רשת 13 נגד שליין: התוכנית בוטלה כי לא עמדה בסטנדרט הנדרש

בתגובה לבקשת העיקול של ליאור שליין טוענת החברה כי המהלך יגרום לרשת פגיעה אנושה, ויפגע בצעדי ההתייעלות שנקטה החברה, עד כדי שיתוק פעילותה וקריסתה • בנוסף טוענת רשת 13 כי החוזה עם שליין בוטל עקב חוסר יכולתו להשתנות בהתאם למצופה ממנו

ליאור שליין / צילום: מתוך התוכנית "גב האומה"
ליאור שליין / צילום: מתוך התוכנית "גב האומה"

נראה כי השבריריות של חברת רשת 13 מבחינה תזרימית באה לידי ביטוי בתגובה שהגישה החברה לבקשת העיקול של ליאור שליין, בהיקף של 30 מיליון שקל. רשת טוענת כי הטלת עיקול על הערוץ, ולו גם בסכום של 1.3 מיליון שקל עליו נטען כי הוא איננו שנוי במחלוקת, תגרום לרשת פגיעה אנושה בהתנהלותה, ותפגע בצעדי ההתייעלות שנקטה החברה, עד כדי שיתוק פעילותה וקריסתה.

לטענת החברה, הטלת עיקול עלולה לגרום לתגובת שרשרת ובכלל זה הפסקת מתן שירותים, הזרמת תקבולים והפסקת תשלומים לעובדים ונותני שירותים. תגובת שרשרת כזאת תפגע לא רק ברשת 13 אלא גם באלפי עובדים ונותני שירותים התלויים בה לפרנסתם.

לאחר שבוטל החוזה עם שלייו באופן חד צדדי, הגיש שליין באמצעות עורך הדין יוסי עבאדי תביעה על סך 45 מיליון שקל נגד הערוץ. בהמשך הוגשה בקשה לצו עיקול על סך 30 מיליון שקל בטענה כי מצבה הכלכלי של רשת רעוע והיא עלולה לעמוד בפני קריסה.

בתגובתה מאשימה רשת את שליין כי בקשת העיקול שהגיש נגד הערוץ היא לצורך הפעלת לחצים פסולים שנועדו לכפות עליו פשרה לא הוגנת. לטענת רשת קיים הסדר תשלומים עם שליין שרשת עומדת בו, אך בקשת העיקול נועדה לייצר מראית עין כאילו רשת איננה עומדת בהסדר, שכן משעה "שרשת עומדת בהסדר התשלומים אין כל סיבה או הצדקה להטיל עליה עיקולים, בוודאי לא בטענה לחוב מופרך, שטרם הגיע מועד פרעונו".

לטענת רשת עוד בטרם הוגשה התביעה הוסכם בין הצדדים על הליך גישור בפני עו"ד עמוס גבריאלי, וישיבת גישור ראשונה נקבעה לתחילת חודש ינואר. לטענתם אחת הסיבות שהציג שליין לבית המשפט כסיבה לבקשת העיקול שלו היא מצב כלכלי רעוע לכאורה של רשת.

הערוץ טוען כי שליין לא הביא לכך ראיות מהימנות והוא נסמך בעיקר על פרסומים בתקשורת שפורסמו סביב הליך ההתייעלות שנקטה החברה. עוד נטען כי אף שפרסומים דומים היו גם בעבר, הדבר לא הפריע לשליין להתקשר עם הערוץ בהסכמים. לטענת רשת בגלל תוכנית ההתייעלות ושיתוף הפעולה של העובדים הספקים והמפיקים מצבה התייצב.

עוד נטען כי הטלת העיקולים היא חסרת תכלית: "גם אם נכונה נקודת המוצא של המבקשת, לפיה רשת נמצאת על סף קריסה, ברי כי עצם הטלת העיקולים לא יסייעו למבקשת, הם יתבטלו אם רשת תיכנס לחדלות פירעון, וממילא כל חוב שייפסק לזכותה יעמוד בתור יחד עם כל יתר הנושים הלא מובטחים. למעשה הטלת העיקולים תגרום למבקשת יותר נזק מתועלת".

רשת: שליין נכשל בהפקת תוכן רלוונטי ומחדש לקהל הרחב

רשת מתייחסת בהרחבה לסיבות שהביאו להפסקת ההתקשרות עם שליין. לטענתם שליין "נכשל בהפקת תוכן עדכני, רלוונטי ומחדש, הפונה לקהל הרחב, וכן נכשל בביצוע ההתאמות הנדרשות והמצופות מתוכנית סאטירה אקטואלית אשר אמורה להיות משודרת בזמן צפיית שיא".

לטענת רשת שליין התחייב להתחשב בדעת החברה (רשת) הערותיה רצונותיה וצרכיה. עוד נטען כי ההסכם עם שליין כולל בונוס רייטינג בגין רייטינג גבוה שחישובו יהיה מדורג במידה והרייטינג הממוצע לפרק של התכנית יעלה על 12%. כלומר - רייטינג של 12% בממוצע היה הנתון המצופה מהתוכנית.

התוכנית החלה כמשב רוח מרענן בטלוויזיה המסחרית, ולאחר המעבר לערוץ עשר שימרה מעמד סביר בהתחשב במיצוב של הערוץ שלא פנה לקהל יעד מובחן עם ציפיות רייטינג המתאימות למודל מסחרי של ערוץ 'רזה'.

עוד נטען כי "התוכנית שינתה את פניה והפכה במהלך השנים מתכנית סאטירה רחבה ובה פאנל מוביל של משתתפים נוספים בעלי משקל סגולי עצמאי, לתוכנית אשר הולכת ומתמקדת בסאטירה פוליטית בלבד, תוך זניחת העיסוק בהיבטים רחבים נוספים שהם בעלי עניין לקהל הצופים".

לטענת רשת התוכנית החלה לחזור על עצמה, לשקף בעיקר את דעותיו של שליין ולהתמקד בהרחבה בו עצמו. חברי הפאנל החלו מתחלפים מבלי שנוצרה דינמיקה בין אישית של יציבות.

עוד נטען כי רשת קיוותה כי עם המעבר לשידור בערוץ הממוזג יתבצעו בתוכנית ההתאמות הנדרשות אלא ששליין לא הצליח לעמוד "אף לא ברמה הנמוכה של הציפיות", ולמרות הפניות החוזרות ונשנות אליו ליצור תוכניות עדכניות שיפנו לקהל רחב, המשיך שליין להפיק את אותו סוג של תוכניות באותו סוג של ביקורת, ללא חידוש, וללא התאמות.

לטענת רשת במקום שהתוכנית תתקדם ותמציא עצמה מחדש היא החלה להתדרדר - מה הביא להחלטה להעביר אותה מפריים ראשון לפריים שני המשודר בשעה מאוחרת יותר.

עוד טוענת רשת כי שליין נאחז בקש בהעלותו שלל תירוצים אמתלות והאשמות שווא לפיהן רשת שמה לה למטרה לפגוע או לחסך את התוכנית. "בניגוד לנטייה הפופוליסטית בימים אלה לצבוע כל החלטה מקצועית בדבר תוכן השידורים בטלוויזיה בצבעים פוליטיים שונים, רשת מעולם לא עסקה בכך וכל החלטותיה ושיקוליה ביחס לתוכנית היו מקצועיים בלבד". לטענת רשת מקור הכנסותיה הוא מפרסום התלוי ברייטינג ולכן לא יכול להיות לה אינטרס לפגוע בתוכנית רווחית.

"תקוותיה וציפיותיה של רשת מהתוכנית וממר שליין נכזבו. מר שליין התברר כטלנט בינוני, אשר אינו מסוגל להעמיד תוכנית איכותית אשר מסוגלת לפנות לקהל הרחב ולשמש עוגן בערוץ ברודקאסט", טוענת החברה.

רשת טוענת כי ההסכם עם שליין בוטל כדין נוכח הפרה יסודית מצידו של התובע בנוגע לאיכות התוכניות הנדרשות. לטענת רשת הנזק הוודאי שייגרם לחברה כתוצאה מהטלת העיקול הזמני עולה לאין שיעור על החשש של שליין שלא יוכל להיפרע מרשת אם יזכה בתביעתו נגדה.

צרו איתנו קשר *5988