האג"ח ההיברידיות עושות עוד צעד בדרך לבורסה

הרשות לניירות ערך שבראשות ענת גואטה פרסמה את מסמך המדיניות שלפיו תתאפשר הנפקת המכשיר הפיננסי החדש בבורסה המקומית • הצפי: כבר ביולי הקרוב חברות יוכלו לגייס בבורסה בתל אביב באמצעות אג"ח היברידי

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה  / צילום: ענבל מרמרי
יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה / צילום: ענבל מרמרי

כ-9 חודשים לאחר שרשות ניירות ערך יצאה בשיח היוועצות עם שוק ההון, האג"ח ההיברידיות מתקרבות לשוק ההון המקומי. רשות ניירות ערך, שבראשות היו"רית ענת גואטה, מאפשרת להכניס לשוק את המוצר הזה.

השבוע פרסמה הרשות מסמך מדיניות בנוגע להנפקת אגרות חוב היברידיות, שנבדלות מאגרות חוב רגילות משום כך שהן נחותות לאג"ח הרגילות במקרה פירוק ומשום שהן מעניקות זכות חוזית לתאגיד המנפיק לדחות את תשלומי הקרן או הריבית המשולמת בעדן ואינן כוללות מנגנון להמרה למניות. אם וככל שאג"ח היברידיות יונפקו למסחר בבורסה, שכבר התאימה את התקנון שלה בהתאם מתוך רצונה להביא את המוצר הפיננסי האמור לשוק, הן תידרשנה להתאים למדיניות הרשות. הצפי הוא שכבר החל מחודש יולי הקרוב חברות יוכלו לגייס בבורסה בתל אביב באמצעות אג"ח היברידי.

בסוף אוגוסט 2019 פרסמה הרשות "מסמך היוועצות להערות ציבור" בעניין "בחינת האפשרות להנפקת אג"ח היברידיות שמקנות לתאגיד המנפיק גמישות מסוימת בנוגע למועד פירעון הריבית או הקרן". מדובר באג"ח נושאות ריבית שאינן מספקות אפשרות להשתתפות בדיבידנד ושהרשות רוצה להביאן לשוק המקומי במטרה להרחיב את מגוון ניירות הערך הנסחרים בשוק המקומי. זאת בצל מציאות הריביות האפסיות בארץ ובעולם.

עתה מפרסמת הרשות את מסמך המדיניות המלא שלפיו יפעל המכשיר הפיננסי האמור, לכשיגיע לשוק, כשהיא מסבירה כי "לאחר בחינת ההערות והטמעת חלקן במסמך מדיניות זה, ולאחר שתקנון הבורסה תוקן באופן שמאפשר הנפקת אגרות חוב היברידיות בהתאם למסמך שפורסם, מפורסם בזאת מסמך זה בנוסח מעודכן".

כיום כבר יש במערכת הפיננסית המקומית מספר ניירות ערך היברידיים, בהם מניות בכורה, אג"ח להמרה , וגם אג"ח הניתנות למחיקה או להמרה כפויה, המונפקות על-ידי בנקים, ושמוכרות כ-COCO, עם המרה מותנית שיכולה להביא למחיקה מוחלטת של חוב והפיכתו להון, בהתקיימות טריגרים שנקבעו מראש ושתלויים ביציבות הגופים הפיננסיים. האג"ח ההיברידיות מונפקות, ככלל, לתקופות ארוכות מאוד ומקנות לתאגיד המנפיק גמישות פיננסית מסוימת, שנובעת מהאפשרות לדחות תשלומים כאמור בהתקיים טריגרים שהוסכמו מראש, כאשר במקרה של פירוק האג"ח הללו יהיו נחותות לחוב אך בכירות למניות.

כעת, כאמור, מבקשת הרשות להביא לשוק מכשיר פיננסי חדש, בעוד שמבחינת החברה המנפיקה אג"ח היברידיות היתרונות במכשיר הם גמישות בתשלום החוב למחזיקי האג"ח, כמו גם בכך שחברות הדירוג לא מחשיבות את כל הסכום הזה כחוב "רגיל" לצורכי דירוג האשראי. כלומר, הן מונפקות "על מנת שלא להגדיל את המינוף לצורכי דירוג, ולהביא לפגיעה בדירוג האשראי של התאגיד מחד, ובכדי לא להביא לדילול של בעלי המניות הקיימים ולייקר את הגיוס מאידך".

בדומה לקריטריונים שנקבעו כבר בנייר ההיוועצות, רק חברות שנסחרות במדד ת"א 125 ושיש להן לפחות סדרת אג"ח אחת במסחר ושיש להן הון עצמי של לפחות חצי מיליארד שקל או שהן מדורגות על ידי לפחות שתי חברות דירוג חוב, יורשו להנפיק אג"ח הבירדיות, בלפחות 200 מיליון שקל לסדרה. ככל שיונפקו אג"ח היברידיות הן "תעמודנה לפדיון בתשלום אחד", הן יהיו עם "מועד פירעון סופי אחד למועד שלא יאוחר מ-60 שנים ממועד ההנפקה" וכן יקבע בתנאים שלהן כי "ניתן לדחות את תשלום הריבית עד לתקופה של שש שנים בלבד - תקופה שבמהלכה תיצבר ריבית דריבית עד למועד התשלום בפועל". ברשות מדגישים כי התנאים הללו אינם רלבנטיים לאג"ח של הבנקים מסוג COCO, שהם והכתבי התחייבויות הנדחים האחרים של הגופים הפיננסיים אינם כפופים להוראות לגבי האג"ח ההיברידיות והם יוותרו ללא שינוי.

רושקביץ: "אפיק שיעניין חברות רבות"

לדברי איתי רושקביץ, מייסד חברת הייעוץ הפיננסית CoAF , שייעץ בעבר לרשות בעניין זה, "מדובר במהלך חדשני ומשמעותי, שפותח לראשונה אפשרות להנפיק בבורסה בתל אביב אג"ח לטווחי זמן ארוכים מאוד (עד 60 שנה)". הוא מציין בנוסף כי "מימון באמצעות מכשיר כזה עשוי לאפשר למנפיק ליהנות משלושה יתרונות מרכזיים: הקטנת מינוף באמצעות גיוס הון ללא הנפקת מניות ובפרט ללא דילול, שיפור יחסי כיסוי תזרימיים, לאור אפשרות לדחות תשלום קופונים שוטפים, ו"פגיעה" מצומצמת בסיכון הפיננסי של החברה בהשוואה לחוב רגיל, באופן שאף עשוי לתמוך בדירוג החוב הבכיר".

עוד אמר רושקביץ כי "לקראת היום שאחרי המשבר, וכאחד מלקחי המשבר, אנחנו חושבים שזה אפיק חדש שיעניין חברות רבות לצורך שיפור הפרופיל הפיננסי שלהן וביצור מאזנן".

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988