אי.די.בי דוחה את איומי בעל השליטה אלשטיין: אי ביצוע הזרמות ההון לא מקובל

אי.די.בי סבורה כי התחייבותה של חברת דולפין הולנד, שמחזיקה באי.די.בי ובדיסקונט השקעות, להזרים לה סכום של 70 מיליון שקל עד ל-2 בספטמבר השנה, היא מחייבת ובלתי חוזרת

אדוארדו אלשטיין, בעלי אי.די.בי  / צילום: שלומי יוסף, גלובס
אדוארדו אלשטיין, בעלי אי.די.בי / צילום: שלומי יוסף, גלובס

חברת אי.די.בי אינה מקבל איומי בעל השליטה אדוארדו אלשטיין, בנוגע להתחייבותו להזרים לה סכום של 70 מיליון שקל עד ל-2 בספטמבר השנה. בהודעה לבורסה שפורסמה היום, מסרה אי.די.בי כי אי ביצוע הזרמות ההון אינה מקובלת עליה ולא תותיר בידיה ברירה אלא להשתמש בכלים הזכויות העומדים לרשותה לצורך אכיפת ההתחייבות.

אלשטיין הוא בעלת השליטה בחברת אירסה הציבורית, שמניותיה רשומות למסחר בארה"ב. אירסה מחזיקה בחברת דולפין הולנד, שמחזיקה באי.די.בי ובדיסקונט השקעות. ביום א' השבוע דיווחה אי.די.בי כי התקבל אצלה מכתב מדולפין הולנד, ובו צוין כי "נוכח העובדה שחלק ממחזיקי אגרות החוב של החברה צפויים לכלול בסדרי יום לאסיפות מחזיקים שלהם הצעה להעמדה לפירעון מיידי של מלוא חובה של החברה כלפיהם, דולפין מבקשת להפנות את תשומת לבה של החברה לכך שבהתאם לתנאי ההתחייבות, אמצעים אלה מסכנים את תזרים המזומנים שלו צופה החברה.

"כהכנה להזרמה הנוספת של 70 מיליון ש"ח ביום 2.9.2020, דולפין תבחן את ההתחייבות שלה, בשים לב לשאלות העולות מהתנהלותם וכוונתם של מחזיקי אגרות החוב של החברה (כפי שניתן ללמוד גם מהתנגדותם להצעה לחיזוק מבנה ההון של החברה, שהובאה בפני החברה ומחזיקי אגרות החוב). יתרה מכך, דולפין מדגישה את חששה הגובר, כי מיד לאחר העברת הכספים כאמור, ובאופן לא הוגן, מחזיקי אגרות החוב יזמו הליכי חדלות פירעון נגד החברה. דולפין הולנד סבורה כי נכון להעלות את חששותיה בפני החברה, בהתראה סבירה מראש.

"למכתבה של דולפין הולנד צורף מכתב מאת אירסה לדולפין הולנד, לפיו, בין היתר, אירסה תשקול את תוקפה של התחייבותה כלפי דולפין הולנד להעביר לה (בהתאם לדרישתה של דולפין הולנד) את הסכומים הנדרשים לדולפין הולנד לצורך עמידתה בהתחייבות לבצע את ההזרמה ביום 2.9.2020 כאמור לעיל, וזאת בהתאם להתפתחויות והכוונות של מחזיקי אגרות החוב של החברה".

היום הגיבה אי.די.בי למכתב וציינה כי ההתחייבות התחייבותה של דולפין להזרמה הינה מחייבת ובלתי חוזרת. לדברי אי.די.בי, ההתחייבות תפקע באופן אוטומטי, בקרות כל אחד מהאירועים שהוגדרו בבהירות במסגרת התחייבות דולפין, אולם נכון למועד זה אירועים אלו לא התקיימו.

"בהתאם לכך, אי ביצוע הזרמות ההון לחברה (כמפורט במכתבה של החברה), לאור אירועים אחרים הקשורים למחזיקי אגרות החוב של החברה אשר אינם נופלים בגדר האירועים המנויים בנוסח התחייבות כמפקיעים את תוקפה של התחייבות דולפין הולנד כאמור, אינה מקובלת על החברה ולא תותיר לחברה ברירה אלא להשתמש בכל הכלים והזכויות העומדים לרשותה לפי דין לצורך אכיפת התחייבות דולפין הולנד והתחייבות אירסה, וכי החברה שומרת על כל זכויותיה" הדגישה אי.די.בי.

מכתבה של דולפין נשלח לאי.די.בי לאחר שנאמני שתי סדרות האג"ח המובטחות של אי.די.בי (סדרות י"ד ו-ט"ו) פרסמו זימונים לאסיפות מחזיקים, שבהן תועלה להצבעה הצעה להעמיד את מלוא החוב כלפי כל אחת מהסדרות לפירעון מיידי. עם זאת, לאחר פרסום המכתב שינו נאמני הסדרות את נוסח סעיפי ההצבעות, כך שלא יעניקו לאלשטיין גושפנקה לעצור את הזרמות ההון לאי.די.בי

כך למשל, במקום להצביע על הצעת החלטה להעמדת החוב לפירעון מיידי, יצביעו מחר מחזיקי אג"ח י"ד על הצעת החלטה הקובעת שיש להורות לנאמן לדחות את מועד אסיפת מחזיקי האג"ח, שעל סדר יומה העמדה לפירעון מיידי, ליום ה-18 בספטמבר, כלומר לאחר מועד ההזרמה. בסדרה ט"ו יצביעו בעוד ימים ספורים על הצעת החלטה להורות לנאמן שלא לכנס אסיפה שעל סדר יומה העמדת האג"ח לפירעון מיידי, וזאת במקום הצעה קודמת להעמיד את החוב לפירעון מיידי. שתי הסדרות גם ביטלו אסיפות התייעצות שתוכננו להיום.

לאי.די.בי חוב של כ-2 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה משלוש הסדרות (ט', י"ד ו-ט"ו). לחברה מיליוני שקלים בודדים בקופה, כאשר בסוף ספטמבר נדרשת החבה לפרוע סכום של 134 מיליון שקל למחזיקי האג"ח שלה. סכום זה כולל תשלומי ריבית של 16 מיליון שקל ותשולם קרן של 118 מיליון שקל למחזיקי אג"ח ט"ו.

את התשלומים הללו תכננה החברה לבצע באמצעות ההזרמה המתוכננת של 70 מיליון שקל מדולפין, וכן באמצעות מכירה של לפחות 3.52% ממניות כלל ביטוח ששווין הנוכחי בבורסה עומד על כ-73 מיליון שקל.

צעדו האחרון של אלשטיין נועד ללחוץ על מחזיקי האג"ח המובטחות לקבל את הצעת ההסדר שהגיש להם. הצעת הסדר זו כוללת פירעון של 300 מיליון שקל מתוך החוב למחזיקי אג"ח י"ד והחלפת יתרת האג"ח שברשותם בסדרה חדשה וארוכה יותר.

למחזיקי אג"ח ט"ו הציע אלשטיין את מלוא מניות כלל ביטוח המשועבדות לטובתם, בתוספת סכום של 40 מיליון שקל, שהתקבל אצלה מסגירת עסקאות החלף על מניות נוספות של כלל ביטוח. את יתרת הנכסים (12% ממניות דסק"ש, 100% ממניות ישראייר, ההחזקה ב-IDBG ובמודיעין וכדומה) הציע אלשטיין למחזיקי אג"ח ט' הלא מובטחות, שיספגו תספורת עצומה של כ-80% במקרה של קבלת תנאי ההסדר.

צרו איתנו קשר *5988