הנציב שהם נגד השופט מזוז: "ראוי היה להימנע מאמירת הדברים באופן שבו הם נאמרו"

אל נציב תלונות הציבור אורי שהם, שכיהן עד לא מכבר לצידו של מזוז, הוגשו שלוש תלונות בעניינו של מזוז לאחר שסירב לפסול את עצמו בעתירה נגד השר אוחנה • שהם כתב כי "שלוש התלונות מבהירות את מידת הזהירות שעל שופט לנקוט בהתבטאויותיו בפומבי בכלל, ובסוגיות רגישות בפרט"

מני מזוז ואורי שהם / צילום: דוברות אוניברסיטת חיפה, מארק ישראל סלם, הארץ
מני מזוז ואורי שהם / צילום: דוברות אוניברסיטת חיפה, מארק ישראל סלם, הארץ

נציב תלונות הציבור על שופטים אורי שהם מתח ביקורת עדינה על שופט בית המשפט העליון מני מזוז בנוגע להתנהלותו בעניינו של שר המשפטים הקודם, אמיר אוחנה (כיום השר לביטחון פנים).

אל שהם, שכיהן עד לא מכבר כשופט בבית המשפט העליון לצידו של מזוז, הוגשו שלוש תלונות בעניינו של מזוז. זאת לאחר ששופט העליון סירב לפסול את עצמו בעתירה נגד שר המשפטים לשעבר, אמיר אוחנה, שביקש למנות ממלא מקום לפרקליט המדינה.

לאחר שמזוז הוציא צו ארעי המונע מאוחנה למנות אדם לתפקיד, הגיש שר המשפטים לשעבר בקשת פסלות נגד השופט מזוז, ובה הוא מנה מספר נימוקים. בין נימוקי הפסלות היו דברי השופט מזוז בכנס חיפה למשפט של אוניברסיטת חיפה שהתקיים בנובמבר 2019 בהנחיית עורך מדור המשפט של "גלובס", חן מענית. במענה לשאלה מן הקהל השיב מזוז כי "המצב של שר משפטים לעומתי או בכלל שר לעומתי הוא מצב בעייתי, מטריד ומציק. זה נכון, אגב, וזה בעייתי גם במשרדים אחרים, אם השר לאיכות הסביבה שמופקד על הגנת הסביבה יהיה אדם שחושב שכל נושא של הגנת הסביבה הוא עניין של ירוקים תמהוניים, זאת תהיה בעיה".

יש לציין כי השופט מזוז סייג את אמירתו והוסיף כי "זה מצב שלא המערכת המשפטית בחרה בו. היא לא יכולה להשפיע על זהות השר, ולא אמורה להשפיע. אבל זה מקשה עליה וכמובן מקשה על התפקוד שלה, והכרעה בעניין הזה לא מסורה למערכת המשפטית".

השופט מזוז דחה את הבקשה לפסול עצמו וטען בהחלטתו כי דבריו לא התייחסו באופן ספציפי לאוחנה, או לפעולה או החלטה קונקרטית שלו, אלא באופן כללי לתופעה של 'שר לעומתי', כאשר הדוגמה שצוינה התייחסה דווקא לשר להגנת הסביבה; וכל זאת תוך הדגשה כי זהות השר אינו עניין המסור להחלטת המערכת המשפטית. אין בדברים אלה כל הבעת עמדה אישית כלפי המבקש, או פעולה או החלטה קונקרטית שנקט, וממילא אין בכך כדי להקים עילת פסילה".

בעקבות דבריו הוגשו מספר תלונות בהן נטען כי תשובת השופט מזוז איננה אמת, וכי הוא בהחלט התכוון לשר המשפטים אוחנה בדבריו בכנס. המתלוננים טענו טענות חריפות נגד התנהלות מזוז בפרשה.

הנציב שהם העביר את התלונה לתגובת השופט מזוז שטען כי "חוששני שהמתלוננים לא ירדו לסוף דעתי. השאלה שהופנתה אליי מהקהל התייחסה במפורש לעימות הפנימי במשרד המשפטים בין שר המשפטים למערכת המשפטית המקצועית... בתשובתי נמנעתי מהתייחסות ספציפית לדברים של השר ולטענותיו, אלא השבתי באופן כללי בנוגע לתופעה של 'שר לעומתי' שאיננה חדשה, תוך דוגמה היפותטית בהתייחס לשר לאיכות הסביבה, ותוך אמירה כללית כי מצב של 'שר לעומתי' הוא מצב בעייתי המקשה על תפקוד המשרד".

הנציב שהם כתב בהחלטתו כי "לא יהיה זה מופרך להניח כי המאזין לשאלה ולתשובתו של השופט יכול להתרשם כי דבריו של השופט או חלקם כוונו באופן ספציפי אל המשפטים המכהן. מעצם האפשרות כי דבריו של השופט יתפרשו באופן זה, נגזרת המסקנה כי ראוי היה להימנע מאמירת הדברים באופן שבו הם נאמרו".

הנציב שהם סייג את דבריו ואמר כי "אינני רואה לייחס לשופט אי אמירת אמת בהחלטתו המדוברת כמו גם בתגובתו לתלונות. עם זאת, נראה כי שלוש התלונות מבהירות את מידת הזהירות שעל שופט לנקוט בהתבטאויותיו בפומבי בכלל, ובסוגיות רגישות בפרט".

נקודה מעניינת היא כי השופט מזוז טען כי אין לנציב שהם כלל סמכות על פי חוק לדון בתלונות, זאת כיוון שמדובר בתלונה "בעניין הניתן לערעור על פי דין". שהם דחה טענה זו וכתב כי "עניינן של התלונות באי אמירת אמת ביודעין בהחלטה שיפוטית שינתנה על ידי השופט, וככאלו הן נתונות לסמכות הבירור של הנציב".

לאחרונה נתן הנציב שהם החלטה נוספת בעניינו של המשנה לנשיאת בית המשפט העליון חנן מלצר, אשר ישב לצידו של שהם במשך שנים בבית המשפט העליון. גם מלצר ביקש לדחות את התלונה בעניינו על הסף, בטענה כי אין לנציב סמכות לדון בתלונה מחמת עילות סף שונות. גם טענת מלצר נדחתה, והנציב שהם מתח ביקורת על התנהלותו כאשר החמיא פומבית לעותר ציבורי, וקבע כי מדובר היה בהתבטאויות מיותרות אשר היה ראוי להימנע מהן.