קסטרו: "יש בידי הקבוצה די מקורות כספיים לחזור לפעילות סדירה עם תום המשבר"

קבוצת האופנה מסכמת את 2019 עם הכנסות של 1.73 מיליארד שקל, גידול של כ-39% לעומת 2018 - ואולם הגידול הזה נובע מהמיזוג שביצעה הקבוצה עם הודיס, כך שבפועל המגמה האמיתית שמאפיינת את תוצאות החברה דווקא מעידה על יציבות יחסית

גבי רוטר, מנכ"ל משותף ומבעלי קבוצת קסטרו / צילום: יאיר שגיא
גבי רוטר, מנכ"ל משותף ומבעלי קבוצת קסטרו / צילום: יאיר שגיא

בצל הימשכותו של משבר הקורונה שמשפיע בצורה דרמטית על ענף האופנה בכלל ובמסגרת זו גם על קסטרו , קבוצת האופנה הישראלית מדווחת על גידול חד בהפסדיה ב-2019, כשהיא נהנית מהתרומה של הודיס למכירותיה. בימים האחרונים נאלצה קסטרו כמו מתחרותיה לסגור את רוב פעילותה, כשמקביל היא צמצמה משמעותית את הוצאותיה לספקים, לעובדים (שחלק ניכר מהם מהם הוצא לחל"ת) ולבכיריה שקיצצו בשכרם.

הקבוצה שבניהול המנכ"לים המשותפים גבי ואתי רוטר "הודיעה לכל משכירי החנויות שבהן פועלים מותגי הקבוצה על הפסקת כל התשלומים החל מ-15 במרץ ועד לחזרה לשגרה" - כך עולה ממידע שמפרסמת קבוצת האופנה קסטרו במסגרת דוחותיה הכספיים לשנת 2019 בנוגע להשפעות משבר הקורונה על הקבוצה.

גבי רוטר, מנכ"ל משותף ומבעלי הקבוצה, התייחס היום (ג') לצעדי ההתייעלות שבצעה הקבוצה על רקע המשבר וציין: "הפחתנו את העלויות הקבועות בזמן הדממת פעילות הקבוצה לכ-2 מיליון שקל, ואנו ממשיכים להתקדם בהכנת ובניית הקולקציות הבאות לחורף ולקיץ בשנה הבאה, זאת בכדי להבטיח את חזרתנו המלאה לפעילות ענפה של כלל מותגי הקבוצה, עם חזרתו של המשק הישראלי לפעילות באישור המדינה".

במקביל מציין רוטר כי "מותגי קבוצת קסטרו-הודיס ממשיכים לפעול בהצלחה 6 אתרי האונליין, ואנו רואים גידול משמעותי בנפח הפעילות בתקופה זו. על-מנת לסייע לעובדינו ככל האפשר בתקופה זו, אנו מקדימים את תשלום המשכורות ליום חמישי הקרוב 2 באפריל, ומקווים כי נוכל לחזור לפעילות בהקדם האפשרי".

קבוצת האופנה הציבורית קסטרו מסכמת את 2019 עם הכנסות של 1.73 מיליארד שקל, גידול של כ-39% לעומת 2018. ואולם הגידול הזה נובע מהמיזוג שביצעה הקבוצה עם הודיס, כך שבפועל המגמה האמיתית שמאפיינת את תוצאות החברה דווקא מעידה על יציבות יחסית, עם קיטון סמלי במהותו של פחות מ-1%.

מדוח הפרופורמה שפרסמה קסטרו ל-2019, על בסיס נתונים המשקפים הנחה של איחוד תוצאות הודיס גם בדוחות הקודמים לשנת 2018, עולה כי ב-2019 רשמה הקבוצה ירידה של 0.65% בלבד בשורת ההכנסות. בקבוצה מציינים כי הירידה נובעת בעיקרה מתחום פעילות ההלבשה, אפשר הופחתה בחלקה על-ידי גידול בפעילות אביזרי האופנה והקוסמטיקה. ברבעון הרביעי של השנה מציגה קסטרו גידול של 2.84% בשורת ההכנסות שהסתכמו בכ-474 מיליון שקל בשנה.

בשורה התחתונה מסכמת קסטרו את 2019 עם הפסד של 85.2 מיליון שקל, שמהווה העמקה של הפסד בגובה 58.7 מיליון שקל שרשמה ב-2018. אגב, על-פי דוח הפרופורמה, לו הייתה הודיס מאוחדת עם קסטרו כבר ב-2018, החברה הייתה מציגה אז רווח בגובה 11.6 מיליון שקל - כך שבפועל עברה הקבוצה להפסד ב-2019 עם הרעה של כ-97 מיליון שקל בשורה התחתונה. ברבעון האחרון ב-2019 הפסידה החברה 16 מיליון שקל לעומת איזון ברבעון הרביעי ב-2018.

הרווח הגולמי של קסטרו עמד על 972 מיליון שקל ב-2019, כששיעור הרווח הגולמי עמד על 56.05%, שיעור נמוך ביחס לזה של הקבוצה ב-2018 גם על בסיס דוח הפרופורמה. בחברה מסבירים כי הירידה בשיעור הרווחיות הגולמית נובעת בעיקרה מהפחתת ערך מלאי בתחום אביזרי האופנה בארץ ובחו"ל בהיקף של 22.5 מיליון שקל. ככל הנראה ירידה זו מיוחסת למותג המשקפיים של הקבוצה, קרולינה למקה, ולסגירת הפעילות של רשת האביזרים אקססורייז עליה הודיעה הקבוצה.

כמו כן, ברבעון הרביעי הרווח הגולמי של הקבוצה הסתכם ב-260 מיליון שקל, ירידה של פחות מאחוז מול הרבעון המקביל אשתקד. עם זאת, שיעור הרווחיות הגולמית מהמחזור לרמה של 54.9% בלבד, וזאת לעומת 56.9% ברבעון המקביל אשתקד. בקבוצה מייחסים את הירידה הזו ל"גידול בשיעור ההנחה הממוצעת", וזאת בשל "העמקת מבצעי המכירות" וכן בשל הפחתת ערך מלאי בתחום פעילות אביזרי אופנה בארץ בהיקף של כ-6 מיליון שקל.

נזכיר כי תוצאות הקבוצה ב-2018 כללו הפסד חד-פעמי של כ-60 מיליון שקל, כאשר הוצאות המימון צמחו בשנה החולפת בשיעור ניכר, אך זאת בשל אימוץ התקן החשבונאי IFRS16.

עוד עולה כי הקבוצה רשמה בשנה החולפת הפסד של 7 מיליון שקל של פעילות אתר האונליין שרכשה ב-2018, אותה היא סגרה בשנה זו.

בנוגע למכירות בחנויות זהות מסכמת קסטרו את 2019 עם ירידה של 6.9% בשיעור השינוי במכירות מחנויות זהות בתחום ההלבשה לצד גידול של 4.6% בתחום אביזרי האופנה בישראל ביחס לשנה המקבילה אשתקד במונחי פרופורמה. עם זאת, הרבעון הרביעי ב-2019 הסתמן בשינוי חיובי במגמת המכירות בחנויות הזהות במגזר ההלבשה במותגי הקבוצה, שהציג התייצבות יחסית למול המגמה בשוק עם ירידה של 3.4% "בלבד", לצד גידול משמעותי במכירות הזהות במגזר אביזרי האופנה בישראל - גידול של 9.6%.

עוד מגלה קסטרו כי נכון למועד הדוח "מרבית המלאי אשר יועד להימכר במסגרת עונת הקיץ כבר נמצא בידי הקבוצה, אולם לאור הדממת הפעילות ואי-הוודאות בדבר מועד החזרה לשגרת פעילות, אין באפשרות הקבוצה להעריך בעת הנוכחית האם ניתן יהיה להנזיל מלאי זה ובאילו מחירי מכירה".

בכך מציינת קסטרו חשש כי הסחורה שרכשה לעונה הקרובה לא תוכל להימכר במחירים בהם תכננה למכור אותם או בכלל. היא ממשיכה ומפרטת כי היא "פועלת להיערך להזמנת מלאים לעונת החורף, מתוך תקווה כי בעונת החורף, תשוב פעילותה המסחרית לסדרה, ככל הניתן".

בנוסף היא מציינת כי בתקופת ההדממה הקבוצה "פועלת על מנת לצמצם לרמה מינימלית את הוצאותיה השוטפות, על-מנת להתמקד בהיערכות לחזרה לפעילות סדירה ככל הניתן, עם תום המשבר"; וכי "להערכת הקבוצה יש בידה די מקורות כספיים לחזור לפעילות סדירה עם תום המשבר ולרכוש סחורה לעונת החורף".

להערכת קסטרו, מעבר לקיטון מסוים שחל בהיקפי מכירות הקבוצה עד ל-14 במרץ, היום בו פורסמה הודעה על השבתת פעילות הקניונים, לצעדי המנע לריסון המשבר הננקטים על-ידי הרשויות השלכות מהותיות מאוד על היקפי המכירות של הקבוצה, עד כדי כאמור ביטולן המוחלט בתקופת ההדממה וכתלות במשכם או החרפתם, צעדים אלה ישפיעו באופן מהותי מאוד על תוצאותיה הכספיות של הקבוצה ברבעון הראשון ובתקופות עתידיות לפי נסיבות העניין. במקביל, קסטרו מעדכנת כי נכון למועד זה, פעילות המכירה המקוונת של הקבוצה ממשיכה.

כמו כן כותבת קסטרו כי "הצפי במשק כי משבר הקורונה עלול גם ליצור הגבלות בשוק האשראי וכן להגביל זמינות אשראי, וודאי שבהיקפים מהותיים, ולייקר עלויות מימון. בשלב זה לא ניתן להעריך באופן מלא וודאי את מלוא ההשלכות על תוצאות הפעילות". בהקשר זה נציין כי בקבוצה סרבו להתייחס לשאלת "גלובס" האם הקבוצה לקחה הלוואה מאז פרוץ משבר הקורונה.

כך או כך, הקבוצה מציינת כי חזרתה לשגרת פעילות סדירה תהא כפופה לגורמים רבים, אשר מרביתם אינם בשליטתה, כגון הסרת המגבלות שהוטלו על-ידי רשויות המדינה על פתיחת מרכזים מסחריים ועל יכולת ההתקהלות, המצב הכלכלי במשק עם חלוף המשבר, שיעור המועסקים, הסכמות שאליהן תידרש הקבוצה להגיע עם משכירי הנכסים להתאמת תנאי החוזים למצב במשק כפי שיהיה עם סיום המשבר ועוד.

קסטרו מפרטת כי תבחן באופן שוטף את ההתפתחויות ואת הנחיות הרשויות ו"תפעל ככל הניתן להיערך לחידוש פעילותה במועד האפשרי", אך מסייגת כי "בעת הנוכחית אין ביכולת הקבוצה לתת הערכות או אומדנים מהימנים בנוגע לתחזיות או תכניות אסטרטגיות לשנת 2020 ולשנים שלאחריה, שהרי כל עוד לא יתבהרו פני הדברים, אין ביכולת החברה לדעת האם ומתי תחזור פעילות הקבוצה לסדרה, וכשתחזור לסדרה, כיצד ישפיע המשבר על הכלכלה הבינלאומית והמקומית".

עוד מסר היום רוטר כי "במרץ 2020 תוכננה השקת קולקציית אביב-קיץ 2020 החדשה של הסטודיו לאופנה החדש של קסטרו, אשר מהווה את הבשורה החדשה של בית האופנה קסטרו. השקה זו נדחתה לאור המצב, ואנו נשיק את הקולקציה החדשה עם החזרה לשגרה, ובטוחים במהפכה שנוביל בשוק האופנה בישראל".

קסטרו, שבשליטת משפחות רוטר, קסטרו ובעלי הודיס, יוסי גביזון ושותפיו, מחזיקה כיום יותר מ-400 חנויות ודוכנים בישראל, וקרוב ל-50 חנויות ודוכנים בחו"ל, ומחלקת את פעילותה לשני מגזרים עיקריים - פעילות הלבשה ופעילות אביזרים, ובראשם מותג משקפי השמש קרולינה למקה.

צרו איתנו קשר *5988