העימות בין ברקת לדירקטוריון כלל החזקות מסלים והרגולטור מאיים לקחת את היתר השליטה

לאחר שדירקטוריון כלל החזקות ביטוח הציבורית דחה ביקורת של הממונה על רשות שוק ההון משה ברקת ביחס לאי הזרמת כספי הנפקת המניות מאשתקד, כותב הרגולטור: "התנהלות זו יש בה כדי להשליך על מצבם של בעלי המניות של כלל החזקות באופן מהותי"

משה ברקת / צילום: רפי קוץ
משה ברקת / צילום: רפי קוץ

העימות בין דירקטוריון כלל החזקות ביטוח הציבורית לבין הממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת, גובר ומחמיר. לאחר שדירקטוריון החברה הציבורית דחה את הביקורת שהביע הממונה בדבר אופן השימוש בכספי הנפקת המניות שביצעה החברה בשלהי 2019, כותב לו הרגולטור האחראי כי ""אני נוטה להתרשם כי הדירקטוריון לא מבין באופן מלא את אחריותו וגבולות סמכותו, כמו גם את העובדה שההחזקה במבטח דורשת היתר".

אך לא רק זאת, הרגולטור מאשים את דירקטוריון כלל החזקות  במכתב חריג ומאוד אגרסיבי ששלח. במכתב רשם הממונה כי סוגיית רצונו של דירקטוריון החזקות למנות דירקטור בכלל חברה לביטוח וסוגיית השימוש בכספי ההנפקה כאמור, "עשויות להשפיע גם על היתר השליטה בכלל ביטוח", כשהוא מאיים כי מבחינתו "התנהלות זו יש בה כדי להשליך על מצבם של בעלי המניות של כלל החזקות באופן מהותי".

הנושא נשוא העימות עתה, בצל עימות רחב יותר בין שני הצדדים, הינו ייעוד הכספים שגייסה כלל ביטוח באמצעות הנפקת מניות בסוף 2019. כספים אלה לא הוזרמו לחברה הבת כלל חברה לביטוח, לשם חיזוק הונה. הממונה תהה מדוע זה לא קרה ובתגובה השיב לו דירקטוריון כלל החזקות ביטוח כי על פי מסמכי ההנפקה אם לא התחייבו להזרים מטה את כספי ההנפקה ולכן אין פסול במה שעשו.

עתה קובע ברקת כי מבחינתו "הוצגו בפני מצגים אשר יצרו את הרושם המפורש או העקיף כי תמורת ההנפקה אכן נועדה לחיזוק ההון בכלל חברה לביטוח". עוד הוא אומר בהקשר זה כי יש במה שקורה עתה "כדי ללמד על תפיסת דירקטוריון כלל החזקות באשר למחויבותו כלפי איתנותה ורווחיותה של כלל חברה לביטוח".

בדברים חריפים אלה שב ומבהיר הרגולטור האחראי על ענף הביטוח כי מבחינתו ההיתר של כלל החזקות ביטוח הציבורית בכלל חברה לביטוח - שמהווה את הקבוצה הלכה למעשה - אינו נמצא בידיה. זאת מאחר ועם הפיכתה של כלל חברה לביטוח לחברה ללא גרעין שליטה נדרש, אליבא המפקח, הליך מתן היתר חדש לכלל החזקות ביטוח, כשהרגולטור רוצה שבפועל גם כלל החזקות ביטוח לא תהיה בעל שליטה דה פקטו בחברת הביטוח שבבעלותה המלאה.

המאבק הנרקם בין הרגולטור, שבשנה האחרונה נראה כמי שמתערב בסוגיות שקודמיו נמנעו מהן, לבין קבוצת ביטוח מרכזית שלא עולה חשש ליציבותה או לזכויות מבוטחיה, ייחודי. זאת בעיקר משום שכלל ביטוח היא חברת הביטוח הראשונה, וגם היחידה, שהפכה לחברה ללא גרעין שליטה. דבר זה, ללא שהרגולטור יצר מבנה רגולטורי מתאים מבעוד מועד, מוביל לכך שהכללים נכתבים תוך כדי תנועה, במה שנראה שיהיה מקרה בוחן גם לשאר החברות בענף שבהן יש כפילויות בין חברות ההחזקה הציבוריות לבין חברות הביטוח הפרטיות שכפופות לפיקוח של רשות שוק ההון.

בענף הביטוח, בניגוד לענף הבנקאות שבו הבנק המפוקח הוא גם החברה הציבורית, ישנה כפילות ברוב החברות, בין חברת ההחזקות הציבורית ששולטת בחברת הביטוח לבין חברת הביטוח. בכלל ביטוח, כמו בחברות נוספות, יש דירקטורים ומנהלים שמכהנים במקביל בשתי החברות. את המציאות הזו מבקש ברקת לשנות בכלל ביטוח, שאין בה גרעין שליטה, אך באופן שעשוי להשליך גם על מתחרותיה.

במכתב ששלח אתמול הממונה לדירקטוריון כלל החזקות ביטוח נכתב עוד, בהתייחס לרושם שנוצר אצל הרגולטור ביחס להתנהלות הלא ראויה לדעתו של הדירקטוריון, כי "רושם זה מתעצם לאור הצל הכבד של ההתרחשויות האחרונות, שחלקן מתוארות בדו"ח הבודק (שופט ביהמ"ש העליון בדימוס יורם דנציגר שמונה לבודק חיצוני בכלל ביטוח, ר"ש). ההתנהלות הפגומה שזכתה לביקורת לא הייתה כנראה רק מנת חלקו של היו"ר, אלא זכתה לכאורה גם לתמיכה, ולו בשתיקה, של לפחות חלק מהדירקטורים בכלל החזקות, שלא עצרו באיבה את ההתנהלות הזו ולא עשו דין וחשבון כמצופה מתפקידם".

בכך מכוון ברקת לפרשת העימות בין יו"ר כלל ביטוח דני נוה לבין המנכ"ל יורם נוה, שהחלה בתחילת מאי האחרון. אז ביקש היו"ר להדיח את המנכ"ל, ללא דיון מקדים בדירקטוריונים של שתי החברות בהן הוא מכהן כמנכ"ל. בעקבות זאת המנכ"ל שלח מכתב חריף ובו האשמות חריפות כנגד היו"ר וכנגד בעלי מניות שביקשו להדיחו, ושלטענתו הובילו את היו"ר לעשות את שעשה. בעקבות זאת שלח היו"ר מכתב חריף משלו.

זה היה האות עבור ברקת להתערב בפרשה, תוך שהוא לקח צד ברור ומובהק נגד כוונת היו"ר. בעקבות זאת מונה הבודק החיצוני שמצא פגם בהתנהלות היו"ר אך לא מצא ראיות לחלק מההאשמות המרכזיות של המנכ"ל. את מהלך הבדיקה הוביל דירקטוריון כלל חברה לביטוח, ובעיקר ועדת הביקורת בו, שעבדה ישירות מול ברקת שבעבר עבד לצד יורם נוה המנכ"ל כששניהם היו ברשות ניירות ערך.

לאחר שדוח הבודק החיצוני סוכם ביקש יו"ר הקבוצה דני נוה לדון בסוגיית המשך כהונת המנכ"ל, אך דבר זה נחסם בפניו, גם בשל רוח הרגולטור. אז הודיע היו"ר כי יפרוש עד סוף השנה כשלאחר מכן אף הקדים את מועד פרישתו, בשל מה שתפס כחסימת היכולת שלו לפעול בחברה. במקביל, דירקטוריון כלל חברה לביטוח קבע כי לא ידון בסוגיית המנכ"ל לפחות עד 2021.

אתמול התברר כי דירקטוריון החברה האם כלל החזקות אינו רואה עין בעין עם דירקטוריון החברה הבת כשהוא לא מתחייב שלא לדון בסוגיית המנכ"ל עוד השנה, ואף קורא לו לחזור בו מחלק מהאשמותיו נגד היו"ר הפורש.

כלל ביטוח נסחרת לפי שווי של כ-1.95 מיליארד שקל והמניה שלה יורדת היום 2.7% לעומת ירידות של 1.9% במדד הביטוח פלוס.

צרו איתנו קשר *5988