עוד הטבה מכצמן: גזית גלוב תממן ללוזון רכישת מניות בכ-30 מיליון שקל

כחמש שנים לאחר שמכרה לו את מניות השליטה בקבוצת לוזון (לשעבר א. דורי)  בתמורה סמלית, תעמיד גזית גלוב לעמוס לוזון הלוואה לרכישת יתרת החזקותיה

חיים כצמן, מבעלי גזית גלוב ועמוס לוזון, בעלי קבוצת א.דורי  / צילומים: תמר מצפי
חיים כצמן, מבעלי גזית גלוב ועמוס לוזון, בעלי קבוצת א.דורי / צילומים: תמר מצפי

חברת הנדל"ן המסחרי גזית גלוב מחסלת את יתרת החזקתה בקבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה (לשעבר קבוצת א.דורי), פחות מחמש שנים לאחר שהעבירה את השליטה בה לידיו של איש העסקים עמוס לוזון. על-פי הסכם שנחתם בין הצדדים השבוע, תמכור גזית גלוב ללוזון מניות ואופציות של החברה בתמורה לסכום של 35.9 מיליון שקל.

גזית גלוב, בבעלות ובניהול חיים כצמן, מחזיקה כיום ב-51.5 מיליון מניות של קבוצת לוזון  (18% מהחברה), שערכן הבורסאי עמד ביום ד' על 28.5 מיליון שקל, וכן ב-3 מיליון אופציות מסדרה 4 בשווי של כ-0.3 מיליון שקל. במסגרת ההסכם בין הצדדים, תמיר גזית גלוב שטר הון שברשותה לעוד 26.7 מיליון מניות של קבוצת לוזון, ותמכור לבעל השליטה את מלוא ניירות הערך שברשותה.

עוד עולה מההסכם, כי במועד ההשלמה (ובסמוך אליו) ישלם לוזון לגזית גלוב סכום של 5.4 מיליון שקל בלבד, ואילו יתרת התמורה בסך 30.5 מיליון שקל תועמד על ידי גזית גלוב כהלוואת מוכר ללוזון. ההלוואה תישא ריבית שנתית של 3.5% ותיפרע בחמישה תשלומים שנתיים שווים, הראשון שבהם בחלוף שנה ממועד השלמת העסקה.

להבטחת פירעון ההלוואה ישעבד לוזון לטובת גזית גלוב את מלוא המניות שתמכור לו וכן את הפירות שינבעו מהן. לאחר השלמת העסקה יחזיק עמוס לוזון ב-83.71% ממניות קבוצת לוזון (לעומת כ-64% כיום).

את העסקה הנוכחית ביצעה גזית גלוב לאחר שבמהלך חודש יולי האחרון מכרה 100 מיליון איגרות חוב להמרה מסדרה ט' של לוזון בתמורה לסכום של 61 מיליון שקל. מקורבים לנושא אמרו אז כי מכירת האג"ח בוצעה כחלק ממהלך העסקים הרגיל של החברה, ולאחר שהתקבלה הצעה טובה מגורם כלשהו בשוק.

גם אג"ח אלו התקבלו במסגרת מכירת השליטה בקבוצת לוזון (אז - א.דורי) לעמוס לוזון, כך שבסך הכול תקבל גזית גלוב סך כולל של כ-100 מיליון שקל עבור סל הני"ע של קבוצת לוזון שהחזיקה בידיה.

נמכרה ב-10 מיליון, ושווה היום 170 מיליון שקל

את מניות השליטה בקבוצת לוזון (א. דורי), מכרה גזית גלוב ללוזון בתחילת 2016 תמורת 10 מיליון שקל בלבד, בעקבות הפסדי עתק שרשמה על השקעה זו. להפסדים אלו גרמה בעיקר החברה הבת, דורי בניה, שעסקה בתחום קבלנות הבנייה וקרסה עקב בעיות בתמחור ובביצוע הפרויקטים שהקימה.

הפסדים אלו הובילו בתחילה את גזית גלוב לנסות ולהציל את קבוצת א. דורי באמצעות הזרמות הון של כ-750 מיליון שקל. אולם בהמשך בחרה כאמור להתנתק מהחברה המפסידה ומכרה את השליטה בה לעמוס לוזון, ששינה כאמור את שמה.

קבוצת לוזון עוסקת בעיקר בפעילות ייזום וביצוע בתחום הנדל"ן. בתחום הייזום פעילותה כוללת פיתוח, הקמה ומכירה של פרויקטים בישראל וכן פעילות ייזום בפולין (באמצעות חברת רונסון). בתחום הביצוע פועלת הקבוצה באמצעות החברות רום גבס ואינובייט, בניהול וביצוע של עבודות בנייה בפרויקטים קבלניים ועבודות גמר בישראל. כמו כן לחברה החזקה בעקיפין של 9.4% ממניות חברת דוראד, שהקימה ומפעילה תחנת כוח פרטית לייצור חשמל באשקלון.

שווי השוק הנוכחי של קבוצת לוזון עומד על כ-170 מיליון שקל, ואינו כולל עדיין תוספת שווי של כ-15 מיליון שקל שתנבע מהמרת שטר ההון של גזית גלוב למניות. 

צרו איתנו קשר *5988