ארבע שנים אחרי שאישרה בקשה לתובענה ייצוגית, השופטת דחתה אותה

השופטת דחתה על הסף תובענה ייצוגית נגד עיריית רחובות בטענה כי כלל לא
הייתה לה הסמכות לדון בה • בעבר דווקא הדפה את טענת חוסר הסמכות

השופטת מיכל נד"ב / צילום: דוברות הרשות השופטת
השופטת מיכל נד"ב / צילום: דוברות הרשות השופטת

בצעד יוצא דופן ונדיר, שופטת בית המשפט המחוזי בלוד מרכז, מיכל נד"ב, דחתה על הסף תביעה ייצוגית בסך יותר מ-36 מיליון שקל נגד עיריית רחובות בעניין תחשיב היטל הסלילה שגבתה העירייה. זאת אף שארבע שנים קודם לכן אישרה להגיש את התביעה כתובענה ייצוגית.

בתובענה הייצוגית טענה התובעת יעל הרמן, באמצעות באי כוחה, כי נפלו פגמים בתחשיב היטל הסלילה של העירייה ל-2014. לכתב התביעה צורפה חוות דעת המוכיחה את טענותיה. בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לענייניים מנהליים קיים דיון הוכחות בבקשת האישור של התביעה כייצוגית, שבמסגרתו הופיעו מומחים משני הצדדים להליך.

בסופו של הדיון השופטת דחתה את בקשת העירייה לסילוק התביעה על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית לנהל את ההליך כתובענה ייצוגית מנהלית ואישרה את הבקשה. בקשת ערעור שהגישה העירייה על ההחלטה נדחתה בבית המשפט העליון והתביעה הושבה לדיון לגופה בבית המשפט המחוזי.

נשיאת העליון אסתר חיות כתבה בדחיית בקשת רשות הערעור של העירייה כי "מחוות דעתו של הכלכלן מטעם המשיבה אייל דדיה עולה לכאורה כי הצבת הנתונים שפורטו בתחשיב בנוגע לעלויות הסלילה בעבר ובעתיד ובנוגע לשטחי הבניינים והמגרשים בהווה ובעתיד מניבה תוצאות שונות מהתוצאות שהגיעו אליהן עורכי התחשיב ואומצו על ידי העירייה.

"עוד עולה לכאורה מחוות הדעת כי התעריפים שאומצו על ידי העירייה מתקבלים כאשר משמיטים מהחישוב רק את הנתונים בנוגע לשטחי הבניינים והמגרשים בעתיד, וכי אם היו מושמטים גם הנתונים בנוגע לעלויות הסלילה בעתיד (כפי שלטענת העירייה נעשה) היו מתקבלות תוצאות אחרות. די בכך כדי לבסס ברמה הלכאורית הנדרשת את טענת המשיבה שלפיה נפלה בתחשיב טעות אריתמטית מהותית ולא ראיתי מקום להתערב בקביעותיו של בית המשפט קמא בעניין זה".

"טענות התובעת שגויות ומטעות"

במסגרת הליך הוכחות נוסף טענו עו"ד אשר אילוביץ ועו"ד אריאל ליבר, ממשרד פריש, שפרבר, ריינהרץ ושות’, באי כוחה של העירייה, כי טענות התובעת שגויות ומטעות, וכי אין כל פגם בתחשיב הסלילה וכי בית המשפט מחוסר סמכות לדון בתביעה הייצוגית זאת לאור הלכות חדשות של בית המשפט בסוגיות תקיפת חוקי עזר עירוניים.

לפני כשבוע קיבלה השופטת נד"ב את טענת חוסר הסמכות, שדחתה מלכתחילה כאמור. היא הסתמכה על "הלכת אלפריח" של בית המשפט העליון ממרץ 2019, שקבע כי אין לאפשר תקיפה עקיפה של חוק עזר אלא בהליך של תקיפה ישירה וכי תובענה ייצוגית אינה הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין.

השופטת נד"ב ציטטה את החלטת שופט בית המשפט המחוזי חיפה מנחם רניאל, שאישר תובענה ייצוגית שעניינה השבת סכומים שנגבו ביתר בגין היטל שמירה שנקבע לפי תחשיב שגוי, ודחה בקשה לסילוק על הסף מחמת היעדר סמכות עניינית. זאת לדבריו, משום "שפסק דין אלפריח לא קבע שאין לבית המשפט לעניינים מנהליים סמכות לדון בתובענה ייצוגית להשבת סכומים שנגבו על פי תעריף שהסתמך על הנחות שגויות מבחינה עובדתית".

נד"ב ציינה כי בית המשפט העליון דחה את פרשנותו של רניאל להלכת אלפריח וקבע כי אכן לבית המשפט לעניינים מנהליים אין סמכות לדון בתביעה שכזו.

לדבריה, "הטעויות הנטענות בתחשיב אינן בגדר ‘פגם חוקיות מובהק שאינו שנוי במחלוקת או שהוא גלוי על פניו ותוצאתו ברורה כגון מעשה שנעשה על פניו ללא סמכות או בהיעדר פרסום כדין של חיקוק או חוק עזר שלא אושר על ידי שר הפנים’, שמצדיק תקיפה עקיפה. על כן נוכח הלכת אלפריח אין מקום לתקיפה עקיפה ודין בקשת האישור להידחות על הסף".

השופטת נד"ב התייחסה למצב החריג שבית המשפט מקבל טענת דחייה על הסף לאחר שלא קיבל את הבקשה מלכתחילה אלא אישרה את ניהול ההליך כתובענה ייצוגית. לדבריה, "החלטת האישור היא אך החלטת ביניים שאינה מהווה מעשה-בית-דין ועל כן הערכאה שהחליטה לגביה בראשונה רשאית לשוב ולדון בה ואף לשנותה. ובענייננו מתבקש השינוי עקב ההלכה החדשה שיצאה מלפני בית המשפט העליון".

העירייה: "תעודת כבוד לביהמ"ש המחוזי"

חרף זאת דחתה השופטת את התביעה. "אציין כי הנתבעת טענה כבר בתגובתה לבקשת האישור ביום 2.11.14 לדחייה על הסף של התובענה, מהטעם שלבית המשפט אין סמכות עניינית לדון בתקיפה ישירה של דבר חקיקה. על כן התובעת הייתה מודעת זה מכבר לטענת הגנה זו וזו לא עלתה רק לאחר פסק הדין בעניין אלפריח".

לדבריה, אין מדובר בביטול הלכה שיפוטית קיימת אלא בפרשנות הדין, בהקשר לתובענה ייצוגית. בנסיבות אלה גם לתובעת, שעניינה של התובענה טרם הוכרע בעניינה לאחר הליך הוכחות, לא עומד אינטרס ההסתמכות ועל כן אין סיבה לסטות מן הכלל".
בסיום פסק הדין כתבה נד"ב כי "בנסיבות אלה לא מצאתי להידרש לטענות הנוספות לעניין שאלת תקינותו של התחשיב".

עוה"ד אשר אילוביץ ואריאל ליבר, ממשרד פריש, שפרבר, ריינהרץ ושות’ שייצגו את העירייה, מסרו כי "מדובר במקרה חריג ונדיר מאוד שבו בית המשפט הנכבד, במסגרת הדיון בתביעה הייצוגית בהיקף אדיר, מבטל את ההחלטה הקודמת שלו שאישרה לדון בתביעה כתביעה ייצוגית, ודוחה את ההליך על הסף. נוסף על כך, בית המשפט דחה בתחילה את הבקשה לדחייה על הסף שהוגשה מטעמנו, ואולם לבסוף קבע כי יש לדחות את התביעה הייצוגית מאותם נימוקים. אין ספק כי החלטה חשובה זו מהווה תעודת כבוד לבית המשפט המחוזי".