אבטלה | בלעדי

כמה מובטלים באמת יש ואיך יעבוד מנגנון דמי האבטלה החל מעכשיו

מנגנון דמי האבטלה החדש שגובש באוצר והגיע לידי גלובס קובע כי התמיכה תיפסק לחלוטין בשיעור אבטלה של 7.5% • ובינתיים גופי המדידה השונים מתקשים להחליט מה שיעור האבטלה האמיתי

עסקים סגורים בתל אביב בתקופת הסגר / צילום: כדיה לוי, גלובס
עסקים סגורים בתל אביב בתקופת הסגר / צילום: כדיה לוי, גלובס

כ-450 אלף עובדים שהיו בחופשה ללא תשלום חזרו לעבודתם בשבועיים הראשונים של חודש יוני, כך עולה מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדובר בנתון דרמטי שאינו עולה בקנה אחד עם הנתונים שמפרסמים גופים נוספים ובהם המוסד לביטוח לאומי ושירות התעסוקה - שם לא מדווחים על ירידה כזו בשיעורי האבטלה.

על פי סקר כח האדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המתייחס למחצית הראשונה של חודש יוני, עמד שיעור המובטלים במשק באמצע החודש על 5.2%, מדובר בעלייה משמעותית לעומת הנתון לסוף חודש מאי שעמד על 4.2%. ואולם השינוי הדרמטי בסקר מתייחס למספר העובדים הנמצאים בחל"ת בשל הקורונה. על פי הסקר הקודם היו בישראל 684.2 אלף עובדים שנעדרו מעבודתם באופן מלא מסיבות הקשורות לקורונה. מדובר בכ-16.8% מהעובדים בישראל. בסקר הנוכחי צנח מספר העובדים האלה ל-213,600 שהם 5.5% בלבד מכוח העבודה. המשמעות היא כי שיעור האבטלה הכולל עובדים בחל"ת צנח על פי הלמ"ס מ-21% בסוף מאי ל-10.7% באמצע יוני.

נציין כי מדובר בפעם ראשונה שהלמ"ס מפרסמת סקרי כוח אדם המתייחסים לאמצע החודש כחלק מהחלטה לעבור לפרסום דו שבועי של סקרים במקום פרסום חודשי.

קרובים לרף הפחתת דמי האבטלה?

התשלומים האישיים שהובטחו במסגרת חוק הקורונה למובטלים ולשכירים בחל"ת יקוצצו בשיעור של 25% אם שיעור האבטלה יירד מתחת ל-10%; רשת הביטחון תופסק לחלוטין אם שיעור האבטלה יירד מתחת ל-7.5% כך עולה מתזכיר חוק הקורונה שצפוי להיות מאושר השבוע בכנסת. מבדיקת "גלובס" עולה כי ההסדר מבוסס על הגדרה חדשה לשיעור האבטלה שתלויה במידה רבה בסקרי כוח האדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. להגדרה הזו צפויות להיות משמעויות מרחיקות לכת על התשלומים שיקבלו מאות אלפי שכירים במשק.

במסגרת הצעת חוק הקורונה מתחייבת המדינה להאריך את דמי האבטלה לשכירים שיצאו לחל"ת או פוטרו, עד יוני 2021, בכפוף לשיעור האבטלה. עצמאים ובעלי שליטה בחברות המועסקים באותן חברות יזכו לרשת ביטחון בדמות מענקים דו חודשיים בגובה עד 15 אלף שקל עד סוף יוני 2021, ללא קשר לשיעור האבטלה. ואולם החוק מאפשר לאוצר לשנות את תנאי רשת הביטחון לשכירים בכפוף לשיעור האבטלה במשק. על פי החוק, דמי האבטלה לשכירים יופחתו ב-25% בתוך 30 יום מהיום שבו תפרסם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי שיעור האבטלה במשק ירד מתחת ל-10%. רשת הביטחון תופסק לחלוטין בתוך 30 יום מהיום שבו תפרסם הלמ"ס כי שיעור האבטלה במשק ירד מתחת ל-7.5%.

נכון לסוף מאי עמד שיעור האבטלה במשק - כפי שהוא מוגדר בחוק הקורונה - על 21%. בבנק ישראל מניחים כי שיעור האבטלה צפוי לרדת מתחת ל-10% עוד לפני סוף 2020. התחזית המעודכנת של חטיבת המחקר של בנק ישראל שפורסמה בשבוע שעבר צופה שהאבטלה במשק תגיע בסוף 2020 ל-9%, בהנחה שלא יהיו סגרים נוספים כתוצאה מהתפרצויות של נגיף הקורונה.

ניסיון ליצור הגדרה חדשה לשיעור האבטלה

החידוש העיקרי בחוק הוא בניסיון ליצור הגדרה חדשה לשיעור האבטלה - שיעור שמשתנה בהתאם להגדרות השונות של המוסד לביטוח לאומי, שירות התעסוקה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. באוצר בחרו בלמ"ס כגוף הרשמי לקביעת שיעור האבטלה לפי החוק. שיעור האבטלה נקבע על פי סקר כוח אדם שעורך הלמ"ס אחת לחודש (והחל מחודש זה אחת לשבועיים).

כמובטלים מוגדרים מי שנמצאים בכוח העבודה, שלא עבדו בכל השבוע שקדם ליום עריכת הסקר ושמחפשים עבודה. נכון לסוף מאי עומד שיעור האבטלה הרשמי במשק על 4.2% - כ-170 אלף בני אדם - מדובר על שיעור הבלתי מועסקים בגילאי 15 ומעלה.

במסגרת חוק הקורונה התווספה לקבוצה זו גם קבוצת העובדים בחל"ת. על פי החוק קבוצת העובדים בחל"ת מוגדרת כ"עובדים שנעדרו מעבודתם בכל השבוע שקדם ליום עריכת הסקר מסיבות הקשורות בקורונה". נכון לסקר כוח האדם האחרון שנערך לחודש מאי (ושתוצאותיו פורסמו ב-22 ביוני) היו בישראל בסוף חודש מאי 684,200 עובדים שענו להגדרת החל"ת. בצירוף קבוצה זו לקבוצת הבלתי מועסקים עמד שיעור האבטלה החדש בחודש מאי על 21%. 

כמה מובטלים יש בישראל? תלוי את מי שואלים*
שירות התעסוקה: 861 אלף
ביטוח לאומי: 673 אלף
למ"ס: 507 אלף

* כולל עובדים בחל"ת

צרו איתנו קשר *5988