המשרד להגנת הסביבה משבית 5 מיכלי נפט של תש"ן

בהמשך לשימוע שערך בשבוע שעבר המשרד להגנת הסביבה לחברת תש"ן: תנאי היתר הרעלים של החברה עודכנו כך ש-5 מכלים יושבתו לאלתר עד לבדיקתם ותיקונם כנדרש • המשרד הורה לחברה להקים מערכת לניטור מזהמים באמצעות חישה מרחוק ולהפעיל מוקד לטיפול בפניות הציבור בזמן אמת

מתקני אחסנת דלקים/ צילום: שאטרסטוק
מתקני אחסנת דלקים/ צילום: שאטרסטוק

המשרד להגנת הסביבה עדכן את תנאי היתר הרעלים של תש"ן (תשתיות נפט ואנרגיה), כך ש-5 מכלים יושבתו לאלתר עד לבדיקתם ותיקונם כנדרש. זאת בעקבות שימוע שערך המשרד בשבוע שעבר למנהלי חברת תש"ן. החברה חשודה בהפרת הוראות תחזוקה של מכלים המשמשים לאחסון דלק גולמי ופסולת דלק (מי ניקוזים) בטרמינל הדלק שבקריית חיים וזאת תוך גרימת סיכון סביבתי ומפגעי ריחות קשים לתושבי קרית חיים ולשוהים בסביבת חוות המכלים. השימוע נערך בעקבות תלונות רבות וממושכות של תושבי האזור על ריחות קשים ועל כאבי ראש.

לפי המשרד להגנת הסביבה, ממסקנות השימוע עולה כי החברה הפרה את תנאי היתר הרעלים ותנאי רישיון העסק וכן הוראות חוק נוספות. החברה לא ביצעה פעולות נדרשות לתחזוקת חלק מן המכלים בהתאם לממצאי הבדיקות, לא פעלה בהתאם לנוהלי תפעול ותחזוקה להבטחת תקינות המכלים, לא נמנעה מפליטת אדי דלק לסביבה ואחסנה נפט במכלים לא אטומים. המשרד סבור כי הפרות אלו יכולות להסביר חלק ממפגעי הריח מהם סובלים תושבי קריית חיים בחודשים האחרונים.

תיקון ליקויים בתוך שבוע

בהמשך להחלטות בסיכום השימוע, עדכן המשרד את תנאי היתר הרעלים של החברה כך שיצמצמו ככל האפשר את המפגעים הסביבתיים. בין היתר, נקבע כי על החברה להפסיק את השימוש באופן מיידי, לרוקן ולהעביר לבדיקת תקינות חמישה מכלים שנמצאו שאינם כשירים לאחסון נפט או פסולת מסוכנת. תנאי לחידוש הפעילות בכל אחד מהמכלים הוא קבלת אישור בכתב מהממונה לאחר ביצוע בדיקות תקינות מלאות לכל אחד מהמכלים, ביצוע התיקונים הנדרשים על-פי דו"חות הבדיקה וקבלת אישור על ביצועם על ידי גורם מוסמך.

באשר למכלים הנוספים, שבהם נמצאו ליקויים נקודתיים בסיורי הפיקוח, המשרד דורש מהחברה לתקן את כל הליקויים בתוך שבוע, בהתאם לדרישות שניתנו בדוחות הסיור, ולהעביר למשרד הצהרה של מומחה מטעם החברה על הסדרת הליקויים.

עוד נדרשת החברה להגיש לאישור המשרד בתוך חודש תוכנית להתקנת מערכת ניטור רציף על הגדר לכל אורך גבולות חוות המכלים (למעט מכיוון מערב) שתשמש לגילוי דליפת חומרים אורגניים נדיפים ממתחם החווה אל רשות הרבים, בשילוב מערכות תומכות לאיכון מקורות הפליטה באתר חוות המכלים. על פי דרישת המשרד, המערכת תופעל בתוך 6 חודשים.

בנוסף, החברה נדרשת להפעיל מוקד מאויש 24/7 לטיפול בפניות הציבור בזמן אמת. החברה תפרסם בגבולות חוות המכלים ובקרב תושבי קריית חיים את הפרטים על מערך הטיפול בפניות הציבור וכן דרכי ההתקשרות למוקד לשם הגשת תלונות על מפגעים סביבתיים שמקורם בחוות המכלים. המוקד וצוות החירום של החברה יפעל בהתאם לנוהל סדור שיוכן על-ידי המפעל ויאושר על-ידי המשרד.

ממצאים שהעידו על דליפות אדים

תש"ן מאחסנת בקריית חיים נפט גולמי במכלי אחסון גדולים, בסמיכות למרכז מסחרי ולשכונת המגורים קריית חיים מערבית. בחודשים האחרונים הגיעו פניות מרובות מהציבור על מטרדי ריח בקריית חיים למשרד להגנת הסביבה.

צוותי המשרד להגנת הסביבה וכן איגוד ערים לאיכות סביבה שהוזעקו לשכונה מעת לעת, בשל תלונות התושבים, אכן הרגישו בשטח ריחות אופייניים לדלק. בסיורים שבוצעו נעשה שימוש במצלמה תרמית לבדיקת פליטות של אדי דלק מגגות המכלים, והממצאים העידו על דליפות אדים. כמו-כן, נמצאו ליקויים בציוד המכלים. הליקויים הללו דווחו לחברה לצורך תיקון, ואולם סיורים חוזרים שנערכו החודש המשיכו לגלות פליטות של תרכובות אורגניות נדיפות שלא טופלו כהלכה. על רקע זה זומנה החברה לשימוע שהתקיים בשבוע שעבר.

מתש״ן נמסר: "תש"ן מבוקרת ומפוקחת על ידי כלל הגורמים הרלוונטיים, ובהם המשרד להגנת הסביבה, ומיישמת את הנחיותיהם באופן מלא, וכך תעשה גם לגבי הדגשים והנחיות שניתנו בשימוע, וחלקם כבר יושמו בשטח. החברה הממשלתית תש״ן חיונית למשק האנרגיה בישראל ולתפקודו הרציף. החברה קשובה לקהילה בכל מקום בו היא פועלת ומנהלת דיאלוג רציף עם תושבי האזור.

"אך טבעי שתושבי השכונה הסמוכה מעוניינים להעתיק את החווה למקום אחר. תש"ן מסכימה עם תושבי השכונה, וסבורה כי אין זה נכון לתפעל חוות מיכלים בסמוך לשכונת מגורים. תש"ן, חברה בבעלות ממשלתית מלאה, הוקמה באזור זה כבר בשנת 1934, טרם הקמת המדינה, תקופה בה לא התגוררו תושבים סביב חוות המיכלים.

"תש"ן, פעלה במשך קרוב ל- 20 שנה לאשר תוכנית להעתקת החווה לאתר חלופי, אך מקבלי ההחלטות, קובעי המדיניות, עיריית חיפה, גורמי תכנון ורגולטורים השונים אינם מקבלים את ההחלטה הנדרשת, אשר תסדיר את הסוגיה המורכבת".

צרו איתנו קשר *5988