לאחר כמעט שנתיים של היעדרות מהשוק: בן משה צלח הנפקת אג"ח באלון רבוע כחול

חברת ההחזקות שהתמודדה בעבר על רכישת אפריקה ישראל הבטיחה גיוס של 273 מיליון שקל • הבטוחות לאג"ח - מניות החברות הבנות רבוע כחול נדל"ן ודור אלון

מוטי בן משה, בעל השליטה בדור אלון / צילום: אלון רון
מוטי בן משה, בעל השליטה בדור אלון / צילום: אלון רון

שנתיים לאחר פריצתו של הסכסוך המתוקשר עם מחזיקי אג"ח אפריקה ישראל, איש העסקים מוטי בן משה חזר בהצלחה לפעילות בשוק הנפקות האג"ח המקומי. חברת ההחזקות אלון רבוע כחול שבשליטתו הבטיחה אמש (א') גיוס של לפחות 273 מיליון שקל בהנפקת אג"ח מסדרה ו' החדשה, לאחר כמעט שנתיים בהן נמנעה מלצאת להנפקות.

בשלב המכרז המוסדי המקדים שהתקיים אתמול, הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 364 מיליון שקל של איגרות חוב מסדרה ו'. מתוך סך ביקוש זה בחרה כאמור החברה להיענות להתחייבויות מוקדמות לרכישת 273 מיליון שקל, כאשר הריבית השנתית המרבית שתשלם אג"ח ו' נקבעה על 3.9%.

אלון רבוע כחול מחזיקה ב-57.4% ממניות חברת הנדל"ן המניב רבוע כחול נדל"ן, ב-70% ממניות חברת תחנות הדלק וחנויות הנוחות דור אלון, ב-100% ממניות רשת כלי הבית נעמן וב-16.9% ממיזם מניות תחנת הכוח IPM בבאר טוביה. לחברה הון עצמי המיוחס לבעלים של 1.2 מיליארד שקל נכון לסוף יוני 2020, וזאת לאחר שסיימה את המחצית הראשונה של השנה בהפסד המיוחס לבעלים בסך 4 מיליון שקל.

לפני כשנתיים חתמו אלון רבוע כחול וחברת אקסטרה הפרטית של בן משה על הסכם לרכישת קבוצת אפריקה ישראל במסגרת הסדר חוב כולל עם מחזיקי האג"ח של אפריקה. עם זאת, קשיים בקבלת חלק מהאישורים הדרושים להשלמת העסקה הובילו לאי עמידה בתנאי הסדר החוב ולביטולו.

בשוק היו מי שטענו כי קבלת האישורים לא הייתה הסיבה האמיתית לאי השלמת העסקה, וכי בפועל התקשו החברות שבשליטת בן משה לגייס את המקורות המימוניים לביצועה. כך או כך, מאז קיים סכסוך משפטי בין הצדדים סביב כספי פיקדונות בסך כ-100 מיליון שקל, שהעמידו החברות שבשליטת בן משה להבטחת השלמתו של הסדר החוב.

לאלון רבוע כחול שתי סדרות אג"ח קיימות (ד' ו-ה') בהיקף כולל של 1.02 מיליארד שקל ערך נקוב, כאשר הארוכה והגדולה מביניהן (סדרה ד') נסחרה היום בתשואה שנתית לפדיון של 3.3%.

מידרוג: "בהירות טובה לגבי מקורות שירות החוב עד תום 2022"

שתי הסדרות מובטחות בשעבודים על חלק ממניות רבוע כחול נדל"ן ודור אלון שבידי אלון רבוע כחול, כאשר גם סדרה ו' תובטח בשעבודים על מניות של שתי החברות. אג"ח מובטחות אלו זכו לאחרונה לדירוג A מחברת S&P מעלות. במקביל, העלתה בחודש שעבר חברת מידרוג את הדירוג שלה לאג"ח אלו בדרגה אחת, ל-A3.

במידרוג הסבירו את העלאת הדירוג לאג"ח בירידה המתמשכת בשיעור המינוף של אלון רבוע כחול, ביחס לשווי הסחיר של החזקותיה. כסיבה נוספת להעלאת הדירוג ציינה מידרוג את השיפור בפרופיל הנזילות של החברה, כפי שמתבטא ביחסי שירות החוב הצפויים שלה בטווח הזמן הקצר והבינוני.

"אנו רואים כיום בהירות טובה יותר לגבי מקורות שירות החוב עד לתום שנת 2022, ברקע עומס פירעונות כבד יחסית לחברה. מקורות אלו נשענים בעיקר על עיבוי הנזילות שיבוצע עם גיוס אג"ח ו' המתוכנן", ציינו אז במידרוג.

טרם הנפקת סדרה ו', הציגה אלון רבוע כחול לוח סילוקין הכולל פירעונות קרן וריבית למחזיקי האג"ח ולבנקים בהיקף של 329 מיליון שקל בין יולי 2020 ליוני 2021, ושל 164 מיליון שקל בין יולי 2021 ליוני 2022. עם זאת ב-12 החודשים שלאחר מכן (יולי 2022-יוני 2023) תעמוד החברה בפני פירעון גדול של 707 מיליון שקל למחזיקי אג"ח ד'.

אג"ח ו' תחל להיפרע עוד קודם לכן, במארס 2022, אולם מרבית הסדרה (75%) תיפרע רק בשנים 2024-2026, כלומר לאחר הפירעון המלא של סדרה ד'. לפי תרחיש הבסיס של מידרוג, בשנים 2020-2021 תזכה אלון רבוע כחול גם לדיבידנדים של 120-130 מיליון שקל בשנה מהחברות הבנות. 

צרו איתנו קשר *5988