אלשטיין הגיש הצעה חדשה למחזיקי האג"ח של אי.די.בי

במקום תשלום במזומן של 240 מיליון שקל לסילוק מלוא החוב, מציע כעת אלשטיין למחזיקי סדרה ט' הלא מובטחת סכום של 214 מיליון שקל ובתוספת של 6% ממניות דיסקונט השקעות בעלות שווי נוכחי של כ-41 מיליון שקל • בעקבות הגשת ההצעה דחה נאמן אג"ח ט' לשבוע הבא את אסיפת ההצבעה

אדוארדו אלשטיין   / צילום: כפיר זיו
אדוארדו אלשטיין / צילום: כפיר זיו

איש העסקים אדוארדו אלשטיין הגיש היום הצעה חדשה למחזיקי אגרות החוב של חברת אי.די.בי פתוח מסדרה ט', במטרה למנוע את העמדת החוב לפירעון מיידי. בעקבות הגשת ההצעה דחה נאמן אג"ח ט' לשבוע הבא את אסיפת ההצבעה, בה היו המחזיקים אמורים להצביע אם לתמוך בהצעת הסדר החוב של אלשטיין או להעמיד את חוב החברה כלפיהם לפירעון מיידי.

מהודעה שפרסמה אי.די.בי, עולה כי התקבלה אצלה הודעתה של חברת דולפין (שבאמצעותה שולטת אלשטיין באי.די.בי ובדיסקונט השקעות), ולפיה תסכים דולפין לתיקון של התנאים המסחריים של ההצעה למחזיקי אגרות החוב מסדרה ט'.

מההצעה החדשה עולה, כי במקום תשלום במזומן של 240 מיליון שקל לסילוק מלוא החוב, מציע כעת אלשטיין למחזיקי סדרה ט' הלא מובטחת סכום של 214 מיליון שקל ובתוספת של 6% ממניות דיסקונט השקעות (דסק"ש) בעלות שווי נוכחי של כ-41 מיליון שקל.

לחילופין, יוכלו מחזיקי אג"ח ט' לבחור לקבל לקבל את נכסי ההסדר המיועדים לדולפין, וזאת בתוספת סך של 14 מיליון שקל במזומן. נכסים אלו כוללים את מלוא החזקות אי.די.בי בשותפות חיפושי הגז והנפט מודיעין, 100% ממניות חברת התעופה ישראייר, 12% ממניות דסק"ש, וכן 12.9% ממניות חברת הנדל"ן IDBG (מחצית מהחזקותיה של אי.די.בי ב-IDBG).

סדרת אג"ח ט' היא הסדרה הוותיקה ביותר של אי.די.בי, שהונפקה עוד בימיו של בעל השליטה הקודם נוחי דנקנר. אג"ח ט' צמודה למדד המחירים לצרכן ומשקפת כיום ערך התחייבותי מתואם (פארי) של 1.222 שקל לאג"ח.

יתרת הסדרה עומדת כיום על כ-745 מיליון שקל במונחי ערך נקוב, כך שבמונחי פארי מדובר על חוב כולל של 910 מיליון שקל למחזיקי האג"ח. המשמעות היא, שהסכמה לקבלת ההצעה גוזרת על מחזיקי אג"ח ט' תספורת של כ-72% לפי שווי השוק הנוכחי של מניות דסק"ש.

עוד עולה מההצעה המעודכנת, כי התשלומים והעברת התמורות למחזיקי אג"ח ט' ישולמו בתוך 14 ימים ממועד האישור הסופי (כהגדרתו בהצעה). כמו-כן עדכנה דולפין, כי בכוונתה לפרסם עד ליום שני הקרוב הצעת הסדר עדכנית, אשר תכלול תיקונים והבהרות משפטיות להצעת ההסדר המקורית בהתאם להערות שהתקבלו אצלה ממחזיקי אגרות החוב מהסדרות השונות, כמו גם תיקונים נוספים אשר עשויים להיות מוסכמים עם מחזיקי אגרות החוב מסדרות אגרות החוב האחרות של החברה.

לאי.די.בי חוב של 2.03 מיליארד שקל למחזיקי אגרות החוב שלה משלוש הסדרות (ט', י"ד ו-ט"ו). שתי הסדרות האחרות מובטחות בשעבודים על נכסים אחרים שבבעלות אי.די.בי, ומשום כך מציע להם אלשטיין פירעון חלקי של החוב במועד השלמת הסדר החוב ודחיית יתרת קרן החוב לעוד כמה שנים.

לסדרה י"ד, המחזיקה בשעבוד על 70% ממניות דסק"ש, חייבת אי.די.בי סכום של 880 מיליון שקל (במונחי קרן). בהצעה שפורסמה בשבוע שעבר, הוצע כי מחזיקי סדרה זו יזכו לפירעון מוקדם של 320 מיליון שקל מתוך סך הקרן לצד תשלומי הריבית המתוכננים לספטמבר ודצמבר בסך של 26 מיליון שקל, כאשר יתרת הקרן תידחה ותשולם בין השנים 2023-2026 (70% מהיתרה תיפרע בדצמבר 2026).

למחזיקי אג"ח ט"ו, להם משועבדים 5% ממניות כלל ביטוח ועוד 77 מיליון שקל במזומן, חייבת אי.די.בי כ-237 מיליון שקל. להם הציע אלשטיין בשבוע שעבר פירעון של הסכום במזומן שמשועבד לטובתם (בניכוי ריבית האג"ח), לצד דחיית יתרת הקרן לשנים 2022 (45 מיליון שקל) ו-2026 (118 מיליון שקל).

בשבוע הבא אמורים כאמור מחזיקי אג"ח ט' להצביע אם לבחור במתווה ההצעה של אלשטיין או להעמיד את מלוא חוב החברה כלפיהם לפירעון מיידי. גם מחזיקי אג"ח י"ד אמורים להצביע בשבוע הבא אם להעמיד את החוב כלפיהם לפירעון מיידי, בעוד שבאסיפת מחזיקי אג"ח ט"ו תעמוד להצבעה הצעת החלטה על העמדת החוב לפירעון מיידי מותנה.

משמעות ההחלטה היא, כי במידה שאי.די.בי לא תפרע בסוף ספטמבר את תשלום הקרן המלא לסדרה ט"ו על סך של 118 מיליון שקל, יועמד מלוא החוב למחזיקי סדרה זו לפירעון מיידי. כדי שאי.די.בי תוכל לפרוע תשלום זה במלואו, היא נדרשת להזרמות הון של 70 מיליון שקל מצדה של דולפין, אותו מעכב אלשטיין לנוכח רצונו לקבל קודם לכן את אישור מחזיקי האג"ח של החברה להצעת ההסדר שלו.

צרו איתנו קשר *5988