המאבק על דמי האבטלה: המדינה מבקשת לדחות על הסף את העתירה להענקת דמי אבטלה לעצמאים

מחר יתקיים דיון בבג"ץ בעתירת לשכת יועצי המס שטוענת כי המדינה מפלה לרעה את העצמאים בכל הקשור לסיוע לנפגעים ממשבר הקורונה • המדינה: "הצעדים שנעשו ממחישים את המענה רחב ההיקף שניתן לציבור העצמאים"

אלפים בהפגנת העצמאים בתל אביב / צילום: שלומי יוסף, גלובס
אלפים בהפגנת העצמאים בתל אביב / צילום: שלומי יוסף, גלובס

"המדינה לא נותנת כל הסבר מניח את הדעת מדוע היא נוקטת במדיניות הפליה של העובדים העצמאים אל מול השכירים, ומהי הסיבה ששכירים צריכים לקבל מענק חודשי מחודש מרץ ועד לחודש יוני 2021 הגבוה ב-40% מהמענק שיתכן ויקבלו העצמאים", כך השיבה היום (ג') לשכת יועצי המס לבג"ץ בתשובה לבקשת הפרקליטות לדחות את עתירת הלשכה בנוגע לחוסר השוויון בין שכירים לעצמאים במדינה. לטענת המדינה, תוכניות הסיוע שפורסמו פותרות את בעיית אי השוויון הנטען.

מחר (ד') יתקיים דיון בבג"ץ בעתירת לשכת יועצי המס, בראשות ירון גינדי, במסגרתה נטען להפליה חמורה בין השכירים לעצמאים במתן סיוע בסיסי לצורכי מחיה בעת המשבר, ובנוגע להיעדר דמי אבטלה לעצמאים. בעתירה, שהוגשה בראשית חודש אפריל, נטען כי כשם שהמדינה הרחיבה את מנגנון הסיוע, שמאפשר מתן דמי אבטלה לשכירים בתנאים מורחבים יותר (לצד הטבות נוספות) היא נדרשת להעניק רשת ביטחון זהה לעצמאים ולבעלי שליטה, ובאותו היקף תקציבי .

אלא שלא בטוח כי בג"ץ בכלל ידון בנושא. מדובר בנושאים הקשורים למדיניות כלכלית-חברתית, אשר במקרים אחרים בג"ץ בחר להימנע מלהיכנס אליהם.

מעבר לכך, מאז הוגשה העתירה, פורסמו מספר תוכניות סיוע נוספות לעצמאים, ובהן הרחבת הקרן להלוואות בערבות המדינה ותוכניות מענקים נוספות. בנסיבות אלו טוענת המדינה, כי יש לדחות את העתירה על הסף. לטענת המדינה, הצעדים שנעשו ממחישים את המענה רחב ההיקף שניתן לציבור העצמאים, ובכלל זה לשכירים בעלי שליטה, במסגרת התוכנית הכלכלית שנבנתה לצורך ההתמודדות עם ההשפעות הכלכליות של מגפת הקורונה.

באשר לדרישה לדמי אבטלה לעצמאים, נטען בתגובת המדינה לעתירה כי מדובר בדרישה לתיקון חקיקה שחורגת מאופי הביקורת השיפוטית ואין להתערב בכך. עוד טוענת המדינה, כי סקטור העצמאים שונה מסקטור השכירים, בעל זכויות וחובות שונות, ועל כן קיים קושי מהותי בהשוואה שמבוקש לעשות בין שני הסקטורים.

ובתוך המחלוקת המשפטית הזאת אף אחד לא מדבר על החקיקה המתגבשת לעיגון דמי אבטלה לעצמאים בחוק ההסדרים.

תוכנית המענקים עדיין לא עברה חקיקה

בהמשך לבקשת המדינה לדחות את העתירה על הסף, אתמול (ג'), יומיים לפני הדיון הצפוי, הגישה המדינה הודעה נוספת לבג"ץ, במסגרתה היא מבקשת שוב לדחות את העתירה על הסף, כאשר בלב הבקשה החדשה עומדת תוכנית הסיוע החדשה של ראש הממשלה ושר האוצר לעסקים עם מחזור של עד 100 מיליון שקל.

מדובר בתוכנית הסיוע הכוללת בין היתר מענקים דו חודשיים של עד 15 אלף שקל או 70% מההכנסות המדווחות (לפי הנמוך מבין השניים) שיקבלו העצמאים שיראו ירידה של 40% ומעלה במחזור העסקאות, בחודשים מאי-יוני השנה ועד אמצע 2012.

תוכנית המענקים המלאה עדיין לא עברה בחקיקה אך בינתיים חילקה המדינה מקדמה חד פעמית על חשבון מענק חודש מאי, בגובה של עד 7,500 שקל לכל עסק שהיה זכאי למענק גם במסגרת הפעימה השנייה של המענקים.

בהודעת המדינה צוין, כי "לעמדת המדינה, בשים לב להתפתחויות, אין כל מקום לבירור עתירה שבה נטען כי לא די במענה שניתן לעצמאים, מקום שבו לאחר הגשתה נקבעו הסדרים משמעותיים, לרבות בחקיקת משנה ובהחלטות ממשלה". עוד נטען, כי מדובר בהסדרים שנקבעו תוך הפעלת שיקול דעת וקביעת מדיניות חברתית-כלכלית בהתאם לסדרי העדיפויות המצויים בליבת שיקול הדעת של הרשות המבצעת - וגם מסיבה זו יש לדחות את העתירה.

בלשכת יועצי המס הגישו היום תגובה לטענות אלה של המדינה, כאשר לעמדתם אין באף אחד מהצעדים שננקטו מאז אפריל ועד היום בכדי לייתר את הדיון בעתירה נגד הפליית העצמאים. "התוכנית הכלכלית החדשה שאליה מתייחסת המדינה בהודעתה המעדכנת עדיין לא אושרה בכנסת, ואף אחד לא ערב לכך שתאושר לאור ההתרחשויות האחרונות, שכן הממשלה אינה עקבית במדיניותה וכלל לא בטוח שיש לה הרוב הדרוש להעביר התוכנית בכנסת. כל מה שעומד כיום על כף המאזנים זהו פוטנציאל לתוכנית ולא תוכנית מוגמרת וסופית", נכתב בעתירה.

עוד נטען, כי גם אם תאושר התוכנית הכלכלית החדשה המוצעת, יש בה רק לחזק את הפליית העובדים העצמאיים למול העובדים השכירים בסיוע הסוציאלי הניתן על ידי המדינה, וזאת באופן קיצוני יותר. "בעוד שהעובדים השכירים יהיו זכאים לדמי אבטלה בשיעור של עד 10,500 שקל, העובדים העצמאיים, לעומתם, יהיו זכאים במשך אותה התקופה למענק מקסימלי של עד 7,500 שקל. כלומר, הלכה למעשה העובדים העצמאיים יקבלו כ- 30% פחות מאשר העובדים השכירים. לא זו אף זו, במסגרת התוכנית החדשה המוצעת, העובדים העצמאים יקבלו את המענק הסוציאלי בכל חודשיים לעומת העובדים השכירים שמקבלים את הסיוע הסוציאלי בכל חודש. אין כל סיבה וכל הצדקה להבחנה זו ודי בכך בכדי להמחיש את האפליה הפסולה", נכתב.

לטענת לשכת יועצי המס, מהארגונים הבולטים במאבק העצמאים בחודשים האחרונים, "הפליית העובדים העצמאים היא הפליה פסולה ובלתי חוקתית, שכן לא רק שהעובדים העצמאיים היו אמורים לקבל סיוע סוציאלי גדול יותר בשל העובדה שעליהם לשלם את חובות והתחייבויות העסק, המדינה בוחרת ביודעין להפלותם לעומת העובדים השכירים, וזאת בהמשך להפלייתם למן תחילת המשבר ועד היום".

"גלובס" עסק רבות בהפליה הקיימת בין עצמאים לשכירים במדינה, ובין היתר פרסמנו לאחרונה נתונים מהם עולה כי המדינה סיפקה לשכירים תשלומים וביטחון סוציאלי הגבוה בקרוב ל-45% ביחס לקבוצת העצמאים.

על מנת להמחיש בדוגמה פשוטה את ההפליה, הוסיפו בתשובת לשכת יועצי המס השוואה בין הסיוע הסוציאלי המקסימלי לעובדים העצמאים לעומת העובדים השכירים במשך תקופה של שנת משבר (מרץ 2020-פברואר 2021). מההשוואה עולה, כי העצמאי קיבל מענק מקסימלי של עד 16.5 אלף שקל עד כה (6,000 שקל לחודש מרץ ו- 10,500 שקל לחודש אפריל) ומקדמה מקסימלית על חשבון התוכנית החדשה המוצעת בסך של עד 7,500 שקל - ובסה"כ 24 אלף שקל, וזאת לעומת השכיר שקיבל סיוע מקסימלי בסך 52.5 אלף - כלומר יותר מפי שניים.

על פי התוכנית הכלכלית החדשה המוצעת, עצמאי יקבל מענק מקסימלי של עד 7,500 שקל לחודש (ועד לחודש יוני 2021), שמשמעותו סיוע סוציאלי שנתי (ממרץ 2020 ועד פברואר 2021) בסך 76.5 אלף שקל. כלומר העצמאים יקבלו מענק מקסימלי של עד 6,375 שקל לחודש לתקופה זו .

לעומת זאת, שכיר קיבל עד כה סיוע סוציאלי (דמי אבטלה) בשיעור מקסימלי של עד 10,500 שקל לחודש, ועל פי התוכנית הכלכלית החדשה המוצעת יקבל דמי אבטלה בשיעור מקסימלי של עד 10,500 שקל לכל חודש (עד לחודש יוני 2021) . המשמעות היא סיוע סוציאלי שנתי בסך 126 אלף שקל.

"כלומר שכיר יקבל מענק הגבוה פי 1.64 מאשר יקבל עצמאי לאותה תקופה ויקבל מענק חודשי הגבוה ב-40% מהמענק שיקבל אותו עצמאי שאיבד את מקור הכנסתו", נכתב בהודעת לשכת יועצי המס לבג"ץ .

צרו איתנו קשר *5988