רפורמת החיבור המשותף בבניינים לא מיושמת: המפעילים הוזהרו

משרד התקשורת שלח השבוע אזהרה למפעילים לאחר שקיבל מידע לפיו הם לא מיישמים את הרפורמה, שנועדה לצמצם את מספר פריסות הסיבים בבנייני מגורים

פריסת סיבים אופטיים ותשתיות תקשורת / צילום: shutterstock
פריסת סיבים אופטיים ותשתיות תקשורת / צילום: shutterstock

משרד התקשורת מתריע שהמפעילים מתעכבים ביישום הרפורמה שעליה הודיע בכל הקשור לחיבור משותף של בניינים בסיבים אופטיים. ל"גלובס" נודע שהמשרד פנה למפעילים השבוע, לא בצורה רשמית אלא בהודעת דואר אלקטרוני, והבהיר שבכוונתו לאכוף את הרפורמה, מה שאומר שבעצם הוא מבקש מהם להתכנס לפעולה לפני שייאלץ להכריח אותם.

הרפורמה שעליה הודיע משרד התקשורת לפני מספר שבועות באה לפתור סוגיה מהותית בשוק התקשורת, והיא מניעת הצורך לחבר בניין בסיבים אופטיים על ידי 3 או 4 מפעילים, ובמקום זאת לאפשר למפעילים לשתף פעולה ולחבר בניין בפעם אחת בלבד דרך המפעיל הראשון שמגיע לאותו בניין והשאר חולקים איתו בעלויות.

היום בישראל שורר מצב אבסורדי, בו ישנם אלפי בניינים שמחוברים ב-3-4 תשתיות תקשורת שונות. משרד התקשורת לא הצליח ליישם רפורמה מהירה בתחום, והתוצאה היא בזבוז משאבים אדיר, מחלוקות עם דיירים וועדי בתים, וסיבוך הנדסי ואדריכלי מיותר. חלק מהמפעילים גם לא מעוניין לחלוק בפריסה ומעדיף לפרוס לבד, ללא קשר לפריסה של המתחרים שבמקרים רבים כבר בוצעה. 

הרפורמה קובעת שמפעיל שמגיע לבניין חדש נדרש להודיע למפעילים בשוק על כוונתו זו, והם נדרשים להחליט ולהודיע לו האם בכוונתם להצטרף ולשאת בעלות היחסית.
חלק מהמפעילים טוען שטרם נקבע הממשק הממוחשב לפיו ניתן יהיה לעדכן על חיבור בניינים, חלק טוען שעניין התמורה לא נקבע ברפורמה ולכן המפעילים לא יודעים כיצד להתחשבן ביניהם, ועד שזה לא יקרה הרפורמה לא תמומש.

אלא שבינתיים מסתבר שבמשרד התקשורת לא מתרשמים מהטענות של המפעילים וסבורים שניתן להניע את התהליך ולהתחשבן בהמשך, כפי שקורה בהרבה מקרים בשוק, וזאת על מנת שלא לעצור רפורמות בגלל התחשבנויות בין מפעילים. במשרד יש הסבורים כי הטענות של חלק מהמפעילים נועדו לתקוע מקלות בגלגלים מכיוון שהם מעדיפים להמשיך ולעבוד באופן עצמאי ללא תלות במתחרים.

משרד התקשורת סירב להגיב.