סופית: הפועלים ישלם 874 מ' ד' ומותיר מאחוריו את פרשת הסיוע להעלמות המסים בארה"ב

הבנק סיכם עם הרשויות האמריקאיות על סכום הקנס הסופי שישלם בפרשה שבמסגרתה נאשם בסיוע ללקוחות בהעלמת מס • הסכום גבוה מזה של לאומי ומזרחי • ישלם עוד 30 מיליון דולר על מעורבותו בפרשת השוחד ב-FIFA

דב קוטלר, מנכ"ל בנק הפועלים/ צילום: גדי דגון, יח"צ
דב קוטלר, מנכ"ל בנק הפועלים/ צילום: גדי דגון, יח"צ

בנק הפועלים מותיר מאחוריו את פרשות הסיוע להעלמות מס ללקוחות אמריקאים ואת מעורבותו בפרשת השוחד בארגון fifa, בתשלום כולל של 904 מיליון דולר. מדובר בסכום שגבוה ב-4.2 מיליון דולר בלבד מהסכום שהבנק הפריש עד כה, ובכך יסתיימו שתי הפרשות שהעיבו בשנים האחרונות על הבנק, שעבר לניהולו של דב קוטלר בשלהי 2019. מתוך הסכום הכולל ישלם הבנק קנסות בהיקף 874.3 מיליון דולר על מנת לסיים את פרשת הסיוע להעלמות המס, כשהיתרה, 30 מיליון דולר, תשולם בגין החלק בפרשת השוחד ב- fifa.

על פי הודעת משרד המשפטים האמריקאי מהערב, הפועלים "הודה בקשירת קשר עם מעלימי מס אמריקאים להחבאת נכסים והכנסות בחשבונות מרוחקים", כשהפועלים שווייץ אף חתם על הבכם טיעון עם הרשויות בארה"ב. הפרשה מתייחסת לשורת מעשים שעשה הבנק בשנים 2002 עד 2014.

לפי הודעת משרד המשפטים בארה"ב, בנק הפועלים סייע להעלמה של 7.6 מיליארד דולר בכ-5,500 חשבונות "סודיים" בשווייץ. הפרשה הזו לא ייחודית לבנקים ישראליים, והיו מעורבים בה בנקים רבים מרחבי העולם.

בבנק הבהירו הערב כי "הסכום האמור גבוה בכ-4.2 מיליון דולר מסכום ההפרשה שכלל הבנק בדוחותיו הכספיים לשנת 2019, פער הנובע מתיקונים ועדכונים שנעשו לאופן חישוב הסכומים שנדרש הבנק לשלם מאז פרסום הדוחות הכספיים".

במסגרת ההודעה של הבנק מהערב על סיום המגעים עם האמריקאים והפיכת ההסכמים למחייבים וסופיים הוא פירט כי "ההסדרים המפורטים לעיל מתייחסים לבנק ולהפועלים שווייץ, לפי העניין, ולתאגידים הנכללים בקבוצת הבנק בלבד ולאחריות שתאגידים אלה נוטלים על המעשים והמחדלים המפורטים במסמכי ההסדרים השונים, בהתאם לדין האמריקאי. ההסדרים אינם חלים על יחידים, ובכלל זה עובדים או בעלי תפקידים אחרים בקבוצת הבנק, בהווה ובעבר, למעט ככל שהדברים נוגעים להתחייבויות של קבוצת הבנק לשיתוף-פעולה בהתאם להסדרים ולאי הפרה של הוראות ההסדרים".

הבנק עצמו עשוי להידרש לסוגיית מעורבותם של מנהלים בעבר, וזאת במסגרת כך ש"לפי דרישת המפקחת על הבנקים, החליט דירקטוריון הבנק שוועדה בלתי תלויה, בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס פרופ' יורם דנציגר תבדוק את התהליכים הניהוליים ותהליכי הבקרה, שאפשרו את המעשים נשוא חקירת המס בכללותה, תוך התייחסות להיבטי ממשל תאגידי והתנהלות ההנהלה הבכירה והדירקטוריון".

עוד על פי הודעת הבנק, "על-פי החלטת דירקטוריון הבנק, הוועדה תבחן את מיצוי זכויות הבנק בקשר עם חקירת המס, ובכלל זה האם טובת הבנק מצדיקה נקיטת הליכים או צעדים אחרים כלפי כל צד שלישי ו/או הגעה להסדרים אחרים. הוועדה תגבש המלצות בדבר אופן הפעולה שישרת באופן מיטבי את טובת הבנק, על רקע מכלול הנסיבות, ותגיש המלצותיה לדירקטוריון הבנק".

בכל אופן, הקנס שהפועלים משלם גבוה בהרבה מאלה ששילמו לאומי ומזרחי טפחות, שכבר סיימו את הפרשה מבחינתם. כמו כן, הסכום האמור אינו מסכם את כל הפגיעה של הפועלים מהפרשה האמריקאית וזאת משום שהוא נדרש לשלם הוצאות נוספות, לעורכי דין ויועצים אחרים, בהיקף גבוה מאוד. כפי הנראה, וכפי שפורסם בעבר ובהסתמך על נתונים שפורסמו בעבר, הבנק שילם סך מצטבר של כ-1.3 מיליארד שקל נוספים עבור מימון ההוצאות המשפטיות ואחרות.

צרו איתנו קשר *5988