כלל ביטוח | בלעדי

לידיעת דירקטוריון כלל ביטוח: לכל סערה בצמרת, יש גם תג מחיר

הקבוצה נשאה עד כה בהוצאות של כ–2 מיליון שקל בגין שירותי ייעוץ משפטי ותקשורתי לדירקטוריונים וליו"ר ועבור הבדיקה החיצונית • הדירקטורים יקבלו תגמול של כ–600 אלף שקל בגין ישיבות מיוחדות

יורם דנציגר / צילום: שלומי יוסף
יורם דנציגר / צילום: שלומי יוסף

העימות החריף בצמרת קבוצת כלל ביטוח, שפרץ במלוא עוזו בתחילת חודש מאי, כבר עלה לחברה בסך שנאמד בכ-2.6 מיליון שקל. זאת עוד טרם שהטיפול בפרשה הסתיים סופית והעלויות ממשיכות להאמיר.

ל"גלובס" נודע כי החברה נשאה עד כה בהוצאות שנאמדות בסדר גודל של כ-2 מיליון שקל בגין שירותי ייעוץ משפטי ושירותי ייעוץ תקשורתי שניתנו לדירקטוריון כלל חברה לביטוח ודירקטוריון החברה האם הציבורית כלל החזקות ביטוח, והעומד בראשם היו"ר דני נוה; ובגין עלות צוות הבדיקה החיצוני שמונה בעידוד הרגולטור ד"ר משה ברקת. על פי הערכות בשוק עלות הבדיקה החיצונית, אותה הובילו שופט ביהמ"ש העליון בדימוס פרופ' יורם דנציגר וד"ר איל גבע ממשרד מטרי מאירי ושות', מהווה סדר גודל של כמחצית מהסכום האמור.

אך לא רק זאת, העימות שנוצר בין יו"ר הקבוצה דני נוה לבין מנכ"ל הקבוצה יורם נוה, הביא לפי הערכות שמרניות ל-15 עד 20 ישיבות דירקטוריונים חריגות ולא מתכוננות בשני הדירקטוריונים הראשיים בקבוצה. מדובר בדירקטוריון של כלל חברה לביטוח, שהוביל את הליך הבדיקה שהרגולטור הוביל לקיומו דרך ועדת הביקורת של הדירקטוריון, והדירקטוריון של החברה האם כלל החזקות, שהחל בימים האחרונים לבחון בעצמו את הסוגיה ואת ההחלטות שקיבל הדירקטוריון של כלל חברה לביטוח.

דירקטור מקבל 5,655 שקל לישיבה

מוקדם יותר השנה דווח כי הגמול לישיבת דירקטוריון, וכאלה היו הרבה לא מתוכננות לאחרונה, הוגדל לפני חודשים ספורים בכ-33% לכ-5,655 שקל לישיבה לדירקטור בכלל החזקות ביטוח. ככל הידוע התשלום בכלל חברה לביטוח דומה. כלומר, עבור 15-20 ישיבות מיוחדות של שני הדירקטורים יחדיו שולם לדירקטורים תגמול "נוסף" שנאמד בכ-600 אלף שקל.

בתחילת מאי האחרון כלל ביטוח נקלעה לסערה אדירה. זו החלה עם כוונת היו"ר להדיח את המנכ"ל, שהובילה את המנכ"ל לכתוב מכתב חריג - בו האשים את היו"ר ובעלי מניות בחברה בהאשמות חריפות, שלא אוששו על ידי צוות הבודק החיצוני שבראשות דנציגר. הצוות מונה לבחינת השתלשלות הדברים בעידוד הרגולטור האחראי ברקת, שנראה כי לא רצה בהדחת המנכ"ל עתה. יו"ר הקבוצה כבר הודיע שלא יאריך את כהונתו מעבר לשנה הנוכחית, במה שנתפס כהודעת פרישה, בעוד שדירקטוריון כלל חברה לביטוח קבע כי המנכ"ל יוותר בתפקידו כשלא יוחל דיון בהחלפתו לכל הפחות עד תחילת 2021.

נמשכות הישיבות המיוחדות בדירקטוריונים בקבוצה

כאמור, ההוצאות הללו עדיין לא מסכמות את ההוצאה הכוללת של הקבוצה בגין פעילות חריגה של הדירקטוריונים וחבריהם בעקבות העימות בין היו"ר למנכ"ל. זאת משום שבעוד שההתקשרות של היו"ר דני נוה עם יועציו כבר תמה ולא הוארכה, הרי שייתכן שההתקשרות של הדירקטוריון בכלל ביטוח עם חלק מיועציו נמשכת.

לצד זאת, נראה כי בקבוצה יהיו עוד כמה ישיבות "חריגות" של דירקטוריונים, אגב הפרשה. זאת משום שאתמול נודע כי לאחר שדירקטוריון כלל חברה לביטוח קיבל שורה של החלטות בנושא, ואגב דוח הבדיקה החיצונית כאמור, הרי שדירקטוריון החברה האם כלל החזקות ביטוח הבהיר כי "בשים לב (בין היתר) לכך שהחלטת כלל ביטוח מתייחסת לנושאי משרה המכהנים בחברה (דני נוה, כיו"ר דירקטוריון החברה; ויורם נוה, מנכ"ל החברה) מבקשת החברה להבהיר כי החלטת כלל ביטוח התקבלה מבלי שהחברה שותפה בתהליך שהביא לקבלתה, וכי בכוונת החברה לדון בנושאים שאליהם מתייחסת ההחלטה במוסדותיה". כמו כן, גם חברי דירקטוריון כלל חברה לביטוח הבהירו כי לא סיימו את הטיפול בפרשה, כשהם ימשיכו לדון בשורת המלצות של דנציגר כמו גם ב"בחינה של חלוקת תפקידים בין חברת ההחזקות לביטוח".

אגב זאת נציין כי בעקבות משבר הקורונה הנהלת כלל ביטוח והיו"ר דני נוה ביצעו קיצוצים גם בתגמול של עצמם, בעוד ששכרם של חברי הדירקטוריונים לא נפגע.

דירקטוריון כלל חברה לביטוח כולל את היו"ר נוה דני ואת הדח"צ יוסי יגיל, שגם מכהנים בדירקטוריון של כלל החזקות; את הדח"צ גד ארבל, שמכהן כיו"ר ועדת הביקורת שמובילה את ההליך הנוכחי בחברה; ואת הדירקטורים עמוס ערן, אלי שמש, ד"ר רחל אדטו ופרופ' אורלי שדה בן עמי. בדירקטוריון כלל החזקות ביטוח חברים היו"ר דני נוה, הדח"צ יגיל וכן השופטת (בדימוס) ורדה אלשיך, מלי מרגליות, ד"ר אברהם קנובל וסמי מועלם. 

צרו איתנו קשר *5988