התעשייה האווירית: הרווח הנקי ברבעון הראשון גדל ב-134%

הרווח הנקי ברבעון הראשון גדל ל-34 מיליון דולר, לעומת 14 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד • הרווח התפעולי שילש את עצמו והגיע לכ-61 מיליון דולר • המנכ"ל נמרוד שפר: "לחברה לא ידוע על ביטולי חוזים או עיכובים משמעותיים בעקבות מגפת הקורונה"

נמרוד שפר, מנכ"ל התעשייה האווירית / צילום: יח"צ
נמרוד שפר, מנכ"ל התעשייה האווירית / צילום: יח"צ

הרווח הנקי של התעשייה האווירית גדל ברבעון הראשון של 2020 ל-34 מיליון דולר, לעומת 14 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - כך עולה מדוחות החברה שפורסמו הבוקר (ד').

הרווח התפעולי של התעשייה האווירית שילש את עצמו והגיע לכ-61 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-20 מיליון דולר אשתקד. עם זאת, מדובר עדיין בשיעורי רווחיות לא גבוהים ביחס להיקף המכירות של החברה, שעמד ברבעון הראשון על מיליארד ו-18 מיליון דולר, סכום המהווה שיא מכירות לרבעון בחברה הממשלתית.

מנכ"ל התעשייה האווירית, נמרוד שפר, אמר בעקבות פרסום הדוחות הכספיים כי "תוצאות הרבעון הראשון הן המשכו של המהפך העסקי ויישום האסטרטגיה החדשה שביצעה החברה ואשר התבטאו כבר בתוצאות השיא של שנת 2019. ברבעון הראשון של שנת 2020 עברנו את הרבעון המקביל של שנת 2019 במרבית הפרמטרים העסקיים".

בהתייחס להשפעות משבר הקורונה (שפרץ בישראל בשבועיים האחרונים של תקופת הדוח), אמר שפר כי "נכון למועד זה, לחברה לא ידוע על ביטולים של חוזים או עיכובים משמעותיים בעקבות מגפת הקורונה, והחברה ממשיכה לפעול יחד עם לקוחותיה למציאת פתרונות לשיבושים (כגון בשרשרת אספקה) שנוצרו בעקבות המגפה".

שפר הוסיף כי "התעשייה האווירית בוחנת את תחזיותיה לגבי ההתקשרויות העתידיות של החברה, בעיקר בתחום התעופה האזרחית, לאור ההשלכות בפעילות העולמית בתחום זה".

שפר ציין עוד כי התעשייה האווירית הגיעה השנה למקום השני בדירוג 100 החברות שהכי טוב לעבוד בהן בישראל, וזאת אף טרם שקלול היבטי הקורונה.

עוד עולה מהדוחות הכספיים כי נתח המכירות ליצוא של התעשייה האווירית הגיע ברבעון הראשון ל-71% מסך המכירות והסתכם בכ-724 מיליון דולר. נתח המכירות לשוק הצבאי ברבעון הראשון של שנת 2020 עמד על כ-782 מיליון דולר (כ-77%), לעומת סך של כ-736 מיליון דולר (כ-74%) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-46 מיליון דולר. נתח המכירות לשוק האזרחי עמד ברבעון הראשון של שנת 2020 על כ-236 מיליון דולר (כ-23%), לעומת סך של כ-265 מיליון דולר (כ-26%), ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בסך של כ-170 מיליון דולר (כ-16.7% מהמכירות), בהשוואה לכ-122 מיליון דולר (כ-12.2% מהמכירות) ברבעון המקביל בשנה שעברה. בתעשייה האווירית הסבירו כי רווח הגולמי נובע מגידול במכירות בחטיבת מערכות טילים וחלל וכן מגידול במכירות ובשיעור הרווחיות הגולמית בחברת-הבת אלתא.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בסך של כ-61 מיליון דולר (כ-6% מהמכירות), בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ-20 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (כ-2% מהמכירות). הגידול ברווח התפעולי נובע מעלייה ברווח הגולמי שקוזזה בחלקה על-ידי עלייה בהוצאות המחקר והפיתוח.

הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בסך של כ-34 מיליון דולר (כ-3.3% מהמכירות), בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-14 מיליון דולר (כ-1.4% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA ברבעון הראשון של 2020 הסתכם בכ-102 מיליון דולר (כ-10% מהמכירות), בהשוואה לכ-69 מיליון דולר (כ-6.9% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות מימון נטו ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בסך של כ-14 מיליון דולר, בהשוואה לסך של כ-1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של התעשייה האווירית הסתכם בסך של 5 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך 91 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המחקר והפיתוח העצמיות ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-39 מיליון דולר, לעומת סך של כ-34 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (המהווים כ-3.8% וכ-3.4% מהמכירות, בהתאמה).

צבר ההזמנות ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-13.2 מיליארד דולר, בהשוואה לצבר בסך של כ-13.4 מיליארד דולר בסוף שנת 2019. 79% מהצבר מיועד למכירה ללקוחות חו"ל בפיזור גאוגרפי רחב. הצבר מורכב ממגוון רחב של פרויקטים ומבטיח 3.2 שנות פעילות בהיקף המכירות הנוכחי.

ברבעון הראשון רשמה החברה הוצאות מסים נטו בסך של כ-11 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות מסים בסך של כ-6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בתעשייה האווירית הדגישו כי "מכירת חלק, אפילו מזערי, בבעלות על החברה לגורם שאינו ממשלתי, תקנה לחברה תשלום מס מופחת לפי החוק לעידוד השקעות הון".

צרו איתנו קשר *5988