נמשך העימות המשפטי בין סנגוריו של שאול אלוביץ' לבין הפרקליטות סביב תמליל החקירה של אור אלוביץ'

סנגוריו של שאול אלוביץ' מבקשים מבית המשפט להורות לפרקליטות להעביר להגנה באופן מידי את התמליל המתוקן שסווג על ידה כ"חומר פנימי", וכן למסור להגנה את יתר התמלילים המתוקנים שברשותה

שאול אלוביץ' / צילום: אמיר מאירי
שאול אלוביץ' / צילום: אמיר מאירי

נמשך העימות המשפטי בין סנגוריו של שאול אלוביץ' לבין הפרקליטות סביב תמליל החקירה של אור אלוביץ'. עורכי הדין ז'ק חן ומיכל רוזן-עוזר, פרקליטי שאול ואיריס אלוביץ' המואשמים במתן שוחד לרה"מ נתניהו בתיק 4000, מסרו לבית המשפט המחוזי בירושלים את תגובתם להודעת הפרקליטות ביחס לפערי תמליל חקירתו של אלוביץ' הבן.

נזכיר שהפרקליטות דחתה את טענות הסנגורים בנוגע להסתרת חומרי חקירה. הפרקליטות אמנם הודתה כי ידעה על פערים בתמליל שיחה של אור אלוביץ' וחוקרת משטרה - אך טענה שלא הייתה לה חובה להודיע על כך לסנגורים או להעביר להם תמלול מתוקן, שכן היא העבירה להם את ההקלטה המקורית של השיחה.

בתשובתם לבית המשפט המחוזי בירושלים, טוענים סנגורי אלוביץ' כי הודעת הפרקליטות ממחישה כי קיימים פערים משמעותיים בין התנהלות החקירה בפועל כפי שעולה מהקלטתה לבין התמליל שנמסר להגנה כחומר חקירה, אולם כי גם מקום בו התקיימה בדיקה של היועץ המשפטי לממשלה מול המשטרה והפרקליטות, וכי ידוע היה למאשימה, טרם הגשת כתב האישום, שתמליל החקירה אינו משקף את האופן בו התנהלה החקירה - היא לא גילתה נתון זה להגנה.

עוד כותבים סנגורי אלוביץ' שהפרקליטות למעשה אינה חולקת על כך שלפני שליחת מכתבו של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט ליו"ר לשכת עורכי הדין, אבי חימי, ידוע היה לה כי קיימים פערים בין תמליל החקירה לבין הקלטת שכן לצורך מענה למכתבו של יו"ר הלשכה, היא האזינה לקלטת ואף ערכה מסמך מתוקן.

"המאשימה מבקשת ליישב בין טענתה בדבר העדר 'מידע נוסף' ברשותה, לבין הנתון לפיו לכל הפחות ביחס לתמליל חקירתו של אור אלוביץ' ברור שהיא החזיקה בתמליל מתוקן, בהגדרתה את התמליל כ'נייר פנימי'. לשיטתה, משהגדירה את תיקוניה בתמליל כ'נייר פנימי' פטרה עצמה מהעברתו להגנה. מדובר בלא יותר מלהטוט שנועד לתרץ מדוע את שהיה על המאשימה להעביר להגנה, לא העבירה עד כה ומתעקשת שלא למסור אותו גם עתה משנתגלה שהוא ברשותה", כתבו סנגורי אלוביץ'.

לאור מה שנחשף אתמול (ג'), מבקשים עורכי הדין חן ורוזן-עוזר מבית המשפט להורות לפרקליטות להעביר להגנה באופן מידי את התמליל המתוקן שסווג על ידה כ"חומר פנימי", וכן למסור להגנה את יתר התמלילים המתוקנים שברשותה. בנוסף מבקשת ההגנה לחייב את הפרקליטות לערוך תמלולים חדשים ומדויקים לכל החקירות בהן קיים פער בין התמליל לבין הקלטות ולערוך רשימת חומר חקירה מלאה ונכונה.

נזכיר כי העימות בין הצדדים החל לאחר שבדיון האחרון שנערך בבית המשפט המחוזי בירושלים העלתה רוזן-עוזר טענות שנגעו להקלטת שיחה בין אור אלוביץ' לבין אחת מחוקרות רשות ניירות ערך. רוזן-עוזר הציגה פערים בין הקלטת השיחה לבין התמלול של אותה שיחה שנמסר לה מהפרקליטות. לטענת ההגנה, הקלטת השיחה המלאה העלתה כי החוקרת שוחחה עם אור אלוביץ' על החלפת ייצוגו המשפטי של אביו.

***חזקת החפות: ההליכים המשפטיים נגד שאול ואיריס אלוביץ' ורה"מ נתניהו הם בעיצומם. שלושת הנאשמים מכחישים את המיוחס להם בכתב האישום בתיק 4000 ועומדת להם חזקת החפות.