מסמן את הדרך לכלל הענף? ברקת רוצה הפרדה בין יו"ר כלל החזקות ליו"ר כלל ביטוח

הממונה על רשות שוק ההון מבהיר כי אינו רוצה כפילויות בדירקטוריונים של חברת כלל ביטוח ושל החברה האם הציבורית כלל החזקות, שהפכה אשתקד לחברה ללא גרעין שליטה

משה ברקת / צילום: רפי קוץ
משה ברקת / צילום: רפי קוץ

הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פועל להפרדה פרסונלית מלאה בין הדירקטוריונים של כלל חברה לביטוח ושל החברה האם שלה כלל החזקות, ומבהיר כי דירקטוריון כלל החזקות ביטוח לא יורשה בינתיים למנות את הדירקטורים בכלל חברה לביטוח, כשבמקביל הוא רוצה כי את זהות היו"ר הבא של כלל חברה לביטוח, במקומו של דני נוה שהודיע על רצונו לפרוש, ימלא מי שייבחר על ידי דירקטוריון חברת הביטוח.

הממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת רוצה להפקיע מידי דירקטוריון קבוצת כלל ביטוח את הסמכות להכריע ביחס לזהות חברי הדירקטוריון בכלל חברה לביטוח, ובכך הוא למעשה מוציא מידי חברי דירקטוריון החברה האם הציבורית שהיא בעלת המניות היחידה בכלל חברה לביטוח את היכולת להכריע מי יהיה יו"ר חברת הביטוח. זאת, בצל פרישתו של יו"ר הקבוצה ויו"ר חברת הביטוח שלה, דני נוה, שקורית בשל עימות שפרץ כשביקש להדיח את המנכ"ל יורם נוה, ושהוביל למינוי בודק חיצוני.

ככל הידוע ברקת סירב לרצון כלל החזקות לצרף דירקטור אחד או שניים מכלל החזקות לדירקטוריון כלל חברה לביטוח על מנת למנוע חוסר בדירקטוריון החברה הבת עם פרישתו של היו"ר דני נוה. על פי הערכות מסתמן כי אחד הדח"צים בחברות הבנות של כלל חברה לביטוח יהיה דירקטור זמני בכלל חברה לביטוח. בכל מקרה צריך למנות ועדת איתור למינוי הדירקטורים בכלל חברה לביטוח. כפועל יוצא לכך היו"ר עדיין בתפקידו, עד שיהיה לו מחליף.

במכתב ששלח בתחילת השבוע הממונה לדירקטוריון כלל החזקות ביטוח הציבורית, שאינה החברה שמפוקחת ישירות על ידו אך שכפופה אליו בשל היתר השליטה שיש לה בכלל חברה לביטוח, כתב ברקת כי "בכוונתי לקבוע ביחס לשתי החברות מנגנון למינוי דירקטורים, הדומה למנגנון הקבוע כיום בחוק לעניין מינוי דירקטורים במבטח ללא שולט, ובכלל זה בכל הנוגע להצעה למינוי דירקטורים על ידי ועדה למינוי דירקטורים, או מנגנון מינוי אחר, כתלות בנסיבות".

כלל ביטוח הפכה בשלהי 2019 לחברת הביטוח הראשונה שאין בה גרעין שליטה, דבר אשר קיים בענף הבנקאות - שם אין גרעיני שליטה בבנקים הפועלים, לאומי ודיסקונט. עתה מבהיר ברקת לדירקטורים בכלל החזקות ביטוח כי "טרם מונתה ועדה למינוי דירקטורים במבטח ללא שולט בהתאם להוראות חוק הפיקוח על הביטוח, וכן טרם כונן מנגנון אחר כפי שיקבע הממונה. לנוכח האמור, הפעלת אמצעי שליטה ביחס להרכב דירקטוריון כלל חברה לביטוח, ובפרט מינוי דירקטורים בחברה על ידי דירקטוריון כלל החזקות, בכובעו כנציג כלל החזקות כבעלת מניות בכלל ביטוח, וזאת טרם הענקת היתר שליטה לכלל החזקות ושלא בהתאם למנגנון למינוי דירקטורים תהווה פעולה בניגוד להוראות הדין החלות על כלל החזקות, על כל המשתמע מכך".

כמו כן, ברקת הבהיר כי מבחינתו אסור שיהיו כפילויות של חברי שני הדירקטוריונים הראשיים בקבוצה, כך שחברי דירקטוריון כלל החזקות לא יכהנו במקביל כדירקטורים בכלל חברה לביטוח, "וזאת בשל חשש מעשי, במצב העניינים הנוכחי, לקיומו של ניגוד עניינים". בין היתר ההנחיה האמורה אומרת כי יהיה יו"ר נפרד בין כלל חברה לביטוח ויו"ר כלל החזקות. כיום יש בידול בין זהות היו"ר של חברת הביטוח לזהות היו"ר של חברת ההחזקות ששולטת בה בקבוצות הביטוח מגדל, מנורה מבטחים ואיילון. עתה מתברר כי זה גם מה שיהיה בכלל ביטוח, שם מכהנים כיום היו"ר דני נוה והמנ כ"ל יורם נוה בכפל התפקידים כאמור.

אך לא רק זאת אף זאת: ברקת מבקר את התנהלות כלל החזקות ביטוח בעניין השימוש בכספי הנפקת מניות שביצעה הקבוצה בסוף 2019, רגע לאחר שהפכה לחברה ללא גרעין שליטה ושהביאה לדילול בעלי המניות הקיימים דאז בחברה. במכתבו מצטט הממונה כי בין היתר ביצעה כלל החזקות את הנפקת המניות כאמור על מנת לחזק את ההון של כלל חברה לביטוח, "והענקת גמישות בניהול מבנה ההון שלה", כשהוא תוהה למה הכסף מההנפקה לא הועבר לטובת מטרה זו ומבקש הבהרות בנושא מכלל החזקות.

צרו איתנו קשר *5988