הצורך בנזילות: תשובה סוגר את עסקאות ההחלף על מניות הפניקס

הצורך הדחוף בנזילות הוביל את קבוצת דלק לסגירת עסקאות ההחלף על 9.8% ממניות הפניקס, מה שגרם אובדן הכנסה של כ-56 מיליון שקל • סגירת עסקה על מחצית מהמניות כעת הותירה בידי דלק 60 מיליון שקל במזומן ושחררה משיעבוד יחידות השתתפות של דלק קידוחים בשווי 42 מיליון שקל

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: גדעון לוין
יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: גדעון לוין

קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, מחסלת הימור לא מוצלח על מניות חברת הביטוח הפניקס, על רקע הצורך להצטייד במזומנים. החברה דיווחה היום כי ביצעה סיום מוקדם לשתי עסקאות "החלף" (SWAP) על 12.5 מיליון מניות של הפניקס (4.9% מהון החברה), אותן פתחה בעבר מול שני בנקים (6.25 מיליון מניות הפניקס מול כל אחד מהבנקים).

סגירת עסקאות ההחלף נעשתה בעסקאות מחוץ לבורסה בתמורה כוללת של כ-201 מיליון שקל, ולפי מחיר של 16.1 שקל למניית הפניקס. לאחר פירעון התחייבויותיה של קבוצת דלק  בגין עסקאות החלף אלו, ייוותרו בידה סכום של 60 מיליון שקל במזומן ועוד 10.9 מיליון יחידות השתתפות של שותפות הבת דלק קידוחים בשווי שוק של 42 מיליון שקל, ששועבדו לשני הבנקים להבטחת עסקאות ה"החלף".

עסקת "החלף" היא עסקה למכירת נכס המאפשרת למוכר להמשיך ולהיחשף למחירו של הנכס גם לאחר ביצוע המכירה. העסקה נקבעת לתקופה מוגדרת מראש ובסיומה מתבצעת התחשבנות בין הצדדים. אם במהלך התקופה עלה מחירו של הנכס, יזכה המוכר בפיצוי מהרוכש, ואילו אם ירד מחירו של הנכס הרוכש הוא זה שיזכה לפיצוי מהמוכר.

חיסול שתי עסקאות החלף אלו, בא בהמשך לסיום מוקדם של עסקת החלף נוספת על 12.5 מיליון מניות הפניקס (4.9% מהון החברה), אותו ביצעה קבוצת דלק בסוף אפריל מול אחד הבנקים. סגירת העסקה הראשונה בוצעה גם היא בעסקאות מחוץ לבורסה לפי שער של 17.1 שקל למניית הפניקס, ובתמורה כוללת של 214 מיליון שקל.

בעקבות סיומה המוקדם של העסקה הראשונה שוחרר לטובתה של קבוצת דלק סכום של 82 מיליון שקל. לאחר סגירת שלוש עסקאות אלו לא נותרו לקבוצת דלק עסקאות "החלף" על מניות הפניקס, שהתבררו בדיעבד כמהלך פיננסי לא מוצלח שביצעה החברה.

בקנה: גיוס הון, דיבידנדים ומימושים

מדיווחים שפרסמה קבוצת דלק בעבר, עולה כי בסוף אוגוסט 2018 היא מכרה לצד שלישי 4.9% ממניות הפניקס תמורת 253 מיליון שקל (לפי מחיר של 20.25 שקל למניה). במקביל פתחה עסקת החלף מול הבנק המתווך לתקופה של עד שנתיים, שבסיומה תבוצע התחשבנות בין הקבוצה לבנק.

בתחילת ספטמבר אותה שנה מכרה קבוצת דלק עוד 4.9% ממניות הפניקס תמורת 263 מיליון שקל (לפי מחיר של 21.03 שקל למניה), ובמקביל פתחה עסקת החלף מול אחד הבנקים לתקופה של עד שלוש שנים.

כלומר, אותם 9.8% נמכרו בעסקת החלף לפי מחיר ממוצע נומינלי של 20.64 שקל למניה, או מחיר ממוצע מתואם של 18.85 שקל למניה (בניכוי דיבידנדים במזומן ובמניות חברת מהדרין בסכום של 1.79 שקל למניה). כעת נמכרו אותן מניות הפניקס באופן סופי לפי מחיר ממוצע של 16.6 שקל למניה, כך שמדובר על הפסד הכנסה של כ-56 מיליון שקל, אם המניות היו נמכרות באופן סופי כבר בעסקה הראשונית.

החיסול המוקדם של עסקאות החלף אלו נועד בראש ובראשונה להגדיל את רמת הנזילות של דלק, לאור האתגרים הסבוכים מולם ניצבת החברה בימים אלו. נכון לסוף אפריל היו בידי הקבוצה מזומנים וניירות ערך סחירים בשווי של 411 מיליון שקל, וכן פיקדונות משועבדים ומוגבלים בסכום של 324 מיליון שקל (שמהם שוחרר כעת כאמור סכום של 60 מיליון שקל).

מנגד, נשאה קבוצת דלק בסוף אפריל חוב של כ-6 מיליארד שקל למחזיקי איגרות החוב שלה משבע הסדרות השונות, ובנוסף לכך חובות לבנקים בארץ ובחו"ל בהיקף של כ-1.8 מיליארד שקל (במונחי קרן החוב). מתוך סכום זה אמורה החברה לפרוע עד סוף 2020 תשלומי קרן וריבית של 821 מיליון שקל לאג"ח, ובנוסף לכך תשלומי קרן וריבית של 1.3 מיליארד שקל לבנקים השונים (בסך הכול 2.12 מיליארד שקל).

את הסכומים העצומים הללו מתכננת החברה לפרוע באמצעות גיוס הון של 400 מיליון שקל, דיבידנדים בסך 414 מיליון שקל שתקבל מהבת איתקה ומדלק קידוחים, ומימוש נכסים בהיקף כולל של 1.5 מיליארד שקל. עם זאת, יכולת החברה למשוך דיבידנדים מאיתקה ומדלק קידוחים מוטלת לפי שעה בספק, לאור תשואות החוב הגבוהות של שתי החברות הללו. 

צרו איתנו קשר *5988