איי.די.איי ביטוח עוצרת חלוקת דיבידנד; רווח של 211 מיליון שקל ב-2019

החברה צמצמה את היקף העבודה של מרבית עובדיה לכ-80% משרה "והוציאה את מיעוטם לחל"ת או לחופשה (לפי בחירתם) עד לאחר יום העצמאות" • בשורה העליונה רשמה החברה גידול צנוע של 1.9% בפרמיות, שהסתכמו ב-2.63 מיליארד שקל

קובי הבר / צילום: איל יצהר
קובי הבר / צילום: איל יצהר

רגע לפני ששוק הביטוח מתחיל את 2020 עם רבעון חלש מאוד הוא מסכם שנה טובה בשוקי ההון ב-2019, עם כמה הקלות נוספות, שבסיומה רשמה איי.די.איי ביטוח רווחי שיא. חברת הביטוח שבשליטת משפחת שנידמן, שמוכרת לציבור הרחב כ"ביטוח ישיר", סיכמה את 2019 עם גידול של 21% ברווח כולל שהסתכם בשנה החולפת בסך של כ-211 מיליון שקל. בשורה העליונה רשמה החברה גידול צנוע של 1.9% בפרמיות, שהסתכמו ב-2.63 מיליארד שקל, כשה הכנסות מהשקעות כמעט ושילשו עצמן ליותר מ-144 מיליון שקל. עם זאת, בשל משבר הקורונה ומטעמי זהירות, החברה לא הודיעה על דיבידנד בגין 2019, כשהיא תבחן זאת בהמשך.

בשנה החולפת נהנתה איידיאיי ביטוח  מרווח חד פעמי בגובה 27 מיליון שקל שנבע מביטול הפרשות שנעשו בעבר בגין המלצות ועדת וינוגרד, בנוגע לריבית ההיוון בביטוחי החבויות, כשמנגד היא נדרשה להגדלת עתודות השנה בכ-43 מיליון שקל בגין "גידול רזרבה לאי ודאות בענף רכב חובה". נוסף לשני שינויים אלה החברה נהנתה בשנה החולפת מרווח חד פעמי של כ-29 מיליון שקל בגין שערוך נדל"ן שבבעלותה - כך שההשפעות החד פעמיות הגדילו את רווחיה בשנה זו בתרומה חיובית לרווח של כ-13 מיליון שקל.

עם זאת, גם ב-2018 היו השפעות חד פעמיות, שהובילו לרבעון רביעי חלש במיוחד באותה שנה, שהסתכם עם רווח רבעוני סמלי של כ-2.1 מיליון שקל בלבד. ברבעון הרביעי ב-2019 העסקים כבר שבו לשיגרה מבחינת איי.די.איי, ועמדו על 45.1 מיליון שקל.

"אם המגבלות על המשק יימשכו תהיה ירידה בביקוש לביטוח"

ואולם, בדומה ליתר חברות הביטוח, הגם שבמידה פחותה מהחברות הגדולות שמנהלות מאות מיליארדי שקלים שתלויים ישירות במצב שוקי ההון, גם איי.די.איי ביטוח שבניהולו של קובי הבר שבעבר היה הממונה על אגף תקציבים במשרד האוצר, חווה את תחילת 2020 בטונים צורמים בהרבה מכפי שסיימה את 2019. זאת בשל משבר הקורונה שסוחף מטה את הפעילות הריאלית במשק ואת שוקי ההון בארץ ובעולם.

"בשלב הראשון, הפסיקה החברה לשווק את מוצר הביטוח לנסיעות לחו"ל (בתחילה כיסוי ביטול וקיצור נסיעה ולאחר מכן את המוצר כולו), מה שהביא להפסקת פרמיה מהמוצר מחד והפסקת תשלומי תביעות מאידך", מפרטים בחברה תוך שמבהירים כי לצעד זה "אין זו השפעה מהותית על החברה". כמו כן, החברה צמצמה את היקף העבודה של מרבית עובדיה לכ-80% משרה "והוציאה את מיעוטם לחל"ת או לחופשה (לפי בחירתם) עד לאחר יום העצמאות". אך לא רק זאת, 86% מהעובדים של החברה עובדים מהבית.

ביחס לתוצאותיה אומרת החברה כי "ההנחיות שנועדו למנוע את התפשטות הנגיף יביאו להאטה בפעילות הכלכלית של המשק ולירידה בביקושים, וככל שתקופה זו תתארך, יש להניח שתהיה לכך השפעה גם על הפעילות הכלכלית של החברה. נכון לתאריך אישור הדוחות, פעילות החברה נמשכת כסדרה אם כי יש קיטון בהיקף הפניות למוקדי השירות, מכירות רכב (לא כולל חידושים) והתביעות. הירידה בהיקף הפניות לרכישת ביטוח רכב לראשונה מוסברת בירידה בהיקף רכישות רכב לראשונה על ידי הציבור מיבואנים ומגרשי רכב כאחד (החברה עובדת רבות עם אולמות של יבואנים שנסגרו לפעילות מול הציבור הרחב, ר"ש) . עם זאת, מי שמחזיקים ברכב קיים ורק נמנעים מלהחליפו באחר, עדיין יחזיקו בביטוח רכב, להערכת החברה, אך ייתכן שיצמצמו את היקפו (לביטוח צד ג' או לביטוח תחת השבתה בשל צמצום הנסועה) לתקופת מה, מה שיביא להפחתה מסויימת בהיקפי הפרמיה ממוצר זה, אך גם לירידה בהיקפי התביעות".

בחברה מוסיפים ואומרים כי "ככל שתקופת ההגבלות תתארך והשוק אכן ייכנס להאטה" הרי ש"תהיה לכך השפעה על היקף הביקושים למוצרי ביטוח, אך כרגע עוד לא ניכרת מגמה כזו, מעבר לאמור לעיל". כמו כן, החברה אינה מזהה פדיונות משמעותיים בפוליסות המשתתפות ברווחים של החברה".

לצד כל אלה החברה רשמה עד כה השנה הפסד מהשקעות בתיק הנוסטרו בהיקף של כ-60 מיליון שקל לפני מס ושל כ-39 מיליון שקל לאחר מס. בעקבות כל אלה, ו"לאור אי הוודאות לגבי משכן והיקפן" של השלכות המשבר, החליט דירקטוריון החברה "להשהות את ההחלטה על חלוקת דיבידנד סופי בגין רווחי שנת 2019". במאי, עם מועד פרסום הדוחות לרבעון הראשון ב-2020 יידון שוב דירקטוריון החברה בנושא.

ביניים: קיטון של 3.9% בפרמיה הממוצעת

ונחזור לביזנס, איי.די.איי ביטוח מפרט כי הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח כללי הסתכמו בכ-2.0 מיליארד שקל לעומת כמעט 2.1 מיליארד שקל ב-2018, קיטון של כ-3% "הנובע בעיקרו מפעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות ומהורדת תעריפים בענף רכב רכוש, עקב שינויים בסביבה התחרותית, והינו לאחר קיזוז הצמיחה החיובית בגודל תיק הלקוחות". מנגד, בעסקי ביטוח חיים, שם החברה שמה דגש, בין היתר, בפוליסות חיסכון לפרט, היא רשמה גידול של כ-5% בפרמיות שהסתכמו בכ-306.5 מיליון שקל, כשהיא מפרטת כי "הגידול נובע בעיקרו מגידול במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות".

גם בביטוחי הבריאות יש גידול בפרמיות, שצמחו בכ-4% לסך של כ-263 מיליון שקל, וזאת בשל "גידול נטו בהיקף הפעילות ובמספר הלקוחות". ביחס לתחום הבריאות ציינו בחברה כי "ההאטה בקצב הצמיחה בענף בריאות נובעת מהחלטה להקטין את המיקוד בתחום תאונות אישיות לאור השלכות הרגולציה בתחום, לצד צמיחה נאה במוצרי הבריאות האחרים".

בכל שלושת מגזרי הפעילות - כללי, חיים ובריאות, נרשם שיפור ברווח ביחס ל-2018.

אגב, איי.די.איי מציינת כי מכרה ב-2019 כ-1.5 מיליון פוליסות בהיקף ממוצע של 1,720 שקל לפוליסה, בעוד שב-2018 מכרה 1.47 מיליון פוליסות בהיקף ממוצע של 1,789 שקל בממוצע - כלומר, ירידה של כ-3.9% בפרמיה הממוצעת.

חברת איי.די.איי ביטוח נסחרת כיום לפי שווי של 1.35 מיליארד שקל כשבחודש במרץ היא איבדה רק 6.7% - הרבה פחות ממתחרותיה הגדולות בהרבה ושתוצאותיהן תלויות בהרבה בשוקי ההון.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988