שדולת הנשים לחברי הוועדה למינוי שופטים: מנו שופטת לבית המשפט העליון

הוועדה לבחירת שופטים תתכנס מחר כדי לבחור ועדות משנה ולהתחיל את סבב מינוי השופטים החדשים, ובהם שופט אחד לעליון • כיום מכהנות בבית המשפט העליון 4 שופטות נשים בלבד מתוך 15 שופטים 

אולם בית המשפט העליון / צילום: ראובן קסטרו
אולם בית המשפט העליון / צילום: ראובן קסטרו

שדולת הנשים בישראל לחברי הוועדה למינוי שופטים שמתכנסת מחר: מנו אשה לשופטת בבית המשפט העליון בסבב המינויים הקרוב.

כיום מכהנות בבית המשפט העליון רק 4 שופטות מתוך 15 שופטים, 26.6% בלבד. הוועדה לבחירת שופטים תתכנס מחר כדי לבחור ועדות משנה ולהתחיל את סבב מינוי השופטים החדשים למערכת המשפט ובהם שופט אחד לעליון, שיחליף את סגן הנשיאה, חנן מלצר, שיצא לגמלאות.

באמצעות עורכי הדין דוד תדמור ופרי רוס ובשיתוף עם יועמ"שית השדולה, עו"ד גלי זינגר, פנתה שדולת הנשים ליו"ר הוועדה לבחירת שופטים, שר המשפטים אבי ניסנקורן, בדרישה כי מלצר יוחלף בשופטת אישה.

במכתב ששלחה השדולה לניסנקורן נאמר כי המצב הקיים, בו מכהנות ארבע שופטות נשים בעליון מתוך 15 שופטים, הוא "מקרה מובהק של אפליה מגדרית, אשר רחוק מאוד מלהיות ייצוג שווה או הולם לנשים - בניגוד מוחלט לדרישות הדין כפי שפורש בידי בית המשפט העליון עצמו".

בבקשתה לתת ייצוג הולם לנשים בבית המשפט העליון מוסיפה וכותבת שדולת הנשים כי לצורך כך, לתת עדיפות לנשים ברשימת המועמדים והמועמדות לבית המשפט העליון בסבב המינויים הקרוב.

במכתב ששלחה השדולה לניסנקורן נאמר עוד כי "הוועדה למינוי שופטים כפופה לחובה שמטיל הדין, כי יהיה ייצוג הולם לנשים במינויים הנעשים על ידה. כך מתחייב מחוקי הכנסת, החלטות הממשלה, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ופסיקת בתי המשפט".

לדברי עוה"ד תדמור ורוס, החובה לתת ייצוג שווה לנשים כשופטות בבית המשפט העליון, "נובעת באופן עצמאי גם מחשיבותו וממרכזיותו של תפקיד השיפוט בבית המשפט העליון ומחובתו לשמש דוגמא ומופת לחברה, וגם כמי שבוחן ומעצב את כללי המשפט של החברה כולה, שנשים הן 50% ממנה (!)".

שדולת הנשים מציינת כי פניות השדולה לוועדה למינוי שופטים בטרם שני סבבי המינויים הקודמים לבית המשפט העליון, לא צלחו. "בסבב האחרון מונו שני שופטים גברים ובסבב שקדם לו מונתה רק שופטת אחת מתוך ארבעה מינויים. אילו הייתה הוועדה למינוי שופטים פועלת כמתחייב בדין יכול היה בית המשפט העליון לשמש כבר היום דוגמה ומופת למוסד ציבורי בכיר המעניק ייצוג הולם לנשים. אולם לא כך נעשה והיום אין זה פני הדברים".

לסיכום פנייתה לוועדה לבחירת שופטים, כותבת שדולת הנשים באמצעות עוה"ד תדמור ורוס: "נוכח אי-השוויון הבוטה הקיים היום בבית המשפט העליון, חייבת הוועדה הנכבדה למנות במינוי הקרוב שופטת לבית המשפט העליון. בהתאמה, על הוועדה למינוי שופטים גם להבטיח כי שיעורן של נשים ברשימת המועמדות והמועמדים המוצעים יביא לכלל ביטוי חובה זו של הוועדה".

"הגיעה העת שבכל גוף ציבורי יהיה ייצוג שוויוני לנשים, ובוודאי בבית המשפט העליון, שאמור לשמש דוגמה ומופת לחברה", הוסיפה זינגר. "נכון להיום, מכהנות בבית המשפט העליון רק 4 שופטות נשים מתוך 15 שופטים. הגיעה העת לתקן את העוול הזה, ואנו נמשיך לפעול לשם כך, עד שבכל גוף ציבורי יהיה ייצוג הולם לנשים".