קבוצת דלק מוכרת 40% מדלק תמלוגים ב-46 מיליון שקל

בתגובה להודעה היום זינק מחיר מניית דלק תמלוגים בכ-28% ל-5.679 שקל למניה • שווי החברה טיפס בהתאם ל-114 מיליון שקל

יצחק תשובה / צילום: יוסי כהן
יצחק תשובה / צילום: יוסי כהן

קבוצת דלק, שנמצאת בשליטת יצחק תשובה, ממשיכה לפעול למימוש נכסים - והיום (יום א') דיווחה על מכירת מניות השליטה (39.93%) בחברת דלק תמלוגים, שמחזיקה ביתרת הזכויות לתמלוגי-על, שנשארו בקבוצת דלק ביחס למאגר הגז "תמר".

מכירת המניות (לצד ג') תבוצע בשני שלבים ובתמורה כוללת של כ-46 מיליון שקל במזומן, המשקפת מחיר של 5.7497 שקלים למניה. מחיר זה משקף פרמיה של 30% ביחס למחיר המניה בסוף יום המסחר ביום חמישי האחרון ושווי של כ-115 מיליון שקל לדלק תמלוגים.

לדברי קבוצת דלק, לאור היקף ההחזקות הנמכרות, תתבצע עסקת המכירה בשני שלבים. בשלב הראשון תמכור קבוצת דלק לרוכשת כ-12% ממניות דלק תמלוגים בתמורה לסכום של 14 מיליון שקל במזומן. לאחר השלמת השלב הראשון, תפרסם הרוכשת במהלך הימים הקרובים הצעת רכש למניות דלק תמלוגים, שתגדיל את שיעור החזקותיה ל-45% לפחות (כולל המניות שנרכשו בשלב הראשון). מחיר הצעת הרכש ייקבע לפי שיקול דעתה של הרוכשת, אבל לא יפחת ממחיר העסקה היום (5.7497 שקלים למניה).


"שלב נוסף בעמידה במתווה הגז"

בהתאם להסכם, התחייבה קבוצת דלק להיענות להצעת הרכש (שהיא השלב השני בהסכם) בגין כל מניות דלק תמלוגים שיוחזקו על ידה. לפיכך, מכירת מלוא המניות בשלב השני תניב לדלק תמלוגים סכום נוסף של 32 מיליון שקל. עם זאת, קיימת אפשרות שלפיה היענות גבוהה מצד הציבור תצמצם, בסופו של דבר, את כמות המניות שתמכור קבוצת דלק במסגרת הצעת הרכש.

לדברי עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, ״מכירת מניות דלק תמלוגים היא שלב נוסף בעמידת קבוצת דלק בדרישות מתווה הגז, ומהווה נדבך חשוב נוסף במימוש האסטרטגיה של החברה כחלק ממתווה חיזוק ההון והבטוחות ומימוש התחייבויותיה של הקבוצה לבנקים ולמחזיקי האג״ח במועדם ולפי תכנון.״

דלק תמלוגים מחזיקה בזכות לקבלת תגמולי-על ממאגרי הגז "תמר" ו"דלית" (שעדיין לא פותח). שיעור התמלוג שלו זכאית דלק תמלוגים ממאגר "תמר" הוא 4.875%, "על פי הבאר", שהינו שיעור התמלוג שחל לאחר מועד החזר ההשקעה בפרויקט "תמר".

לפני כשנתיים פוצלה דלק תמלוגים מקבוצת דלק, בעקבות דרישות מתווה הגז ולאחר שרכשה את הזכות לתמלוגי-העל מקבוצת דלק. לצורך הרכישה גייסה החברה כ-130 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור ועוד כ-400 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב.

מאז הגיוס צנח מחירה של מניית דלק תמלוגים בכ-56%, ושווי החברה התכווץ לכ-89 מיליון שקל בלבד. עם זאת, בתגובה להודעה היום זינק מחיר מניית דלק תמלוגים בכמעט 30% - ושווי החברה טיפס בהתאם ל-114 מיליון שקל.


שווי קבוצת דלק צנח 88% השנה

מכירת מניות דלק תמלוגים מתווספת לשורה ארוכה של מימושים שביצעה השנה קבוצת דלק, במטרה להגדיל את נזילותה ולצמצם את התחייבויותיה הפיננסיות לבנקים ולמחזיקי האג"ח (כ-6 מיליארד שקל).

דלק נסחרת כיום בשווי חברה של כמיליארד שקל בלבד, לאחר נפילה של 88% במחיר המניה מתחילת השנה. את דוחות החברה ממשיכה ללוות הערת "העסק החי" שהצמידו לה רואי החשבון ברבעון הראשון של השנה, על רקע האתגרים הפיננסיים העצומים שעומדים בפניה בשלוש השנים הקרובות.

בין השאר, מכרה החברה בחודשים האחרונים את מניות השליטה בחברת כהן פיתוח ב-207 מיליון שקל, ואת תמלוגי-העל במאגרי "כריש-תנין" ב-318 מיליון שקל. במקביל, בוחנת קבוצת דלק את מכירת החברה הבת דלק ישראל לידי רמי לוי וחברת להב אל.אר, שנמצאת בשליטת אבי לוי, בתמורה לסכום של כ-700 מיליון שקל.

כמו כן, חתמה קבוצת דלק על מזכר הבנות עם קרן ארבל לעסקה שבמסגרתה תזרים הקרן 460 מיליון שקל לדלק ישראל ותקבל בתמורה 20% ממניות החברה ותשואה שנתית של 10% על השקעתה למשך חמש שנים. דלק ישראל עצמה מכרה באחרונה את שותפות פי גלילות ליחיאל אבו בתמורה ל-720 מיליון שקל, ואף חתמה על עסקה למכירת שתי תחנות הכוח שבבעלותה לרפק אנרגיה ולגופים מוסדיים בתמורה ל-367.5 מיליון שקל.