דו"ח המבקר: כישלון למתווה החוקי של פיצול דירות, רק 71 היתרים ניתנו

על פי הדוח, הרשויות המקומיות לא עושות די כדי ליידע את הציבור בהליכים הקיימים המאפשרים פיצול חוקי • התוצאה היא המשך עבירות בנייה ובמקביל יישום אפסי של תיקון חוק המאפשר פיצול

פיצול דירה / צילום: שאטרסטוק
פיצול דירה / צילום: שאטרסטוק

במסגרת דוח מבקר המדינה העוסק בוועדות המקומיות, ובפיקוח על הבנייה מצביע המבקר, מתניהו אנגלמן על נושא פיצול הדירות. כידוע, פיצול דירות הוא מהלך הדורש אישורים ותהליך מסודר מול הרשות המקומית אבל המציאות מלמדת שבעשורים האחרונים פוצלו דירות רבות ללא אישור.

המדינה ניסתה כבר מספר פעמים להילחם בתופעה, ואף במקביל, ניסתה להכשיר אותה בדרכים מסוימות. בדיקת המבקר מעלה כי הטיפול בנושא אינו מתבצע בצורה מיטבית, וגם במקרים בהם ניתן לפצל דירות או בתים צמודי קרקע בהליך מזורז או חוקי - רוב הציבור אינו מודע לכך כלל. כראייה לכך ניתן לראות כיצד הוראת שעה שאושרה לפני מספר שנים, המאפשרת פיצול חוקי של צמוד קרקע בהליך יחסית פשוט (תיקון 117 לחוק התכנון והבנייה), לא זכתה למימוש נרחב על ידי הציבור.

"פיצול דירות ללא היתר בנייה הוא אחת העבירות הנפוצות במרחבי תכנון עירוניים. אחת הדרכים להתמודדות עם תופעה לא רצויה זו היא שימוש בסמכותן של הוועדות המקומיות לאשר כדין פיצול דירות בבקשות להיתר בנייה בהליך מקוצר, כלומר ללא צורך לשנות את הוראות התוכניות התקפות", כך בדו"ח.

כן נכתב כי, "על אף יוזמת המחוקק לאפשר פיצול דירות כדין בהליך מקוצר של היתרי בנייה, ברוב הוועדות לא התקבלו כלל בקשות להיתרים מתוקף תיקון 117, ורק בחלק קטן מהוועדות הונפקו היתרים. מוצע כי הוועדות המקומיות ירחיבו את פעולות ההסברה בנושא וייתנו לציבור מידע על האפשרויות החוקיות העומדות בפניו לפצל דירות. כמו כן מוצע כי הוועדות יתריעו בפני הציבור כי פיצולי דירות ללא היתר הן עבירות".

המבקר גם פונה למינהל התכנון בנושא: "מוצע כי מינהל התכנון יבחן לעומק את הממצאים בדבר היקף הבקשות להיתר שהוגשו מתוקף תיקון 117 וכן את מספר ההיתרים שניתנו בפועל מתוקפו וינתח את הסיבות לכך כדי להגביר את יעילותו".

בשנת 2017 אושר תיקון לחוק התכנון והבנייה (תיקון 117) המאפשר פיצול חוקי של בית צמוד קרקע ביישובים עירוניים. התיקון מתייחס לבתים בשטח 120 מ"ר לפחות ומאפשר פיצול ליחידת מגורים קטנה עם כניסה נפרדת שצריכה לעמוד בכללים לדיור נאות. עם זאת, בדיקת המבקר העלתה שלמרות שבעת קידום התיקון לחוק הוצהר כי מטרתו להגדיל את היצע יחידות הדיור הקטנות והצפי היה למימוש משמעותי מצד הציבור, המימוש בפועל היה אפסי. כך, מבדיקת המבקר עולה כי 15 חודשים מאז אישור התיקון לחוק הוגשו רק 281 בקשות לפיצול לוועדות השונות ובסופו של יום ניתנו 71 היתרים בלבד.

בתגובה למבקר נמסר ממינהל התכנון בהקשר זה כי "מינהל התכנון הפיץ ביולי 2018 הנחיית ריענון לוועדות המקומיות בדבר הוראות תיקון 117 לחוק התכנון והבנייה. כמו כן הוא מרכז באמצעות אגף בקרת ועדות מקומיות באופן שוטף את דיווחי הוועדות בהתאם להוראות החוק ומגיש מדי שנה דוח בנושא לשר האוצר. לאור ממצאי דוח הביקורת יבחן מינהל התכנון במסגרת בקרות העומק השוטפות שהוא עורך בוועדות מקומיות רלוונטיות את הסיבות למיעוט היתרי בנייה שניתנו מתוקף התיקון".

צרו איתנו קשר *5988