דוקטורט בקבלת פיצוי: כל מה שצריך לדעת על מתווה הפיצוי החדש לעסקים

איך מחשבים את סכום הפיצוי, מה הם תנאי המענק, והאם אפשר לקבל גם מענק וגם השתתפות בהוצאות קבועות? "גלובס" ולשכת יועצי המס, בראשות יועץ המס ירון גינדי, עונים על השאלות הבוערות

מחאת עצמאים  / צילום: שלומי יוסף, גלובס
מחאת עצמאים / צילום: שלומי יוסף, גלובס

"כמה מגיע לי", "מהם תנאי המענק", "האם אפשר לקבל גם מענק וגם השתתפות בהוצאות קבועות", "איך מחשבים את סכום הפיצוי" וגם "האם ניתן לעקוף את המערכת, ולקבל את הפיצוי גם אם לא עומדים בתנאים?" - כל אלה, ושאלות נוספות הגיעו אל מערכת "גלובס" ועלו גם ברשתות החברתיות ביממה האחרונה מאז הודיעה הממשלה, אתמול בבוקר (ו'), על אישור תוכנית סיוע בהיקף 8 מיליארד שקל, לעצמאים ועסקים קטנים שנפגעו בעקבות הירידה המשמעותית בפעילות המשק בתקופת משבר הקורונה.

תוכנית הסיוע כוללת מענק השתתפות בהוצאות קבועות שיוכל להגיע עד לסך של 400 אלף שקל לעסק, בהתאם למידת הירידה בפעילותו, וכן את הפעימה השנייה במענק הסיוע המורחב לעצמאים, במסגרתו עצמאים יהיו זכאים למענק בגובה 70% מההכנסה החייבת שלהם, ועד 10,500 שקל. הכותרות יפות, אבל הנוסחאות לא כל כך פשוטות להבנה, ולא בכדי סימני השאלה החלו לצוף.

כדי לסייע להתמודד עם מבוך הנוסחאות, ריכזו "גלובס" ולשכת יועצי המס, בראשות יועץ המס ירון גינדי, את כל השאלות והתשובות שצפו, ובעיקר עונים על השאלה שבאמת חשובה לבעלי עסקים: מי זכאי, לכמה ואיך הוא מנצל את זכאותו.

חלק ראשון: הפעימה השנייה של המענק לעצמאים

נתחיל בחלק "הקל" יותר להבנה בתוכנית הסיוע שפורסמה: הפעימה השנייה של המענק לעסקים. מדובר במענק שהמדינה העניקה כבר למעל 100 אלף עסקים על הירידה בהכנסותיהם בחודש מרץ, ואשר הורחב כעת לחודשים אפריל-יוני, וכולל בתוכו שיפורים ביחס למענק הקודם. המענק בפעימה זו מיועד לכל העצמאים (כולל אלו שקבלו בפעימה הראשונה) ובלבד שהם עומדים בתנאים לקבלתו, ובנוסף גם בעלי שליטה שכירים זכאים למענק, בעוד שבפעימה הראשונה הם לא היו זכאים לדבר.

האם המענק כפול לתשלום מסים וביטוח לאומי?

בדומה למענק בפעימה הראשונה, גם המענק בפעימה השנייה חייב בתשלום מס הכנסה, אך אינו חייב בדמי ביטוח ומס ערך מוסף.

מהם תנאי הסף לזכאות למענק עבור עצמאים?

ירון גינדי: "התוכנית כולל מספר תנאי סף לקבל המענק, ובהם שהעסק מאוגד כעוסק פטור או מורשה בלב ולבעל העסק מלאו 20 שנה בשנת 2019. בנוסף על העוסק להצהיר כי העסק היה פעיל ביום 29 בפברואר 2020, וכי הוא מעריך שבחודשים מרץ עד יוני 2020 (מחזור של 4 חודשים), תהיה ירידה במחזור העסקאות של כ-25% לפחות לעומת התקופה המקבילה לה אשתקד (מרץ ועד יוני 2019). ככל שיתברר כי לא פחתו המחזורים בהתאם להצהרה זו, יידרש העוסק להחזיר את המענק.

"תנאי סף נוסף ומהותי הוא כי סך הכנסתו החייבת והפטורה של העסק - לרבות משכ"ד למגורים פטור, קצבאות פטורות וכיוצ"ב, ולמעט שבח מקרקעין ורווח הון - בשנת 2018 או 2019, לא עלה על 1 מיליון שקל ברוטו לשנה. מדובר בסך הכנסתו של העסק לאחר ניכויים מותרים (ניכוי הוצאות העסק), ולפני קיזוז הפסדים".

בניגוד למענק בפעימה הראשונה, המענק בפעימה השנייה לא כולל תנאי סף לפי בני זוג שהכנסתם המשותפת עולה על 340 אלף שקל אינם זכאים לפיצוי. על-פי גינדי: "על פי תנאי המענק השני, הכנסות משותפות של בני הזוג יחולקו באופן שווה ביניהם".

תנאי נוסף לקבלת המענק, הוא כי הכנסתו החודשית הממוצעת של העסק בשנת 2018 (או 2019) לא פחתה מ-714 שקל לחודש.

על-פי אלו הכנסות יחושב גובה המענק?

גינדי: "הזכאות לפיצוי וגובה המענק יקבע על פי נתוני 2018 בתנאי שהוגש דו"ח לשנה זו, אולם אם העסק נפתח בין 01/01/2019 ל-01/10/2019 או נפתח בשנת 2018 והיה הפסד בשנה זו, תיבחן זכאותו לפיצוי לפי דו"ח 2019, ובתנאי שיוגש דוח שנתי עד 12/07/2020.

"מי שפתח את העסק לאחר 1/3/2019 יחושב המחזור שלו לעניין השוואת המחזורים בחודשים 3-6/2020 כממוצע המחזור בתקופה מיום תחילת עיסוקו ועד 29/2/2020, מוכפל ב-4. מי שהתחיל את עיסוקו לאחר 1/10/2019 אינו זכאי למענק".

מהו גובה המענק לעצמאים?

בתקנות נקבע, כי המענק לעצמאי יהיה בסכום השווה ל-70% מהכנסה מעסק ממוצעת לחודש, אך לא יותר מ-10,500 שקל, ואולם לעצמאי אשר הכנסתו הממוצעת מעסק לחודש עולה על 40,000 שקל, יופחת מהסכום האמור סכום השווה ל-17.3% מהסכום שבו עולה הכנסתו הממוצעת מעסק לחודש על 40,000 שקל.

בנוסך, התקנות קובעות תוספת לסכום המענק לעצמאי העובד בעסק קטן שממוצע מחזור העסקאות החודשי שלו עולה על 1500 שקל, אך אינו עולה על 25,000 שקל: לגבי עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 1,500 שקל אך אינו עולה על 8,333 שקל - 700 שקל; לגבי עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 8,333 שקל אך אינו עולה על 16,667 שקל - 1,875 שקל; לגבי עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 16,667 שקל אך אינו עולה על 25,000 שקל - 3,025 שקל.

גינדי: "עוסק שסך הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק בשנת 2018 או 2019 הייתה מעל 40,000 שקל ועד 83,000 שקל יופחת המענק, כך שבגין כל שקל מעל 40,000 שקל יופחתו 17.3 אגורות. מעבר למיליון העוסק מאבד את זכאותו למענק. בהתאם לכללים אלה לדוגמא עוסק, שעמד בכל הקריטריונים ושהכנסתו החודשית מעסק ומשלח יד ברוטו הייתה 15,000 שקל בחודש, יקבל את הפיצוי המקסימלי של המענק בסך של 10,500 שקל, ואילו מי שהכנסתו החודשית מעסק ומשלח יד ברוטו הייתה 12,000 שקל בלבד, יהיה זכאי למענק בסך של 8,400 שקל בלבד".

מהם תנאי הסף לזכאות למענק עבור בעל שליטה שכיר?

מענק הסיוע יינתן לשכיר בעל שליטה בחברה הפעילה בששת החודשים שקדמו לחודש אפריל 2020, אשר מלאו לו בשנת 2019 20 שנים. המענק יינתן בכפוף לתנאים הבאים: הכנסתו החייבת של השכיר בעל השליטה לשנת המס 2018, שהוגדרה כהכנסתו לאחר ניכויים שהותרו ממנה ולפני פטורים וקיזוזים שהותרו ממנה, בצירוף חלק הכנסתה החייבת של חברת המעטים בה היה בעל שליטה, השווה לחלקו היחסי, במישרין או בעקיפין, בקבלת זכויות לרווחים בחברה, אינה עולה על 1,000,000 שקל.

יצוין כי מדובר בהכנסה מכל המקורות לפי פקודת הכנסה, אך היא אינה כוללת את רווחי ההון של היחיד ושבח המקרקעין שלו; הכנסת עבודה חודשית ממוצעת לשכיר בעל שליטה עולה על 714 שקל בחודש; מחזור עסקאותיה של החברה בה היה השכיר בעל שליטה בתקופה שהחל 1 במרס 2020 ועד ליום 30 ביוני 2020 ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019, בסכום אשר עולה על 25% מסכום מחזור העסקאות לשנת 2019.

יצוין כי הגשת דוח מס ערך מוסף תקופתי על ידי החברה בה היה השכיר בעל שליטה לתקופות האמורות הינה תנאי לזכאות למענק; השכיר והחברה בה הוא בעל שליטה הגישו, עד למועד התביעה לקבלת מענק, דוח שנתי לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה לשנת 2018; לא היו לחברה בה היה השכיר בעל שליטה הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות לפי פקודת מס הכנסה, כאמור בסעיף 17א לחוק מענק עבודה.

תנאי נוסף הוא, כי השכיר בעל שליטה לא זכאי לדמי אבטלה עבור התקופה שמיום 1 באוקטובר 2019 ועד יום הגשת תביעה למענק.

יצוין, כי גם לשכיר בעל שליטה בחברה אשר החל לפעול בשנת 2019 הותאמו חלק מהתנאים הנדרשים, כך שיבחנו בהתאם לנתוני שנת 2019, במקום שנת 2018.

גינדי מדגים: "אייל מחזיק ב-40% ממניות חברת "פיצוי בע"מ" הכנסתה החייבת של החברת בשנת 2018 הייתה 1,200,000 שקל ושכר העבודה ברוטו של איל הוא 250,000 שקל וההכנסה משכר דירה 100,000 שקל. הכנסתה החייבת היחסית של החברה השייכת לאיל הינה 480,000 שקל (1,200,000*40%) + בתוספת הכנסתו השנתית של אייל 250,000 שקל ממשכורת, בתוספת הכנסתו משכר דירה 100,000 שקל, סה"כ הכנסת בעל השליטה לעניין תקרת מיליון השקלים היא 830,000 שקל. כך שאייל עומד בתנאים.

מהו גובה המענק לבעלי שליטה שכירים?

בדומה לעצמאים, המענק לשכיר בעל שליטה יהיה בסכום השווה ל-70% מהכנסת עבודה חודשית ממוצעת, אך לא יותר מ-10,500 שקל. לשכיר בעל שליטה אשר הכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו עולה על 40,000 שקל, יופחת מהסכום האמור סכום השווה ל-17.3% מהסכום שבו עולה הכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו על 40,000 שקל. בנוסף, הפיצוי מוגבל לסך של 10,500 שקל בגין כל החברות בהן מקבל בעל השליטה שכר.

איך מגישים בקשה למענק ומתי היא תאושר?

הגשת תביעות למענק תתאפשר בתחילת מאי 2020 באמצעות טופס מקוון באתר רשות המסים. לאחר שתאושר התביעה, יופקד התשלום, תוך ימים ספורים, בחשבון הבנק של העצמאי. בעלי שליטה יוכלו להגיש תביעה החל מיום ה- 18 במאי וזאת, מאחר ונדרשת הערכות נוספת לצורך בדיקת זכאותם.

גינדי: "דברים נוספים שכדאי לדעת: הבקשה למענק תאושר תוך 5 ימים מיום הגשתה ותשולם בתוך 5 ימים מאישורה; לא יוכל לקבל מענק מי עוסק או בעל שליטה בחברה שהייתה חייבת בניהול ספרים בשנת 2018 ולא ניהלה ו/או נפסלו ספריו; העוסק או החברה דיווחו למע"מ את הדיווחים לתקופות מרץ-יוני 2020; לגבי עוסקים פטורים בדיווח למע"מ בגין שנת 2020 ידרשו לדווח על המחזורים לתקופה מרץ עד יוני 2020 בנוסף לדיווח על המחזור השנתי; המענק לא ניתן לשעבוד ו/או עיקול אלא לשם תשלום מזונות; תינתן אפשרות השגה וערעור על דחיית זכאות למענק".

חלק שני: מודל השתתפות בהוצאות הקבועות (מבוסס על נוסחאות ועקרונות מודל פיצוי "צוק איתן")

מהו מודל הפיצוי?

יועץ המס ירון גינדי: "המודל מעניק פיצוי שונה לשלוש קבוצות עסקים. המסלול הראשון הוא לעסקים בעלי מחזור עסקאות עד 300,000 שקל בשנת 2019. התנאים לקבלת המענק הם: מחזור עסקאות מינימלי בגובה 18,000 שקל בשנת 2019, ירידה במחזור העסקאות 3-4/2020 לעומת מחזור 3-4/2019 בשיעור של 25% לפחות (עסקים שמחזור העסקאות שלהם ירד בפחות מ-25% לא זכאים לפיצוי).

"המסלול השני הוא מסלול מענק לעסקים בעלי מחזור עסקאות מ-300,001 שקל ועד 1,500,000 שקל בשנת 2019. העיקרון במודל לקבוצה זו הוא הכפלה של מחזור העסקאות בחודשים 3-4/2019 במרכיב משלים ההוצאה הנחסכת (הוצאות שלא הוצאו בעקבות הירידה בפעילות העסק). בקבוצה זו מרכיב משלים ההוצאה הנחסכת הינו 30% קבוע (ללא תחשיב). התוצאה המתקבלת מוכפלת באחוז הפיצוי המגיע בהתאם לטבלה הקובעת כי כאשר שיעור הירידה במחזור הוא בין 0-25% הפיצוי יהיה 0%; ירידה של 25%-40 מזכה ב-10%; ירידה של 41-60% מזכה ב-20%; בין 61-80% ירידה יזכו ב-35%; ובין 81-100% יתקבל פיצוי של 50%".

המסלול האחרון כולל מענק לעסקים בעלי מחזור עסקאות מ-1,500,001 שקל ועד 20 מיליון בשנת 2019.

גינדי: "העיקרון במודל לקבוצה זו הוא הכפלה של מחזור 3-4/2019 במרכיב משלים ההוצאה הנחסכת. בקבוצה זו מרכיב משלים ההוצאה הנחסכת מחושב בהתאם לנוסחה בהגדרות או 30%, הנמוך מבין שניהם. התוצאה מוכפלת ב% הפיצוי המגיע בהתאם לטבלה הקובעת כי כאשר שיעור הירידה במחזור הוא בין 0-25% הפיצוי יהיה 0%;ירידה של 25%-40 מזכה ב-10%; ירידה של 41-60% מזכה ב-20%; בין 61-80% ירידה יזכו ב-35%; ובין 81-100% יתקבל פיצוי של 50%".

מהו גובה הפיצוי?

לעסקים עם מחזור עד 300 אלף שקל:

עסקים בעלי מחזור של עד 100,000 שקל בשנת 2019 יקבלו מענק חד פעמי של 700 שקל.

עסקים בעלי מחזור 100,000-200,000 שקל בשנת 2019 יקבלו מענק חד פעמי 1,875 שקל.

עסקים בעלי מחזור 200,000-300,000 שקל בשנת 2019 יקבלו מענק חד פעמי 3,025 שקל.

לעסקים עם מחזור בין 301 שקל ל-1.5 מיליון שקל:

הפיצוי הינו מענק חד פעמי שניתן עבור החודשים 3-4/2020 ולא יעלה על 400 אלף שקל.

לעסקים עם מחזור בין 1.5 מיליון ל-20 מיליון שקל:

הפיצוי הינו מענק חד פעמי שניתן עבור החודשים 3-4/2020 ולא יעלה על 400 אלף שקל.

מה עם עסקים שנפתחו ב-2019? האם הם זכאים לפיצוי?

גינדי: "עוסק שפעילותו החלה לאחר 1/1/2019, מחזור עסקאותיו לעניין השוואה למחזור העסקאות בחודשים 3-4/2020 יהיה ממוצע מחזור העסקאות שלו בתקופה מחודש לאחר יום פתיחת העסק ועד 31/12/2019 , מוכפל ב-2".

מתי ניתן להגיש בקשה לפיצוי, ואיך?

גינדי: "בקשה תוגש תוך 90 יום מיום 12/5/2020, באמצעות טופס מקוון שיכלול את הנתונים הנדרשים לקביעת זכאות ותשלומו".

דוגמאות לסכום המענק במסלולים השונים:

דוגמאות עסקים בעלי מחזור עד 300,000 שקל בשנת 2019

דוגמה 1:

מחזור שנתי 2019: 60,000 שקל

הכנסה חודשית 4,000 שקל

מענק חד פעמי: 700 שקל

מענק פעימה 1 : 2,600 שקל

מענק פעימה 2: 2,800 שקל

סה"כ מענקים :6,100 שקל

דוגמה 2:

מחזור שנתי 2019: 200,000 שקל

הכנסה חודשית: 12,500 שקל

מענק חד פעמי : 1,875 שקל

מענק פעימה ראשונה: 6,000 שקל

מענק פעימה שניה : 8,750 שקל

סה"כ מענקים :16,625 שקל

דוגמה 3:

מחזור שנתי 2019: 295,000 שקל

הכנסה חודשית: 15,000 שקל

מענק נוכחי: 3,025 שקל

מענק פעימה 1: 6,000 שקל

מענק פעימה 2: 10,500 שקל

סה"כ מענקים: 19,525 שקל

דוגמאות עסקים בעלי מחזור בין 300,001 שקל ל-1,500,000 שקל שנתי בשנת 2019

דוגמה 1:

מחזור 3-4/2019 - 300,000 שקל

מחזור 3-4/2020 - 100,000 שקל

שיעור הירדה במחזור: 66%

משלים ההוצאה הנחסכת: 30% (קבוע בקבוצת עסקים בעלי מחזור זה)

פיצוי: 31,500 שקל

דוגמה 2:

מחזור 3-4/2019 - 250,000 שקל

מחזור 3-4/2020 - אפס

שיעור הירדה במחזור: 100%

משלים ההוצאה הנחסכת: 30% (קבוע בקבוצת עסקים בעלי מחזור זה)

פיצוי: 37,500 שקל

דוגמאות עסקים בעלי מחזור בין 1,500,001 שקל ל-20,000,000 שקל בשנת 2019

דוגמה 1:

מחזור 3-4/2019: 800,000 שקל

מחזור 2019: 5,300,000 שקל

מחזור 3-4/20: 400,000 שקל

תשומות 2019: 3,000,000 שקל

הוצאות שכר נחסכות: 750,000 שקל

שיעור הירידה במחזורים: 50%

פיצוי: 48,000 שקל

דוגמה 2:

מחזור 3-4/2019: 3,000,000 שקל

מחזור 2019: 18,000,000 שקל

מחזור 3-4/20: 200,000 שקל

תשומות 2019: 10,000,000 שקל

הוצאות שכר נחסכות: 3,500,000 שקל

שיעור הירידה במחזורים: 93.4%

פיצוי: לפי נוסחת חישוב הפיצוי מגיע ל-450 אלף שקל, אך התוכנית כוללת הגבלה של פיצוי עד 400 אלף שקל.

צרו איתנו קשר *5988