במודיעין היות ומרבית הדיירים כבר אכלסו את הבית.


תפוסה של 98% בקניונים 

בשורה התחתונה, הציגה קבוצת עזריאלי  ברבעון הרביעי רווח נקי של כ-1.1 מיליארד שקל - קפיצה של 141% לעומת הרבעון המקביל. לרווח הנקי תרמו, בין השאר, שערוכי נכסים בהיקף של כ-560 מיליון שקל ורווח הון בהיקף של כ-380 מיליון שקל בעקבות השלמתה של העסקה למכירת חברת סופרגז לקבוצת אלקו בנובמבר האחרון תמורת כ-817 מיליון שקל.

את השנה כולה סיכמה עזריאלי עם עלייה של 6% ב-NOI לעומת 2018, לרמה של כ-1.6 מיליארד שקל. ב- FFO נרשם שיפור של 3% לרמה של כ-1.3 מיליארד שקל. שערוכי נכסים בהיקף של 694 מיליון שקל הקפיצו את הרווח הנקי השנתי של הקבוצה ב-75% לרמה של כ-2.1 מיליארד שקל.

לעזריאלי היו בסוף 2019 בקופתה מזומנים ופיקדונות לטווח קצר בהיקף של כ-2.9 מיליארד שקל. נוסף על כך, החברה מחזיקה במניות בנק לאומי בשווי של כ-1.1 מיליארד שקל. חובות החברה נטו עומדים על כ-8.6 מיליארד שקל, ויש לה נכסים לא משועבדים בהיקף של כ-23 מיליארד שקל.

במהלך 2019, לפני פרוץ המשבר במשק בעקבות התפשטותו של נגיף הקורונה, עמדה התפוסה בקניונים של הקבוצה בישראל על 98%, ובמשרדים על כ-99%. 


חלוקת דיבידנד של 300 מיליון שקל

במקביל לפרסום הדוחות, הודיעה עזריאלי כי תחלק לבעלי מניותיה במאי הקרוב דיבידנד בהיקף של כ-300 מיליון שקל. בקבוצה ציינו כי "מטעמי שמרנות המאפיינת את הקבוצה, ועל אף איתנותה הפיננסית יוצאת הדופן, החליט הדירקטוריון על חלוקת דיבידנד בגובה מחצית מהסכום שתוכנן במקור. בהמשך השנה יבחן הדירקטוריון את חלוקת יתרת הסכום שתוכנן".

בנוגע לפדיונות הקניונים של הקבוצה, מציינת עזריאלי במצגת למשקיעים כי במהלך 2019, לפני התפרצות הקורונה, נרשם גידול של כ-1.8% בפדיונות נכסים זהים מול השנה הקודמת, כשבשלישון האחרון של השנה לבדו נרשם גידול בפדיונות של 1.9% בנכסים זהים מול השלישון המקביל אשתקד. ב-2019 יחס שכר הדירה לפדיון נשאר יציב ביחס ל-2018 ועמד על 11.2%.

על רקע משבר הקורונה רשמה מניית עזריאלי ירידה של 25% מתחילת השנה, ושווייה של הקבוצה בבורסה הצטמק לכ-24 מיליארד שקל.


קרן סיוע פיננסי לשוכרים

בידי החברה 18 קניונים בשטח כולל של כ-350 אלף מ"ר, 14 נכסי משרדים בשטח של כ-547 אלף מ"ר, ושלושה בתי דיור מוגן בישראל. נוסף על כך, מחזיקה החברה בשמונה נכסי משרדים בחו"ל, בעיקר בארה"ב, ובסך הכל היא מחזיקה בשטחי השכרה בהיקף של כ-1.2 מיליון מ"ר, נוסף על 10 פרויקטים בהקמה ותכנון ושמונה פרויקטים להרחבה והשבחת נכסים.

בשבוע שעבר הודיעה עזריאלי כי היא מקימה קרן לסיוע פיננסי לשוכריה בהיקף של 100 מיליון שקל. בדיווח שמסרה לבורסה ציינה חברת הנדל"ן המניב כי תקים באופן מיידי קרן מיוחדת וייעודית לסיוע לשוכרים, ותזרים אליה 100 מיליון שקל. כספי הקרן יועמדו לשוכרים, לטובת שמירה על ביטחונם הכלכלי וההמשכיות העסקית.

לפי הודעת החברה, כספי הסיוע יועמדו בדרך של מענקים לשוכרים והלוואות בתנאים מיוחדים, שיתחילו להיפרע רק בחלוף 12 חודשים ממועד העמדתן. נוסף על כך, ייפרסו על פני תקופת החזר ארוכה הנגזרת מתקופת הסכם השכירות.

במקביל, עזריאלי הצטרפה לקבוצת הנדל"ן המניב ביג - ופרסמה גם היא שורת הקלות לשוכרים על רקע המצב. עזריאלי ציינה כי תעניק פטור מתשלום דמי שכירות למחצית השנייה של מרץ 2020, וזאת לעסקים שנסגרו בעקבות החלטת הממשלה. כמו כן, יוקפאו תשלומי דמי השכירות והניהול החל ב-1 באפריל ועד ליום החזרה לשגרה, לעסקים הסגורים בעקבות החלטת הממשלה. 

צרו איתנו קשר *5988