הצעת חוק: השוואת מגבלות ניגודי העניינים של השופטים למגבלות ניגודי העניינים של השרים

לפי הצעת החוק שהגיש ח"כ אריאל קלנר מהליכוד, תתווסף לעילות הפסלות של שופטים הקביעה כי על שופט לפסול עצמו "בנסיבות של ניגוד עניינים אשר די בהן כדי לפסול חבר ממשלה מלהפעיל סמכות מסמכויותיו לפי כל דין"

אריאל קלנר / צילום: מתוך יוטיוב
אריאל קלנר / צילום: מתוך יוטיוב

לאחר שהצעת החוק על הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לחקירת ניגודי העניינים של שופטי העליון לא עברה בכנסת, ח"כ אריאל קלנר (הליכוד) הגיש הצעת חוק חדשה: השוואת ניגוד העניינים של השופטים לניגוד העניינים של השרים.

ח"כ קלנר הגיש היום את הצעת חוק שמטרתה להשוות את הדינים החלים על שרי הממשלה, לדינים החלים על השופטים.

לפי הצעת החוק, תתווסף לעילות הפסלות של שופטים הקביעה כי על שופט לפסול עצמו "בנסיבות של ניגוד עניינים אשר די בהן כדי לפסול חבר ממשלה מלהפעיל סמכות מסמכויותיו לפי כל דין".

בחוק הנוכחי נכתב כי על שופט לפסול עצמו "אם מצא, מיזמתו או לבקשת בעל דין, כי קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט".

על גבי קביעה זו החוק הנוכחי קובע מספר מצבים בהם על השופט לפסול עצמו כגון אם "יש לשופט עניין כספי ממשי או עניין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך, בבא כוחו או בעד מרכזי, או שלבן משפחה מדרגה ראשונה של השופט יש עניין כספי ממשי או עניין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך או בבא כוחו".

לפי הצעת החוק של ח"כ קלנר, מוצע עוד כי "מנהל בתי המשפט יעביר פעם בשנה לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת פירוט של כל החלטות השופטים לפי סעיף זה".

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "בתקופה האחרונה מתעורר שיח ציבורי רחב בנוגע לחובות החלות על שופטים בכל הקשור לניגודי עניינים שהם נמצאים בהם. בין השאר, פורסמו תחקירים חמורים שמהם עלה חשד ממשי כי בתי המשפט אינם כפופים לאותם כללים שחלים על נבחרי ציבור בכל הנוגע לניגודי עניינים, וכי פשתה תרבות בעייתית של שפיטה בניגוד עניינים ובניגוד לרשימות מניעות שהשופטים עצמם אימצו".

עוד נכתב בדברי ההסבר כי נוצר פער של ממש בין הדרישות שחלות על שופטים בכל הנוגע להימצאות במצב של ניגודי עניינים, לבין אלה שחלות על עובדי ונבחרי ציבור. "מצב זה הביא לביקורת חריפה על מערכת המשפט, ולירידה באמון הציבור בה".

צרו איתנו קשר *5988