אס.אר אקורד פרסמה דוחות טובים לרבעון השני; המניה מזנקת

אס.אר אקורד סיימה את הרבעון השני של 2020 עם רווח נקי של 14.1 מיליון שקל, עלייה של 11% לעומת הרבעון המקביל • החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 10 מיליון שקל

חברת האשראי החוץ בנקאי אס.אר. אקורד, הנמצאת בשליטת איש העסקים עדי צים, הצליחה להגדיל את רווחיה ברבעון השני של השנה, למרות ההשפעות השליליות של מגפת הקורונה על כלכלת ישראל.

החברה דיווחה היום על עלייה של כ-17% בהכנסות המימון ברבעון השני של השנה, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לכ-29.7 מיליון שקל. הוצאות מימון ועלות ההכנסות הסתכמו ברבעון השני בכ- 5.9 מיליון שקל לעומת כ- 5.5 מיליון שקל ברבעון המקביל, עלייה של 7.1%. הכנסות המימון נטו הסתכמו בכ-23.8 מיליון שקל, עלייה של 19.5%.

הפסדי האשראי והפסדים מירידת ערך לקוחות וחייבים קפצו ברבעון האחרון לכ-3.2 מיליון שקל, לעומת כ-900 אלף שקל בלבד ברבעון המקביל. למרות נתון זה, אס.אר אקורד סיימה את הרבעון השני של 2020 עם רווח נקי של 14.1 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ- 12.7 מיליון שקל ברבעון המקביל, עלייה של 11%.

את החצי הראשון של השנה סיימה אס.אר. אקורד , אותה מנהל רו"ח גיל הוכבוים, עם עלייה של 17% בהכנסות המימון, לעומת התקופה המקבילה ב-2019, לכ-58.2 מיליון שקל. העלייה נבעה בעיקר מגידול בהיקף פעילות החברה.

הפסדי אשראי והפסדים מירידת ערך לקוחות וחייבים הסתכמו בכ- 7.2 מיליון שקל, לעומת כ- 1.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. זאת בעיקר כפועל יוצא מהגידול ביתרת הלקוחות וכן בשל הפרשות לחובות לקוחות, בעקבות עלייה בהערכת סיכוני האשראי על רקע התפשטות נגיף הקורונה.

בשורה התחתונה הציגה החברה רווח נקי של 25.2 מיליון שקל, בדומה לרווח בתקופה המקבילה ב-2019.

החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 10 מיליון שקל, בהתאם למדיניותה.

בנוגע להשפעת התפשטות נגיף הקורונה מציינים בחברה כי "מונה צוות מקצועי אשר מבצע ברמה יומית הערכת סיכונים וחשיפות ופועלת במתכונת שמרנית על מנת להבטיח את פירעון התחייבויות לקוחותיה כלפיה. בהתאם, החברה דואגת לעיבוי הביטחונות המתקבלים מלקוחותיה, מבצעת הליכי חיתום מחמירים הרגיל וממשיכה, כפי שנהגה עד היום, בטיוב תיק האשראי כמו גם הגדלת המרווח הפיננסי".

מניית אס.אר אקורד מגיבה לדיווח בעלייה של 6% ומשלימה התקדמות של 48% בשנה האחרונה. שוויה בבורסה הגיע לכ-660 מיליון שקל. 

צרו איתנו קשר *5988