פרופ' שריג: מכירת נכסי דסק"ש בחלקים עדיפה על מכירתה כמקשה אחת

לטענתו, בניהול מיטבי של מימוש החברות הבנות ניתן יהיה לפרוע את מלוא החוב למחזיקי אג"ח י"ד ואת מרבית החוב של הסדרות האחרות

עודד שריג, מגדל / צילום: איל יצהר
עודד שריג, מגדל / צילום: איל יצהר

נכון להיום בבוקר, טרם הוגשו התנגדויות לבקשה לקיום מכרז למכירת מניות השליטה (70%) בחברת דיסקונט השקעות (דסק"ש), שאותה הגישו כונסי הנכסים של מניות אלו, עוה"ד רענן קליר ואלון בנימיני. על פי ההסכמות שהושגו עם נאמן חברת אי.די.בי, עו"ד אופיר נאור, בכפוף לאישור ביהמ"ש יפרסמו הכונסים הזמנה להציע הצעות לרכישת 70% ממניות דסק"ש, המשועבדות כיום לטובת מחזיקי אג"ח י"ד של אי.די.בי, ולמגישי ההצעות יתאפשר לכלול בה רכישת עוד 12% ממניות דסק"ש המשועבדות לטובתה של אי.די.בי.

את הבקשה לקיום המכרז הגישו הכונסים והנאמן, לאחר שבעל השליטה הקודם בקבוצת אי.די.בי-דסק"ש, אדוארדו אלשטיין, הגיש לביהמ"ש הצעה משלו (באמצעות חברת דולפין שבשליטתו) לרכישת מניות השליטה (70%) בדסק"ש תמורת 908 מיליון שקל, ולפי שווי חברה של 1.29 מיליארד שקל. בהמשך הוגשה הצעה נוספת מטעמה של קבוצת משקיעים בראשותה של חברת הנדל"ן מגה אור, הכוללת רכישה של עד 82% ממניות דסק"ש, בתמורה לסכום של עד 1.045 מיליארד שקל, ולפי שווי חברה של 1.27 מיליארד שקל.

עם זאת, על פי חוות דעת הפרופ' עודד שריג, לדסק"ש ולחברות הבנות שלה פוטנציאל השבחה גבוה, הניתן למימוש כעת, עם הסרת מגבלות הניהול והמימון שמבנה הבעלות הקודם השית עליהן. על פי חוות דעת מומחה שהגיש פרופ' שריג, את פוטנציאל ההשבחה המקסימלי ניתן יהיה להשיג דווקא באמצעות מכירת נכסי דסק"ש בחלקים, ולא באמצעות מכירת מניות בשליטה בה כמקשה אחת.

חוות דעתו של שריג לבחינת השווי הפוטנציאלי של דסק"ש צורפה לתשובה שהגיש לביהמ"ש ביום ה' האחרון נאמן איגרות החוב מסדרה ט' של אי.די.בי. בתשובתו, שהוגשה באמצעות עוה"ד עמית פינס ועומר זלצברג, הביע נאמן אג"ח ט' (שהונפקו ללא שיעבוד) את התנגדותו למכירת מניות השליטה בדסק"ש לבעל השליטה הקודם אלשטיין.

לדעת הפרופ' שריג, לחברות הבנות של דסק"ש פוטנציאל השבחה של כ-254 מיליון שקל, המשקף תוספת של כ-6% לשווי החברות הבנות בספרי דסק"ש. תוספת שווי כזאת תגדיל את הונה העצמי של דסק"ש מ-1.55 מיליארד שקל ל-1.8 מיליארד שקל. היות שלנושי אי.דיבי ולחברה עצמה שיעבוד על 82.2% ממניות דסק"ש, הרי שלפי פרופ' שריג, השווי הפוטנציאלי העומד כביטחון לנושי האג"ח של אי.די.בי עומד על 1.48 מיליארד שקל.

לדעת הפרופ' שריג, טוב יעשו הכונסים והנאמן של אי.די.בי, אם יעדיפו מכירה של נכסי דסק"ש בחלקים, על פני מכירה של החברה כולה. "כדי לממש את פוטנציאל ההשבחה של דסק"ש, יש להביא את החברות הבנות לרמות תפקוד ורווחיות הדומות לאלו של החברות המתחרות בהן. השבחה כזו דורשת הבנה בתחומי העיסוק שבהם פועלות החברות הבנות. דא עקא, שעסקיהן של החברות הבנות רחוקים זה מזה כרחוק מזרח ממערב. ריחוק זה אחראי לחלק מהניכיון שבו נסחרות מניות דסק"ש בבורסה - ניכיון בשל העדר מיקוד עסקי", כותב שריג.

"לפיכך", מוסיף שריג, "השבחה פוטנציאלית תמומש באופן היעיל ביותר על-ידי בעלות נפרדת על כל חברה בת, כאשר כל בעלים של חברה בת הינו בעל מומחיות בתחום עיסוקה של אותה חברה". לדבריו, מימוש כזה גם לא יהיה מוגבל בשל הוראות חוק הריכוזיות, ויגדיל את מספר המתחרים הפוטנציאליים על כל חברה בת.

משמעות הדבר אליבא דשריג, היא שבניהול מיטבי של החברות הבנות ניתן יהיה לפרוע את מלוא החוב למחזיקי אג"ח י"ד ואת מרבית החוב למחזיקי אג"ח ט"ו ולמחזיקי אג"ח ט' (סה"כ כ-2 מיליארד שקל).

בתוך כך הודיע היום נאמן אי.די.בי על מינויו של עמי ברלב כמנהל כללי מקצועי בחברה. 

צרו איתנו קשר *5988