עימות חריף בין משרדי הממשלה: האם בקרוב תוקם תחנת כוח ליד הבית שלכם?

המשרד להגנת הסביבה מפרסם את עמדתו בנוגע להחלטה לקדם הקמת עשרות תחנות כוח גזיות, וטוען כי הן יקבעו את ישראל למשק גז למשך 30 שנה • ארגוני הסביבה מגיבים בזעם לתוכנית משרד האנרגיה, ויוצאים למאבק נגדה

תחנת הכוח מישור רותם / צילום: יח"צ
תחנת הכוח מישור רותם / צילום: יח"צ

המשרד להגנת הסביבה פרסם הבוקר את עמדתו בנוגע להקמת תחנות כוח מונעות גז ברחבי הארץ, וקורא למשרד האנרגיה לעצור את הקמתן, ולהקים במקומן מתקנים משולבים של אנרגיה מתחדשת עם אגירה. לפי עמדת המשרד, המתקנים המשולבים יחסכו למשק כ-9 מיליארד שקל בחישוב מהוון על פני חיי התחנה, ימנעו את הזיהום והנזק הבריאותי וישפרו את אמינות אספקת החשמל.

עבודת המחקר שביצע המשרד להגנת הסביבה נוגעת להחלטה של משרד האנרגיה לפעול להקמת תחנות כוח מונעות בגז, שיתווספו לתחנות הכוח הקיימות בישראל. בשבוע הבא ככל הנראה יעלו לדיון במועצה הארצית שתי תוכניות להקמת תחנות גזיות, ובות"ל שלוש תכניות נוספות. באזור התעשייה באר טוביה לצידי כביש 40 כבר נבנית תחנת כוח פרטית המונעת בגז, ותחנת כוח נוספת נמצאת בשלבי הקמה בקרית גת, כאשר הקמתן אושרה לפני כ-7 שנים.

בסך הכל, אושרו להקמה 9 תחנות כוח גזיות ומחז"מ (מחזור משולב), ו-10 נוספות נמצאות בשלבי תכנון שונים, בין היתר בעמק יזרעאל, אשדוד ומישור רותם. לפי המשרד להגנת הסביבה, העלות המשקית הצפויה למימוש תכניות אלו נאמדת במיליארדים רבים של שקלים (צומת אנרגיה, לדוגמה, מוערכת בכ-1-1.5 מיליארד שקל), והתחנות עשויות לספק 12,355 מגוואט.

בשעה שמדינות רבות מפחיתות את השימוש בדלקים מאובנים, נוצר חשש כי הקמה של תחנות כוח נוספות המונעות בגז יקבעו את משק האנרגיה לשימוש בדלקים מזהמים על פני אנרגיות מתחדשות ב-30 השנים הקרובות, ויפחיתו את התמריץ של המדינה לפתח את השימוש בהן. בנוסף, עולה החשש כי אישור של הקמת תחנות גזיות, יוביל להקמת מתקני תשתית מיושנים ומיותרים בעוד כעשור - בשלב שבו משק האנרגיה יידרש להאיץ מעבר לאיפוס פליטות וכלכלה דלת פחמן.

לשם השוואה, כחלק מאסטרטגיית האקלים שלהן, מדינות רבות ב-OECD מאיצות מעבר לאנרגיות מתחדשות, עוצרות תכניות להקמת תחנות כוח פוסיליות חדשות ואף מוקדמת סגירתן של תחנות קיימות. כך למשל, במדינות שונות בארה"ב עצרו תכניות להקמת תחנות כוח חדשות ובקליפורניה אף הוחלט שלא לקדם עוד תכניות כאלו. גם בהולנד, בלגיה ומדינות נוספות החליטו לבלום הקמות של תחנות כוח חדשות.

רציונל ההקמה של תחנות פיקריות (תחנות מונעות גז) נסמך על כך שהתנודתיות של האנרגיה המתחדשת מצריכה גמישות טכנולוגית ותפעולית לשמירה על אמינות אספקת החשמל. אך לפי מחקר המשרד להגנת הסביבה, ישנה מגמה עולמית להחלפת הפיקריות בטכנולוגיות זמינות לאגירת אנרגיה (בעיקר סוללות) - להן יתרונות אשר אותן תחנות מזהמות, לא יכולות לספק. זאת, בשעה שילוב בין אגירה לאנרגיה מתחדשת מסוגל להחליף גם תחנות כוח מחזמיות, והירידה במחירי החשמל הסולרי צפויה להימשך בעשור הקרוב, במקביל לגידול של כ-%300 בהספק האגירה העולמית.

משרד האנרגיה מציע לחפוף את מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה

רשת החשמל דורש אספקה סדירה ואמינה של חשמל בכל שעות היום, כשהיא נדרשת לענות על ביקושים בשעות וימי שיא, ולספק חשמל בזמן קצר. על הצורך הזה עונות התחנות הפיקריות, המונעות מהר אך באותה נשימה - גם מזהמות יותר. המשרד להגנת הסביבה מציע פתרונות אגירה חלופיים ובני קיימא. לפי עמדת המשרד להגנת הסביבה, אליה הוא מקווה לרתום את משרד האנרגיה - סוללות מסוגלות להחליף תחנות כוח פיקריות ואף לספק שירותי מערכת נוספים, דוגמת הפחתת עומס ברשת ההולכה.

בעבודת המחקר בהובלת ד"ר גיל פרואקטור, מנהל תחום אנרגיה ושינויי אקלים במשרד, בשיתוף יועצים ובהם ד"ר דן וינשטוק, עולה כי מתקני האגירה עדיפים בכל מדד - טכני-תפעולי, סביבתי-בריאותי וכלכלי - על פני התחנות הגזיות, ועל כן יש להימנע מהקמתן.

לפי נתוני המשרד, עצירת התוכניות הקיימות להקמת התחנות המזהמות והחלפתן במתקני אגירת אנרגיה מתחדשת תחסוך למשק כ-9 מיליארד שקל (מהוון לאורך חיי התחנות), תוך שיפור באמינות אספקת החשמל ויציבות הרשת, ותמנע זיהום אוויר וגזי חממה אשר תחנות כוח גזיות פולטות. חיסכון משקי זה יגדל ככל שיוחלפו גם חלק מהתכניות להקמת מחז"מים חדשים.

החיסכון למשק במונחים של אגורות לקוט"ש כתוצאה ממעבר לאנרגיה מתחדשת בשילוב אגירה צפוי לגדול במהירות מ-8 אג' לקוט"ש היום ל-19 אג' לקוט"ש בשנת 2025 ולהגיע אף ל-26 אג' לקוט"ש בשנת 2030. משק החשמל צפוי לחסוך ישירות בהוצאות ייצור חשמל כ-300 מיליון שקל כבר בשנת 2025 וכ-900 מיליון שקל ב-2030 - השקולים להפחתה של כ-2.5% בתעריף החשמל.

עוד לפי המשרד להגנת הסביבה, בזמן שמשרד האנרגיה העלה את יעדי האנרגיה המתחדשת ל-30%, המדיניות המוצאת על ידו תייעל את משק החשמל ותאפשר להעלות דרמטית כבר בעשור הקרוב את שיעורי ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות לכ-40%, תוך התמקדות במימוש הפוטנציאל בשטח הבנוי בישראל.

הצוות המקצועי במשרד להגנת הסביבה שקד על עבודת המטה בנושא זמן רב. מנכ"ל המשרד החדש שמינויו אושר בממשלה לפני כשבוע, החליט להוביל את הטיפול בנושא ללא השתהות, בשעה שהתוכניות להקמת התחנות מקודמות על ידי משרד האנרגיה במלוא המרץ. "מכל כיוון שלא מסתכלים על הנושא, מדובר באבסורד. אין היגיון בהשקעת עשרות מיליארדי שקלים בהקמת תחנות כוח גזיות לא יעילות ומזהמות", אומר דוד יהלומי, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה. "מדובר על נושא כבד משקל ברמה הכלכלית וברמה הבריאותית, שהשלכותיו על הציבור והמשק הן דרמטיות. יש לעצור את הקמת התחנות המזהמות ולבחון מחדש את אסטרטגיית ייצור החשמל של ישראל לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות והמגמות בעולם".

משרד האנרגיה הגיב בזעם לפרסום עבודת משרד הבריאות, ומסר כי "המשרד להגנת הסביבה ימשיך לדבר, כשמשרד האנרגיה ימשיך לעשות. בארבע השנים האחרונות צמצם משרד האנרגיה ב-50% את השימוש בפחם, והפחית את זיהום האוויר מייצור חשמל בכ-50%, וזאת עד לגמילת ישראל מדלקים מזהמים באופן מוחלט. אנו מברכים את מנכ"ל המשרד להגנ"ס על כניסתו ממש אתמול לתפקיד, ועל המהירות בה הצליח לגבש המלצה בנושא כה מורכב, שכלל אינו באחריותו. במשרד האנרגיה מצרים על כך, שבנושא כה חשוב, לא מצא לנכון, מנכ"ל המשרד החדש, לדון עם אף גורם מקצועי רלוונטי בממשלה בעבודה זו".

עוד הוסיפו במשרד האנרגיה: "יחד עם זאת, משרד האנרגיה גאה שבמשרד להגנת הסביבה החליטו לאמץ חלק מהחזון שהציגו, ומזכירים, כי מרבית תחנות הכוח שהוקמו בישראל בשנתיים האחרונות הינן מבוססות אנרגיה מתחדשת, וכי תחנות המופעלות בגז טבעי לא תוקמנה שלא צורך, כפי שפורסם. חשובה לא פחות היא העובדה, כי משרד האנרגיה כבר הודיע על יעד חדש לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת שיעמוד על 30% עד 2030, וכי בעשור הקרוב יוקמו מתקני אנרגיה מתחדשת בהיקף השווה לכל ייצור החשמל הקיים כיום בישראל. במשרד האנרגיה ישמחו לעדכן בכל הפרטים ולערוך חפיפה למנכל הגנ"ס החדש. בהצלחה!".

30% מתחדשות, אך מה יקרה לפליטות גזי החממה?

לאחרונה פרסם משרד האנרגיה חזון מחודש בנושא צמצום השימוש בדלקים מזהמים, לפיו בעוד עשור משק האנרגיה של ישראל יתבסס על 30% ייצור חשמל באמצעות פאנלים סולריים ויכולות אגירה, ו-70% גז. יעד משרד האנרגיה הינו הקמת 15 אלף מגה ווט של אנרגיה מתחדשת בעשור - שווה בערך לכל ההיקף של תחנות כוח בגז ופחם שיש בישראל. בזמן שאוכלוסיית ישראל גדלה וכך גם הצריכה, ולצד כך ישראל נדרשת ליישם יעדים של מעבר לתחבורה חשמלית - פרטית וציבורית, במשרד האנרגיה חוששים מפני מצב של אי יציבות רשת החשמל.

התחנות הגזיות הרבות המצויות בהליכי אישור ותכנון שונים, נועדו אם כן לספק מלאי תכנוני, שיאפשר הקמה מהירה של תחנות במידת הצורך. ייתכן, כי בסופו של דבר, פתרונות אגירה אכן יחליפו בקנה מידה משמעותי את הקמת התחנות החדשות. גם במסמך של חברת החשמל שהוגש במסגרת השימוע הציבורי ליעדי 30% אנרגיות מתחדשות, מצוין: "בהתאם לאופטימיזציה, בכל החלופות, אין צורך לתוספת גנרציה של יחידות ייצור במערכת עד שנת 2028". כדי לממש את יעדי הסכם פריז ולבלום את השפעת משבר האקלים, יידרשו משרדי האנרגיה והסביבה לפעול במשותף למעבר מהיר לאנרגיה מתחדשת ומשק דל פחמן עד שנת 2050.

פרופ' עדי וולפסון, מומחה לקיימות מהמכללה להנדסה סמי שמעון, מזכיר כי "יעד של 30% אנרגיות מתחדשות לא רק שלא מפחית אלא מגדיל את הפליטות האבסולוטיות של גזי חממה ומזהמי אוויר מייצור חשמל בישראל, בשל הגידול התמידי בצריכה ובייצור, ובשל דליפות של גז טבעי, שהוא גם גז חממה אגרסיבי, במהלך ההפקה, ההפרדה וההולכה שלו. העתיד של משק האנרגיה בישראל טמון באנרגיית השמש. אין מקום למאבק על יוקרה בין משרדי הממשלה, אלא דווקא לשיתוף פעולה בין המשרדים וביניהם לציבור הרחב".

ארגוני הסביבה פועלים מזה זמן רב בכדי לבלום את הקמת התחנות הגזיות הרבות ברחבי ישראל. כעת, כאשר המשרד להגנת הסביבה פרסם את עמדתו הרשמית, הם אף מתכננים להעלות שלב במאבק ולנסות לבלום הקמה של כל תחנה ותחנה. עמית ברכה, מנכ"ל עמותת "אדם טבע ודין", הנאבקת למניעת הקמת תחנות כוח גזיות בתוך שכונות מגורים, פנה במכתב חריף לשר שטייניץ, ואמר: "תחנות כוח גזיות מקודמות תחת כל עץ רענן, וקובעות עובדות בשטח לשנים רבות.

"תכניות רבות נוספות לקידום משק אנרגיה מזהם בדלקים פוסיליים מקודמות במרץ אף הן: בניית צנרת גז ונפט, מתן רישיונות להמשך חיפושי גז ונפט, הקמת מתקן הנזלה לגז טבעי בקרבת תחנת הכוח תמר, מיזמים של פצלי שמן, ועוד. התבלבלנו אדוני השר! משרד האנרגיה מצהיר על הגדלת יעדי האנרגיה המתחדשת, אך בו בזמן מקדם במרץ רב תחנות כוח קונבנציונליות מעבר לדרוש, כאשר שילוב של אנרגיה מתחדשת ואגירה יכול להוביל למשק אנרגיה בר קיימא ופחות מזהם. משרד האנרגיה מציג נתונים רבים ושונים בתכניות ובמסמכים שונים, אך למעשה אין בידו מדיניות כוללת וארוכת טווח או תכנית אב למשק האנרגיה".

יוני ספיר, יו"ר עמותת "שומרי הבית", ו"הפורום לאנרגיה נקיה", פנה לאחרונה בנושא לשרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, וכתב לה כי "אנו סבורים כי המדיניות הנוכחית הינה הרת אסון לישראל לא רק מבחינת הנזק החמור שלהן לסביבה ולבריאות התושבים, אלא גם מבחינת העלויות המשקיות העצומות - עלויות התחלואה, עלויות הביטחון, הסובסידיות העצומות למשק הגז ופערי מחירי ייצור החשמל לטובת האנרגיה המתחדשת, אשר יבואו על חשבון השקעה באנרגיה מתחדשת וביעילות אנרגטית ויגרמו לעליית יוקר המחיה והאמרת אי השוויון במשק".

ד״ר יונתן אייקנבאום מנהל גרינפיס ישראל, אומר כי "למרבה הצער משרד האנרגיה חושב גז, גז ועוד גז ומשקיע בזה את עיקר משאביו. בניגוד לאינטרס הציבורי, המשרד בראשות השר שטייניץ פועל על מנת להבטיח ולהגביר את הביקוש לגז בארץ: אין התייעלות אנרגטית כך שהביקוש לחשמל ממשיך לטפס; המשרד מקדם את הקמתן של עשרות תחנות כח גזיות; הוא פותח אזורים נוספים בים התיכון לחיפושי גז ונפט ומתכנן השקעות במיליארדי ש"ח לתשתיות גז ונפט כמו נמל דלקים בחיפה וצינור גז לאילת.

"דוח המשרד להגנת הסביבה מוכיח לנו שוב שמדיניות משרד האנרגיה ורשות החשמל היא לא רק איוולת סביבתית אלא גם תכנונית וכלכלית. לכן, יש לגנוז את התוכניות של הקמת תחנות כוח על גז ולבנות כושר ייצור סולארי בשילוב אגירה. בימים הקרובים יעלה לדיון הקמתן של חמש תחנות כוח חדשות ומזהמות, ואם לא נתעורר נתקע איתן למשך עשרות שנים: בצומת קאסם, בדוראד, ברותם, בגלבוע ובבית שאן. כל תחנה כזו תגובה בשימוש בסולר מזהם על חשבון הכיס שלנו, על חשבון בריאות התושבים, על חשבון עתיד כדור הארץ והאנושות".

אייקנבאום דורש ממשרד האנרגיה להתעורר אל מול סכנות משבר האקלים, ומדגיש כי "ישראל נמצאת בחזית משבר האקלים ושנת 2020 בדרך להיות השנה החמה ביותר שנמדדה אי פעם, כשהטמפרטורות בסיביר ועוצמות גלי החום בישראל שוברות שיאים. קידום דלקים פוסילים, כאילו אין מחר, זו אטימות. דו"ח המשרד להגנת הסביבה הוא קריאה לפעולה. צריך לעצור את שיגעון הגז מיד ולהקים כושר ייצור חדש רק מאנרגיה סולארית ואגירה".

מאיה יעקבס, מנכ״לית עמותת צלול, אמרה בתגובה לפרסום עמדת המשרד להגנת הסביבה: ״ריצת האמוק של משרד האנרגיה והשר שטייניץ להקמת עשרות תחנות כח מזהמות של גז וסולר היתה חייבת להיעצר כבר לפני הרבה זמן. מדובר בטירוף מערכות שכולו אינטרסים רודפי בצע של טייקוני חיפושי גז ונפט ופקידות ממשלתית הסובלת מבורות אקלימית חמורה וחוסר הבנת מימדי הטעות אותה הם מובילים. הודעת המשרד להגנת הסביבה כי יש לזנוח את התוכנית להקמת תחנות כח על גז וסולר ובמקום זאת להקים תחנות כח של אנרגיה מתחדשת היא אומץ לב מקצועי, שהיה חסר בשנים האחרונות וטוב שקם עכשיו, כשעוד אפשר לבלום תכניות שיובילו לבכייה היסטורית.

"תחנות הגז החדשות מסתמכות גם על סולר ואת הזיהום אנחנו נספוג באוויר באדמה ובמים מזוהמים, במחלות, מוות ופגיעה אדירה באיכות החיים. משבר האקלים הוא משבר קיומי גדול פי כמה ממשברי הקורונה-כלכלה והסכנה האיראנית יחד, וכך יש להתייחס אליו. לא ייתכן כי עתיד המדינה ועתיד האנושות ימשיכו להיות שבויים בידי אינטרסים כלכליים של מיעוט שבע ומנותק".

צרו איתנו קשר *5988