בנק אגוד הקטין את ההוצאות בגין הפסדי אשראי ושיפר את הרווח הרבעוני

בדרך למיזוגו בתוך במזרחי טפחות ובמקביל להימשכות משבר הקורונה מציג אגוד גידול של 41% ברווח הרבעוני כשהוא נהנה מהכנסות בגין הפרשות קבוצתיות לצד רווח "משמעותי" בתיק ההשקעות שלו • בשל ההפסד ברבעון הראשון הרווח במחצית הצטמק ב-94%

שבי שמר / צילום: שלומי יצהר
שבי שמר / צילום: שלומי יצהר

בנק אגוד שבניהול ה של שבי שמר הפחית משמעותית את הוצאותיו בגין הפסדי אשראי ברבעון השני ב-2020, ובצל כך רשם מעבר מהפסד של 54 מיליון שקל ברבעון הראשון השנה לרווח של 58 מיליון שקל ברבעון השני.

כך, בעוד שבנק הפועלים הציג היום צניחה ברווח ביחס לרבעון המקביל אשתקד, אגוד  שצפוי להתמזג בקרוב בבנק מזרחי טפחות דרך עסקת מניות, מציג גידול של יותר מ-41% ברווח הנקי הרבעוני. כמו כן, בשקלול שני הרבעונים רשם הבנק רווח 4 מיליון שקל, שמהווה צניחה של כ-94% ביחס למחצית הראשונה ב-2019, וזאת בשל השלכות הקורונה על הבנק ברבעון הראשון.

אגוד רשם ברבעון השני תשואה להון של 9.5% לעומת 6.4% ברבעון המקביל אשתקד, כשבבנק מוסרים היום כי "תוצאות אלה מושפעות בעיקרן מהתאוששות השווקים הפיננסיים בעיצומו של משבר הקורונה, כך שתיק ההשקעות של הבנק, שנפגע ברבעון הראשון, רשם רווחים משמעותיים". בהקשר זה נציין כי ברבעון השני רשם הבנק הכנסות מימון שאינן מריבית בסך 59 מיליון שקל לעומת 8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, כשההשקעה באג"ח הניבה לבנק רווח לפני מס של 31 מיליון שקל ברבעון השני השנה לעומת סך של מיליון שקל בודד ברבעון המקביל אשתקד.

אבל, כאמור, אגוד נהנה לא רק משיפור בתיק ההשקעות שלו אלא גם ממה שעשה בשורת ההוצאות בגין הפסדי אשראי. כך, ברבעון השני הציג אגוד הוצאות בגין הפסדי אשראי בהיקף של 7 מיליון שקל - פחות מסך של 10 מיליון שקל שרשם בשורה זו ברבעון המקביל אשתקד.

התוצאות של אגוד ברבעון השני השנה הן במידה רבה תמונה הפוכה לזו שהציג מוקדם יותר היום בנק הפועלים, שנקט במדיניות שמרנית וביצע הפרשות קבוצתיות בהיקף משמעותי גם ברבעון השני השנה - בהמשך ישיר להפרשות ניכרות שביצע בשורה זו ובגין חשש מהרעה ניכרת בהחזרי הלוואות בעתיד שעשה גם ברבעון הראשון השנה. בנק הפועלים עשה זאת בעקבות משבר הקורונה ובהמשך לבקשת בנק ישראל מהבנקים שינקטו במשנה זהירות ולא ינסו למקסם רווחים.

עם זאת, נציין, כל בנק מחזיק בתיק אשראי שונה מהותית מזה של האחר - כשהבנקים הקטנים יכולים לברור לעצמם לקוחות וענפים מסוימים ואינם חשופים לכלל המשק כמו שני הגדולים, הגם שכל הבנקים פועלים באותו משק ועם אותו ציבור. בהקשר זה מפרטים היום באגוד ביחס להוצאות בגין הפסדי אשראי מתחילת השנה כי "רובן ככולן בעקבות השפעת המשבר", כשהם מוסיפים כי "הבנק מנטר את איכות תיק האשראי בתקופה זו באופן הדוק". עוד פירטו באגוד כי "לאור התפתחות משבר הקורונה וזליגתו לשוק הריאלי החליט דירקטוריון הבנק להגדיל את רזרבת הנזילות של הבנק".

בכל אופן, בבנק אגוד אף הכירו ברבעון השני בהכנסות מהפרשות קבוצתיות (ולא בהוצאות) בהיקף של 2 מיליון שקל, וזאת לעומת הוצאות קבוצתיות בגין הפסדי אשראי בהיקף של 3 מיליון שקל שנרשמו ברבעון השני ב-2019, שבו לא הייתה קורונה. עם זאת, ברבעון הראשון הבנק רשם הוצאה קבוצתית ניכרת לגודלו בגין ההפרשה הקבוצתית הזו (שהינה כרית ביטחון כללית להרעה עתידית בהחזרי ההלוואות, ושלא קשורה ללווים ספציפיים שחלה הרעה במצבם הידוע). כך, בסיכום המחצית הראשונה של 2020 אגוד מציג הוצאה של 37 מיליון שקל בגין הפרשות קבוצתיות כאמור לעומת הוצאה של 10 מיליון שקל במחצית המקביל ה ב-2019.

ההוצאה כאמור אינה מסכמת את כל ההוצאות בגין הפסדי אשראי שרשם הבנק במחצית וברבעון, וזאת משום שהבנק גם ביצע הפרשות פרטניות בהיקף ניכר. כך, ברבעון השני ב-2020 רשם הבנק הוצאה של 31 מיליון שקל בגין (לעומת 19 מיליון שקל ברבעון המקביל) כשבמחצית הראשונה כולה מדובר על הוצאה פרטנית של כ-54 מיליון שקל (לעומת 34 מיליון שקל במחצית המקבילה).

כמו כן, ברבעון השני רשם אגוד ריקוברי של 22 מיליון שקל בגין חובות שהופרשו בעבר, כמעט כפול ממה שרשם בשורה זו ברבעון המקביל אשתקד. בכל מקרה, בעוד שבנק הפועלים הציג שיעור הוצאות בגין הפסדי אשראי מסך יתרת האשראי של כ-2% הרי שאגוד מציג שיעור נמוך יותר של 1.13%.

כמו כן, במהלך הרבעון השני גדלו פקדונות הציבור באגוד ב-4.4% בעוד שהבנק הקטין בתקופה את האשראי שהוא מעמיד לציבור בכ-0.2%. בשקלול הרבעון הראשון עולה כי במחצית הראשונה ב-2020 גדל היקף פקדונות הציבור בבנק בכ-12.4% בעוד שהיקף האשראי שהועמד לציבור על ידי הבנק הצטמק בכ-3.6%. מציאות זו מציגה

עוד נציין כי בשל ירידה בהכנסות המימון שאינן מריבית, "ובעיקר מפעילות בנגזרים פיננסיים", יחס היעילות של הבנק נשחק לרעה מ-75% בכל 2019 ושל 77% במחצית הראשונה ב-2019 ל-88% בסוף המחצית הראשונה של 2020. נציין כי היחס האמור מודד את ההוצאות התפעוליות ביחס להכנסות, וככל שהוא גבוה יותר הבנק פחות יעיל, כאשר השחיקה של הבנק בשורה זו נרשמה רק ברבעון הראשון השנה, בצל הקורונה, כשברבעון השני השנה חל שיפור ביחס לרבעון המקביל אשתקד, לרמה של 69%.

לסיום, בחודשים הקרובים הבנק אמור להיספג בתוך בנק מזרחי טפחות, בתום שנים רבות של מגעים והליכים משפטיים שהחלו עם חתימה על עסקה עוד במהלך 2017. אגוד ומזרחי טפחות עברו לאחרונה בהצלחה את אחת המשוכות המרכזיות האחרונות שנותרו בינם לבין השלמת העסקה, כשסיכמו עם חברת האשראי החוץ בנקאי פנינסולה כי תרכוש מאגוד את תיק האשראי ליהלומנים שלו, קודם להשלמת עסקת המיזוג, וכשההתקשרות עם פנינסולה אושרה על ידי הממונה על התחרות.

צרו איתנו קשר *5988