יוסי מימן נגד הבינלאומי: "ניצל לרעה את מצבי הרפואי כדי לגבות ריבית פיגורים חריגה בגין חוב"

בתביעה שהגיש למחוזי בת"א טוען איש העסקים כי הבנק הבינלאומי ניצל את העובדה שעבר השתלת כבד והיה מאושפז מספר חודשים ללא יכולת לנהל את קבוצת מרחב שבבעלותו • זאת, כדי לגבות ריבית פיגורים מופרכת בגין הלוואה בגובה של כ-10 מיליון שקל שנטלה מרחב מהבנק

יוסי מימן / צילום: אביב חופי
יוסי מימן / צילום: אביב חופי

"הבנק הבינלאומי ניצל לרעה את מצבו הרפואי של איש העסקים, יוסי מימן, שעבר השתלת כבד והיה מאושפז למשך מספר חודשים, ללא יכולת לנהל את ענייני קבוצת מרחב שבבעלותו, כדי ליצור 'מיזם עסקי' המושתת על גביית ריביות פיגורים חריגות, מופרכות ומשוללות יסוד, ללא כל הצדקה וללא כל יחס סביר לנזק שניתן היה לצפותו כתוצאה מסתברת של אי פירעון החוב באותם ימים". זאת, בגין חוב הלוואה שנטלה קבוצת מרחב מהבנק בגובה של כ-10 מיליון שקל. כך טוען יוסי מימן, בתביעה בגובה 1.8 מיליון שקל שהוא הגיש לאחרונה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד הבנק הבינלאומי.

באמצעות עוה"ד שרון בן חיים ודניאל מאיר ממשרד זאב שרף ושות', מעלים מימן, וקבוצת מרחב, טענות קשות נגד הבינלאומי. לטענת מימן, ב-1 באוקטובר 2016 החל הבנק הבינלאומי לחייב אותו ואת קבוצת מרחב ב"ריבית פיגורים חריגה ומופרכת ועד היום עשה הבנק כל שביכולתו כדי 'לתחזק' את מיזם ריביות הפיגורים". זאת, בגין הלוואה שנטלה מרחב מהבנק. למעשה, טוען מימן, "הבנק הבינלאומי הפר באורח בוטה, את חובותיו לנהוג במידה מיוחדת ומוגברת של זהירות, אחריות, מקצועיות, ותום לב".

הכשלת מכירת הנכס בהרצליה

מימן מוסיף וטוען בתביעתו כי מזה למעלה משנתיים, הבנק הבינלאומי מכשיל ומעכב את מכירתו של נכס מקרקעין השייך למימן ברחוב חבצלת השרון בהרצליה וששועבד לטובת הבנק להבטחת ההלוואה שנטלה חברת מרחב של מימן מהבנק. "תחת אשר לאפשר את מימוש הנכס, ללא דיחוי, לצורך פירעון ההלוואה, הבנק העדיף לעכב את מכירת הנכס ולדחות הצעות טובות שהתקבלו לרכישתו, כל זאת, על מנת לנסות ולגבות ממרחב ומימן, ללא כל הצדקה, ריביות בסכומי עתק עבור תקופת העיכוב".

לטענת מימן, הוא מצדו עשה ככול יכולתו על מנת להביא למכירת הנכס בהרצליה לצורך פירעון החוב לבנק. יתר על כן, לטענת מימן, עלה בידו ובידי החברה לגבש עסקה חתומה למכירת הנכס תמורת 13.9 מיליון שקל - שהיה בה כדי לכסות את מלוא החוב של מימן לבנק הבינלאומי באותו מועד. אלא שלטענת מימן, "בשל מעשיו ומחדליו המעוולים של הבינלאומי, בחוסר תום לב משווע ומטעמים זרים, מכירת הנכס סוכלה ולא יצאה אל הפועל". ובמלים אחרות, מימן טוען שבזמן שהבנק חייב אותו ואת החברה שבבעלותו בעמלות וריביות בסכומי עתק וללא כל הצדקה, הבנק גם סיכל במקביל את מכירת הנכס ואת האפשרות לפרוע את ההלוואה.

ניצול מצוקה זמנית של מימן

לפי התביעה, במהלך השנים הגיעו מימן ומרחב למספר הסדרי חוב עם הבנק הבינלאומי בקשר עם תשלום חובותיה של קבוצת מרחב לבנק. הסדר החוב האחרון בין הצדדים, והרלוונטי לענייננו נחתם, לפי התביעה, ב-4 באוגוסט 2016 ובמסגרתו הוסכם בין מימן לבנק הבינלאומי כי סכום החוב של החברה לבנק עומד על כ-10.1 מיליון שקל. לדברי מימן, בין היתר, הוסכם כי מועד פירעון החוב יהיה עד ל-30 בספטמבר 2016. מועד שבו אמורות היו להתפרסם תוצאות הליכי הבוררות שהתנהלו באותה עת בין מימן לבין ממשלת מצרים בעקבות הפסקת הפעלת צינור הגז שחיבר בין מצרים וישראל. (ראו מסגרת)

מימן כותב בתביעתו כי באותה תקופה הוא שהה בצרפת, במצב בריאותי קשה, והמתין לניתוח השתלת כבד. "כעשרה ימים בלבד לפני מועד פירעון החוב כאמור לעיל, עבר מימן ניתוח השתלת כבד והיה מאושפז, ללא יכולת לנהל את ענייני החברה למשך מספר חודשים (דבר אשר הקשה על התנהלותה השוטפת של החברה)".

מימן טוען כי "הבנק זיהה את מצוקתם הזמנית של מימן ומרחב, אל מול חוזקם הכלכלי בטווח הארוך. מצב עניינים זה נוצל לרעה על ידי הבנק, הבנק גבה מהתובעת ריביות פיגורים חריגות, מבלי להימצא בסיכון ממשי, שכן, בין היתר, לטובת החוב משועבד נכס ששוויו עולה על סכום החוב".

רשלנות ועשיית עושר שלא במשפט

בסיכום תביעתו כותב מימן כי: "בפעולותיו ובמחדליו גרם הבנק למימן נזקים, תוך הפרתן של החובות המוטלות עליו, ותוך ביצועם של עוולות נזיקיות לרבות עוולת הרשלנות, וכן עשיית עושר שלא במשפט. מימן מבקש מבית המשפט להפחית את ריבית הפיגורים שבחשבונות ההלוואה ולהעמיד את שיעור הריבית המחויבת בחשבונות, לכל היותר, על שיעור הריבית המוסכמת בהסדר החוב מיום 4 באוגוסט 2016.

עוד מבקש מימן מבית המשפט לקבוע כי הבנק התרשל כלפיו בכך שמנע את מכירת הנכס המשועבד בהרצליה לרוכשת פוטנציאלית בתמורה ל13.6 מיליון שקל וכי יש לראות את הנכס כאילו נמכר "רעיונית" בתמורה לסכום המדובר.

מהבנק הבינלאומי נמסר בתגובה: "התובענה טרם נמסרה בבנק כדין. אם וכאשר תבוצע מסירה כאמור, אנו נלמד אותה ונפעל בהתאם".

הסכסוכים וההסתבכויות של יוסי מימן

יוסי מימן (74), הבעלים של חברת מרחב הוא איש עסקים ותיק שעיקר פעילותו הייתה בהקמת חברת EMG שבה היה שותף מימן באמצעות חברות אמפל ומרחב. החברה רכשה גז טבעי מחברת הגז הלאומית של מצרים וסיפקה אותו לחברת חשמל, באמצעות צינור שהקימה מאל-עריש לאשקלון. ב-2011, ימי ההפיכה במצרים, הופסקה אספקת הגז בעקבות סדרה של פיצוצי חבלה בצינורות בסיני.

כתוצאה מכך, נקלעה אמפל למצוקה, והחל קרב מכוער בין מימן לבין בעלי החוב שלו. לתחושתם, כפי שביטאו אותה לא אחת בעיתונות, הוא עשה הכול כדי להתחמק מהחוב. כמו למשל, להודיע על פשיטת רגל בארצות הברית, ולהשאיר את בעלי האג"ח בישראל להתמודד עם זה; או למשל, להודיע שיוותר על השליטה בחברה ולאחר מכן לחזור בו בבית משפט. "התנהלות שערורייתית", כינה זאת בזמנו אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש, בעת שבצעד חריג בית ההשקעות התפטר מנציגות האג"ח של אמפל בשל "חוסר יכולת להגיע להסכמות עם החברה". לאחר שנתיים וחצי, נמחק רוב רובו של החוב בן מיליארד השקלים ובעלי האג"ח קיבלו את הסכום הפעוט יחסית של 48 מיליון שקל כהחזר.

כאשר בית המשפט בניו יורק קבע כי על מימן להחזיר לאמפל הלוואה שחברת מרחב שבשליטתו לקחה ממנה (100 מיליון שקל שנועדו למימון פרויקט ייצור אתנול בקולומביה), מימן תבע את בתי ההשקעות פסגות ומיטב ד"ש ואחרים, בטענה שבגלל ה"מערכה האגרסיבית וחסרת הבסיס" שניהלו נגדו, נגרמו לו נזקים, שבלעדיהם אמפל יכלה לשלם את חובה, ועל כן, צריך לפטור אותו מהחזר ההלוואה. בית המשפט האמריקאי דחה את התביעה.

לאורך השנים הסתכסך מימן גם עם ראש המוסד לשעבר שבתי שביט שעבד אצלו וביקש להכריז עליו כפושט רגל בעקבות חוב של מעל ל-2 מיליון שקל כלפיו. התביעה הסתיימה בהסדר. סכסוך כספי נוסף היה למימן עם מי שהיה יד ימינו במרחב שנים רבות, נמרוד נוביק.

בין לבין, מימן תבע את רשות המסים על גביית יתר על רווחי EMG. בחודש פברואר האחרון פורסם ב"גלובס" כי מימן שילם לרשות המסים 117 מיליון שקל מס, בגין מכירת מניות EMG. זאת, במסגרת הסדר פשרה שאליו הגיע עם הרשות, שבמסגרתו היא ויתרה על דרישת מס בהיקף 245 מיליון שקל.

ב-2017 נקשר שמו של מימן לפרשת שחיתות ושוחד בפרו, והוא הואשם בעיתונות הפרואנית ששיחד את הנשיא הפרואני אלחנדרו טולדו. מימן הכחיש את הדברים ובראיון שנתן ל"כלכליסט" אמר ש"טולדו הסתבך, אני ידעתי את זה רק בדיעבד. קיבל טובות הנאה מקבלנים ברזילאים, וסיפר שמי שעשה את העסקאות זה אני, ולא הוא. זה לא היה נכון, ואני אומר לך רק שאנחנו כבר לא חברים".

צרו איתנו קשר *5988