יום הכיפורים של אלשטיין? מחזיקי האג"ח של אי.די.בי החליטו על מימוש הנכסים המשועבדים לטובתם

מדובר במרבית נכסיה של אי.די.בי, כך שאובדנם יביא לקריסת השקעתו של אלשטיין בקבוצה, בסך 3 מיליארד שקל

אדוארדו אלשטיין   / צילום: כפיר זיו
אדוארדו אלשטיין / צילום: כפיר זיו

החבל סביב צווארה של חברת אי.די.בי פתוח, שבשליטת אדוארדו אלשטיין, הולך ומתהדק. אמש החליטו מחזיקי איגרות החוב של החברה מסדרות י"ד ו-ט"ו להורות לנאמני האג"ח לנקוט הליכים למימוש כל הנכסים המשועבדים לטובתם, וזאת לאחר שמחזיקי סדרות ט' ו-"יד החליטו בשבוע שעבר להעמיד את מלוא החוב כלפיהם לפירעון מיידי.

לטובת נאמן אג"ח י"ד משועבדות 70.2% ממניות חברת דיסקונט השקעות (99.259 מיליון מניות) בשווי של כ-490 מיליון שקל, ואילו לנאמן אג"ח ט"ו משועבדות 4.99% ממניות כלל ביטוח (3.382 מיליון מניות) בשווי של 105 מיליון שקל, בתוספת כ-77 מיליון שקל במזומן. מדובר במרבית נכסיה של אי.די.בי, כך שאובדנם לטובת כונס נכסים שימונה עבור מחזיקי האג"ח, יביא לקריסת השקעתו של אלשטיין בקבוצה, שהסתכמה עד כה בכ-3 מיליארד שקל. 

במקביל, הגישו נאמן אג"ח י"ד ונאמן אג"ח ט"ו את תגובותיהם, לבקשה שהגיש נאמן אג"ח ט' לביהמ"ש, למינוי נאמן לחברת אי.די.בי פתוח ולמתן צו לפתיחת הליכים כנגד החברה. בתגובות ציינו נאמני סדרות י"ד ו-ט"ו כי לא יתנגדו למינוי נאמן לאי.די.בי, ובלבד שסמכויותיו של אותו נאמן לא יחולו על הנכסים המשועבדים לטובתם.

בבקשה שהגיש נאמן אג"ח ט' נאמר כי אי.די.בי היא חברה חדלת פירעון, הן על פי המבחן המאזני והן על פי המבחן התזרימי. לחברה עודף התחייבויות על נכסים בהיקף של כ-1 מיליארד שקל (מבחן מאזני) וכן היקף התחייבויות אג"ח של כ-2 מיליארד שקל, בעוד שאין לה אפילו סכום של כמה מאות אלפי שקלים לתשלום אגרת ביהמ"ש.

"לפחות לכאורה חדלת פירעון"

בתגובתה לביהמ"ש מציינת אי.די.בי כי ללא הזרמת כספים מבעלת השליטה בה (חברת דולפין של אלשטיין) או מצד שלישי, לא יהיה באפשרותה לפרוע את חובותיה במועד "והיא אכן, לפחות לכאורה, חדלת פירעון, הן במישור המאזני והן במישור התזרימי".

עם זאת, לטענת אי.די.בי רצוי לתת לה ולבעל השליטה שהות נוספת בת מספר שבועות כדי לנסות ולעבד הסדר נושים ראוי שישאיר את החברה על כנה, וזאת לאור הכוונה שהביעה בעלת השליטה לנסות ולגבש הסדר נושים. בנוסף, מציינת אי.די.בי כי אין דחיפות במינוי בעל תפקיד לחברה, וזאת מאחר שהיא מנוהלת ומנווטת על-ידי או תחת פיקוח של ועדת הביקורת בדירקטוריון, שמורכבת מדח"צים ומדירקטור בלתי תלוי נטולי זיקה לבעל השליטה.

עוד טוענת אי.די.בי כי מתן צו פתיחת הליכים ומינוי נאמן עשויים להביא לזעזוע נוסף בעסקי החברה הנכדה ישראייר, שנפגעה קשות ממשבר הקורונה לנוכח השפעתו על ענף התעופה והתיירות. עם זאת, כאן המקום לציין שמינוי נאמן לא יפגע בהנהלת ישראייר, וכי אי.די.בי חייבת לישראייר סכום של כ-5 מיליון דולר, שפירעונו היה מסייע מאוד לחיזוקה של ישראייר.

גם חברת דולפין הגישה את התנגדותה למתן צו פתיחת הליכים ולמינוי נאמן לאי.די.בי. לדברי דולפין, היא פועלת באופן אינטנסיבי זה מספר חודשים לגיבוש הסדר חוב עם נושי החברה, ונדרשת לזמן נוסף למיצוי הליכים אלו. לדברי דולפין, הצעתה האחרונה כללה הזרמת כספים והעמדת ערבויות בסכום של למעלה מ-700 מיליון שקל, והיא הציעה למחזיקי אג"ח ט' לקבל "פחות או יותר את כל נכסיה הבלתי המובטחים של החברה, כלומר הרבה יותר ממה שהיא עתידה לקבל במסגרת הליך חדלות פירעון כלשהו".

ביום ה' ייפגשו הצדדים באולמו של שופט ביהמ"ש המחוזי בת"א חגי ברנר, לדיון בבקשה. 

צרו איתנו קשר *5988