אלשטיין מאיים שלא להזרים לאיי.די.בי כ-140 מיליון שקל

ביום ד' השבוע אמורים מחזיקי אגרות החוב של חברת אי.די.בי מהסדרות המובטחות י"ד ו-ט"ו, להתכנסת לאסיפות התייעצות נפרדות, בתום חודש של משא ומתן עקר מול בעל השליטה אדוארדו אלשטיין על הצעתו להסדר חוב

אדוארדו אלשטיין, בעלי אי.די.בי  / צילום: שלומי יוסף, גלובס
אדוארדו אלשטיין, בעלי אי.די.בי / צילום: שלומי יוסף, גלובס

בעלת השליטה בחברת איי.די.בי פיתוח, אדוארדו אלשטיין, מאיים שלא להזרים לחברה סכומים בהיקף כולל של 140 מיליון שקל אם מחזיקי אגרות החוב שלה ימשיכו בצעדיהם להעמדת החוב כלפיהם לפירעון מיידי. מדובר בהתחייבות שנתנו חברות בשליטתו של אלשטיין כבר בשנה שעברה, לפיה הן יזרימו לאי.די.בי 70 מיליון שקל ב-2 בספטמבר 2020 ועוד 70 מיליון שקל ב-2 בספטמבר 2021.

אלשטיין הוא בעל השליטה בחברת אירסה הציבורית, שמניותיה רשומות למסחר בארה"ב. אירסה מחזיקה בחברת דולפין הולנד, שמחזיקה באי.די.בי ובדיסקונט השקעות. היום דיווחה אי.די.בי כי התקבל אצלה מכתב מדולפין הולנד, ובו צוין כדלקמן:

"נוכח העובדה שחלק ממחזיקי אגרות החוב של החברה צפויים לכלול בסדרי יום לאסיפות מחזיקים שלהם הצעה להעמדה לפירעון מיידי של מלוא חובה של החברה כלפיהם, דולפין מבקשת להפנות את תשומת לבה של החברה לכך שבהתאם לתנאי ההתחייבות, אמצעים אלה מסכנים את תזרים המזומנים שלו צופה החברה. כהכנה להזרמה הנוספת של 70 מיליון ש"ח ביום 2.9.2020, דולפין תבחן את ההתחייבות שלה, בשים לב לשאלות העולות מהתנהלותם וכוונתם של מחזיקי אגרות החוב של החברה (כפי שניתן ללמוד גם מהתנגדותם להצעה לחיזוק מבנה ההון של החברה, שהובאה בפני החברה ומחזיקי אגרות החוב).

"יתרה מכך, דולפין מדגישה את חששה הגובר, כי מיד לאחר העברת הכספים כאמור, ובאופן לא הוגן, מחזיקי אגרות החוב יזמו הליכי חדלות פירעון נגד החברה. דולפין הולנד סבורה כי נכון להעלות את חששותיה בפני החברה, בהתראה סבירה מראש.

"למכתבה של דולפין הולנד צורף מכתב מאת אירסה לדולפין הולנד, לפיו, בין היתר, אירסה תשקול את תוקפה של התחייבותה כלפי דולפין הולנד להעביר לה (בהתאם לדרישתה של דולפין הולנד) את הסכומים הנדרשים לדולפין הולנד לצורך עמידתה בהתחייבות לבצע את ההזרמה ביום 2.9.2020 כאמור לעיל, וזאת בהתאם להתפתחויות והכוונות של מחזיקי אגרות החוב של החברה".

ביום ד' השבוע אמורים מחזיקי אגרות החוב של חברת אי.די.בי מהסדרות המובטחות י"ד ו-ט"ו, להתכנסת לאסיפות התייעצות נפרדות, בתום חודש של משא ומתן עקר מול בעל השליטה אדוארדו אלשטיין על הצעתו להסדר חוב בחברה. באסיפות יציגו נציגי החברה ונציגי בעל השליטה את ההתפתחויות האחרונות בקשר עם הסדר החוב, ולאחריהן יקיימו מחזיקי האג"ח דיון פנימי עם הנאמן והיועצים המשפטיים.

בנוסף, פרסמו נאמני האג"ח של סדרות י"ד ו-ט"ו זימונים לאסיפות הצבעה שיתקיימו ב-18 באוגוסט, ובהן תועלה להצבעה הצעה להעמיד את מלוא החוב כלפי כל אחת מהסדרות לפירעון מיידי. אישור ההחלטה דורש רוב של לפחות 50% מקרב המצביעים, ואם החלטה כזו אכן תתקבל יפנו נאמני האג"ח בדרישה מהחברה לפירעון מיידי של החוב.

דרישה כזו לא תתקבל כנראה, מאחר שלאי.די.בי אין כיום את המקורות התזרימיים לכך. כך, שבמידה ויחליטו המחזיקים על העמדת החוב לפירעון מיידי, יפנו כנראה הנאמנים לביהמ"ש בדרישה למימוש הנכסים המשועבדים לטובת שתי הסדרות.

לאי.די.בי חוב של כ-885 מיליון שקל למחזיקי אגרות החוב שלה מסדרה י"ד. להבטחת סדרה זו שועבדו למחזיקי גדרה זו 70.1% ממניות חברת דיסקונט השקעות (דסק"ש) בעלות שווי שוק של כ-535 מיליון שקל.

למחזיקי אג"ח ט"ו משועבדת מלוא ההחזקה (8.5%) בחברת כלל ביטוח בשווי שוק נוכחי של כ-178 מיליון שקל. לחברה חוב של כ-238 למחזיקי אג"ח ט"ו, כך שגם בסדרה זו הבטוחות אינן מכסות כיום את מלוא יתרת החוב.

בנוסף לכך, חייבת אי.די.בי עוד 905 מיליון שקל למחזיקי אגרות החוב מהסדרה הלא מובטחת ט'. מחזיקי אג"ח כבר דחו ברוב גורף את הצעת ההסדר שהגיש להם אלשטיין, שמשקפת לטענתם תספורת של כ-80% על החוב כלפיהם.

לאי.די.בי מיליוני שקלים בודדים בקופה, כאשר בסוף ספטמבר נדרשת החבה לפרוע סכום של 134 מיליון שקל למחזיקי האג"ח שלה. סכום זה כולל תשלומי ריבית של 16 מיליון שקל ותשולם קרן של 118 מיליון שקל למחזיקי אג"ח ט"ו.

את התשלומים הללו תכננה החברה לבצע באמצעות ההזרמה המתוכננת של 70 מיליון שקל מדולפין, וכן באמצעות מכירה של לפחות 3.52% ממניות כלל ביטוח ששווין הנוכחי בבורסה עומד על כ-73 מיליון שקל. עם זאת, לאור הודעתה הנוכחית של דולפין, כלל לא ברור האם כיצד תפעל אי.די.בי כעת.

הצעד הנוכחי של אלשטיין מיועד ללחוץ על מחזיקי האג"ח המובטחות לקבל את הצעת ההסדר שהגיש להם. הצעת הסדר זו כוללת פירעון של 300 מיליון שקל מתוך החוב למחזיקי אג"ח י"ד והחלפת יתרת האג"ח שברשותם בסדרה חדשה וארוכה יותר.

למחזיקי אג"ח ט"ו הציע אלשטיין את מלוא מניות כלל ביטוח המשועבדות לטובתם, בתוספת סכום של 40 מיליון שקל, שהתקבל אצלה מסגירת עסקאות החלף על מניות נוספות של כלל ביטוח. את יתרת הנכסים (12% ממניות דסק"ש, 100% ממניות ישראייר, ההחזקה ב- IDBG ובמודיעין וכדומה) הציע אלשטיין למחזיקי אג"ח ט'.

אלשטיין חושש למעשה מהתנהלות חסר תום לב לכאורה של מחזיקי האג"ח, במסגרתה הם לא יעמידו כעת את החוב כלפיהם לפירעון מיידי, אבל יעשו זאת מיד לאחר הזרמת ההון הקרובה. מסיבה זו מבקש בעל השליטה כי מחזיקי האג"ח יסכימו למתווה הסדר החוב המוצע, ובכך יסירו את האיומים כלפיו מהשולחן, וזאת טרם הסכמתו להזרים הון נוסף לחברה.

יש לציין כי עדיין מתנהלים מגעים וכאלה ואחרים סביב הצעת הסדר החוב של אלשטיין, והיא עדיין קיימת. באי.די.בי מאמינים כי הצעת הסדר זו (או לחילופין הצעת מעודכנת ומיטיבה יותר) היא האלטרנטיבה הטובה ביותר כיום עבור מחזיקי האג"ח של החברה מכל הסדרות, וזאת בין השאר משום שבהצעה זו יגדלו הזרמות ההון המצטברות לחברה מ-140 מיליון שקל ל-360 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988