מידרוג צופים כי הקורונה תפגע בבנקים בטווח הקצר אך תתרום למיתוג וליעילות בטווח הבינוני

במידרוג סבורים כי רמת הלימות ההון של הבנקים טובה וצפויה לספוג את נזקי המשבר • עם זאת, צפוי לחץ על רווחיות הבנקים כתוצאה משחיקה בהכנסות שאינן מריבית ובהכנסות מריבית נטו, ובשל קיטון צפוי בתיק האשראי לאור התכווצות הפעילות הכלכלית

בנק מזרחי-טפחות,?בנק הפועלים, בנק דיסקונט, בנק לאומי, בנק איגוד ובנק מרכנתיל / צילומים: איל יצהר, אייל הצפון, בר-אל
בנק מזרחי-טפחות,?בנק הפועלים, בנק דיסקונט, בנק לאומי, בנק איגוד ובנק מרכנתיל / צילומים: איל יצהר, אייל הצפון, בר-אל

"בטווח הקצר צפויה פגיעה מהותית באיכות הנכסים של המערכת הבנקאית, בשל עליית סיכון הלווים של משקי בית ועסקים קטנים ובינוניים, נוכח השבתה של חלק ניכר מהפעילות העסקית במשק כתוצאה מחשיפה ישירה ומיידית לשיבוש בשרשרת הערך הן בצד הביקוש והן בצד ההיצע במשק, עלייה בשיעור האבטלה, ופגיעה משמעותית בנגישות למקורות מימון". כך אומרים היום כלכלני חברת דירוגי החוב מידרוג שמעריכים כי "לחצים אלה צפויים להוביל לעלייה משמעותית בהיקף ובשיעור החובות הבעייתיים ובשיעור ההוצאות להפסדי אשראי בשנת 2020".

עוד אומרים במידרוג כי "כמו כן, צפוי לחץ על רווחיות הבנקים כתוצאה משחיקה בהכנסות שאינן מריבית ובהכנסות מריבית נטו, בשל קיטון צפוי בתיק האשראי לאור התכווצות הפעילות הכלכלית והתייקרות מחירי מקורות המימון הסיטונאיים בשל פתיחת המרווחים המשמעותית ועליית ריבית אגרות החוב הממשלתיות" אך ש"הבנקים יוכלו לפצות חלקית על כך באמצעות גלגול עליית הריבית ופרמיית הסיכון לחלק מהלווים".

בשורה התחתונה מידרוג מיישרים קו עם מה שהפיקוח על הבנקים וגורמים אחרים אמרו מספר פעמים לאחרונה, כשהם "סבורים כי רמת הלימות ההון של הבנקים טובה וצפויה לספוג את נזקי המשבר".

מידרוג לא מחדשים פה הרבה כשגם המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, הקלה לאחרונה את דרישות הלימות ההון שלה לבנקים, בין היתר על מנת להקל עליהם להתמודד עם הוצאות גדלות בגין הפסדי אשראי שצפויות לקרות אצלם. למעשה, בשוק הבנקאות מתייחסים לגידול בהפסדי אשראי כאל דבר ודאי, שינבע מקשיי החזר אצל לקוחות רבים וגידול בקשיים לגבייה של חובות אצל לקוחות שיפגרו בתשלומים. במקביל הבנקים מקלים על הקושי התזרימי של לקוחות עם דחיית תקופות תשלום, על חשבון הגדלת החזרים בעתיד. אך לא רק זאת, בפיקוח על הבנקים שבבנק ישראל ממש דורשים מהבנקים להגדיל את היצע האשראי לציבור, הגם שלכולם ברור כי פרופיל הסיכון באשראי במשק - כמעט בכל הסגמנטים - עלה משמעותית בשל משבר הקורונה.

בסקירה של מידרוג נקודה נוספת שבמסגרתה הם צופים כי "הגברת השימוש של לקוחות מפלחי אוכלוסייה רחבים יותר באמצעים דיגיטליים בשל הגבלות התנועה וקרבה פיזית תספק לבנקים הזדמנויות להתייעלות תפעולית וחיזוק המותג שלהם בטווח הבינוני".

צרו איתנו קשר *5988