טעויות במאגר, סחבת והמתנה אינסופית: אלפי ישראלים הזכאים למס הכנסה שלילי לא מקבלים אותו

רק 70% מהזכאים למענק של רשות המסים מימשו את הזכות לקבל מס הכנסה שלילי • הסיבות העקריות לכך: מאגר נתוני נדל"ן לא מעודכן פוסל זכאות לא בצדק, משך הטיפול ממושך ומייאש ורבים בכלל לא יודעים שהמענק קיים או איך לקבל אותו

דירות בבנייה. אלפי אזרחים שהגישו תביעות לקבלת מענק עבודה נדחו בגין רישום נכסים על שמם  / צילום: רפי קוץ, גלובס
דירות בבנייה. אלפי אזרחים שהגישו תביעות לקבלת מענק עבודה נדחו בגין רישום נכסים על שמם / צילום: רפי קוץ, גלובס

בשנות המס 2012-2017 נרשם גידול במספר התביעות למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) שמחלקת רשות המסים - אך למרות זאת ב-2018, עשור לאחר תחילת יישום החוק, רק כ-70% מהזכאים הפוטנציאליים מימשו את ההטבה. כלומר: 30% מהזכאים למענק עבודה לא מקבלים את הכספים המגיעים להם מהמדינה.

הסיבה העיקרית לכך היא שזכאים אינם תובעים את המענק מפני שהם לא יודעים עליו או על דרכי קבלתו. בנוסף, עשרות אלפי תביעות למענק עבודה נדחות בשל טעויות במאגר המידע שמצוי בידי רשות המסים והטיפול בפניות אזרחים בקשר למענק ממושך ומייאש, עד כדי כך שמאות אלפי אנשים פשוט מפסיקים להמתין למענה לנציג במוקד הטלפוני.

אלה הם חלק מהליקויים שמצא מבקר המדינה מתניהו אנגלמן ביישום תוכנית מענק העבודה, ומתפרסמים במסגרת הדוח השנתי של משרד מבקר המדינה.

מענק עבודה הוא תוספת הכנסה המשולמת על-ידי רשות המסים ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים. מטרתו לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות, לצמצם פערים כלכליים-חברתיים ולהוות תמריץ להשתלבותם בשוק העבודה.

בדיקות שבוצעו מאז שהוחל החוק, מלמדות כי מענק העבודה תורם לירידה בתחולת העוני ובמדד ג'יני לאי שוויון בהכנסה הפנויה, ובעיקר להפחתת עומק העוני. עוד נמצא שמענק העבודה תורם במיוחד לשיפור מצבם הכלכלי של משקי-בית עם שני מפרנסים ומעלה.

תנאי זכאות מורכבים 

למענק זכאים שכירים ועצמאים העומדים בשלושה תנאים: הכנסתם החודשית הממוצעת מעבודה או מעסק גבוהה מ-2,060 שקל ונמוכה מ-6,810 שקל; מלאו לעובד 23 שנה ויש לו ילד אחד לפחות (שטרם מלאו לו 19 שנה) או שמלאו לו 55 שנה גם ללא ילדים; במועד כלשהו, מלבד דירת מגורים יחידה, לא הייתה בבעלותו זכות במקרקעין העולה על 50%.

החל משנת המס 2016 ניתנו במסגרת המענק הקלות להורים עובדים במשפחות חד-הוריות, לעובדים עם מוגבלות ולעצמאים. להורים עובדים במשפחות חד-הוריות הורחב טווח ההכנסה החודשית הממוצעת המזכה, ונקבע כי טווח ההכנסה של הורה במשפחה חד-הורית עם שלושה ילדים ומעלה, יעמוד על 1,270 עד 11,480 שקל. בנוגע לעובדים עם מוגבלות, שנקבע להם שכר מינימום מותאם מכוח "חוק שכר מינימום", הוחלט כי אלה יוכלו ליהנות מהמענק גם אם אין להם ילדים או שטרם מלאו להם 55, והם ייהנו ממענק גם בשכר גבוה משאר האוכלוסייה.

עצמאים, כך נקבע, החלו לקבל החל מהשנה את המענק במועדים זהים לשכירים, בניגוד למצב הקודם שקיבלו את המענק כזיכוי מהמס שלהם בפריסה על פני ארבע שנים. ההקלות נכנסו לתוקף בראשית 2017, והרחיבו את מעגל הזכאים.

דחיית בקשות ללא הצדקה

הגם שהתוכנית מיושמת זה שנים וחולקו 8.6 מיליארד שקל ב-2007-2018, מצא המבקר כי עדיין קיימים ליקויים במימוש הזכאויות. מנתוני הביקורת עולה כי שיעור הזכאים מקרב פוטנציאל הזכאים האפשריים המצוי במערכות המידע של רשות המסים, עלה מכ-47% לשנת המס 2007 לכ-70% לשנת המס 2014, אך מאז ועד מועד הבדיקה ב-2018 הוא עומד ללא שינוי על אותם 70%.

עוד נמצא בביקורת, כי בעקבות אי-עדכון מאגר המידע על מקרקעין ברשות המסים, גם בשל מחדלי הרשות, בין היתר, מאחר שהרשות לא עדכנה כיאות את מאגר נכסי המקרקעין של הציבור, נדחו ללא הצדקה בקשות למענק עבודה של אזרחים או עוכבה קביעת הזכאות לו.

על פי חוק, אחד התנאים לקבלת המענק הוא שבשנת הזכאות אין בבעלות התא המשפחתי זכות על יותר מ-50% במקרקעין שהוא מעבר לדירת מגורים יחידה (כגון דירה נוספת, חנות, מגרש וכדומה) בישראל או מחוץ לישראל.

בדוח שפרסם המבקר ב-2015 הוא התריע על כך שבקשות רבות אינן מאושרות בידי הרשות בשל אי-התאמה לכאורה בקריטריון הנדל"ן, על פי מרשמי הרשות. לגבי חלקן, מגישים מבקשי המענק בקשות לתיקון שלילת זכאותם, בטענה שאין להם נדל"ן פרט לדירת מגוריהם. בדוח צוין, כי בינואר 2014 נדחו כ-6,000 פניות בגין שנת הזכאות 2012 בשל אי-התאמה בקריטריון הנדל"ן.

בבדיקה החדשה שערך המשרד נמצא כי אלפי אזרחים שהגישו תביעות לקבלת מענק עבודה נדחו בגין רישום נכסים על שמם - עד פברואר 2020 נדחו כ-35 אלף תביעות של אזרחים למענק עבודה בגין נתוני נדל"ן, בנוגע לשנות המס 2007-2018. ליקוי זה לא תוקן.

עוד מצא המבקר כי הטיפול בפניות מהותיות שהפנה הציבור לרשות נמשך זמן רב מדי, הן במוקד פניות הציבור, הן במשרדי השומה והן באגף מיסוי מקרקעין (מסמ"ק). לדוגמה, משך הטיפול בפניות למשרדי השומה היה כ-62 יום בממוצע. 34% בלבד מהפונים למוקד בשנת 2019 בעניין מענק עבודה נענו ושוחחו עם נציג שירות לאחר שביקשו זאת במפורש. מתוך כ-1.44 מיליון איש שפנו למוקד בשנים 2018-2019, כ-486 אלף נטשו את ההמתנה למענה נציג במוקד הטלפוני. 

מרשות המסים נמסר בתגובה כי אחוז המימוש של 70% הוא גבוה ומבטא הצלחה ביישום החוק. הרשות פועלת להגדלת שיעור המיצוי באמצעות קמפיינים פרסומיים בתקשורת ובמדיה החברתית ועוד. עוד היא מציינת כי אין באפשרות הרשות לחייב הגשת התביעות על ידי זכאים פוטנציאליים. לגבי הבעיות במוקד הטלפוני, החל לפעול בימים אלה מוקד שירות ,חדש ולפי נתוני יולי ואוגוסט 2020, אחוזי המענה גבוהים ואחוזי הנטישה נמוכים וזמן ההמתנה התקצר לדקות בודדות ולעתים לשניות בודדות.

לגבי רישום הנדל"ן נמסר כי הרשות פועלת לשינוי תהליכי העבודה לטיפול בפניות בנושא נדל"ן בין היתר, באמצעות הקמת ממשקים מקוונים. בנוסף, פועלת הרשות לטיוב מידע הנדל"ן, לרבות שיתוף פעולה וממשקי עבודה עם רשם המקרקעין במשרד המשפטים.

עיקרי הממצאים בדוח

● רק 70% מהזכאים למענק ממשו את הזכות
● מאגר נתוני נדל"ן לא מעודכן מונע מאנשים לקבל את המענק
● משך הטיפול בבקשות ארוך מדי - כחודשיים בממוצע
● זמן המתנה לא סביר לשירות שמביא לנטישת מאות אלפי זכאים 

צרו איתנו קשר *5988