לא מחכים לישועה מהבעלים החדש: טייסי אל על מערערים על ההסכם הקיבוצי

ועד טייסי אל על הגיש ערעור לבית הדין הארצי בירושלים, אחרי שעתירה שהוגשה נגד ההסכם הקיבוצי שנחתם באמצעות ההסתדרות מול הנהלת החברה – נדחתה • אל על נדרשה לחתום על הסכמים עם ארבעת ועדי העובדים שלה כתנאי לקבלת סיוע מהמדינה

מטוס אל על / צילום: יואב יערי
מטוס אל על / צילום: יואב יערי

כבר לא מחכים לישועה מהבעלים החדש: ועד טייסי אל על הגיש ערעור לבית הדין הארצי בירושלים, אחרי שעתירה שהוגשה נגד ההסכם הקיבוצי שנחתם באמצעות ההסתדרות מול הנהלת החברה - נדחתה. ההחלטה התקבלה לפני כחודש בבית הדין האזורי בתל אביב שלא קיבל את עתירת ועד טייסי אל על ואת טענותיהם נגד ההסכם הקיבוצי שנחתם "מעל ראשם" של הטייסים באמצעות ההסתדרות.

ברקע נזכיר כי אל על נדרשה לחתום על הסכמים עם ארבעת ועדי העובדים שלה כתנאי לקבלת סיוע מהמדינה. בחודשים האחרונים פוצל ועד עובדי אל על לארבעה ועדים לפי הסקטורים השונים בחברה. הסכמים אלה כוללים מהלכים של התייעלות לרבות פיטורים של כשליש מעובדי החברה וקיצוץ בשכר ובתנאי ההעסקה בסקטורים השונים.

הטייסים לא הצליחו להגיע לעמק השווה עם ההנהלה ועל כן ביקשו מבית הדין להתערב בהסכם שנחתם בלעדיהם ואשר לטענתם מקפח את הטייסים. ההסכם קובע כי אל על תוכל לפטר 71 טייסים, מתוך 650 טייסי אל על ולקצץ בשכר השעתי בכ-29% בשכר הטייסים לצד קיצוצים נוספים בתנאי העסקתם. בשונה מהסקטורים האחרים - הפחתת השכר של הטייסים אינה זמנית או תלויה בפעילות החברה וההתאוששות שלה, אלא שהקיצוץ בשכר הטייסים הוא קבוע. הטייסים טוענים כי באופן הזה ימחקו התנאים שהושגו בחתימה הקודמת שבין ההנהלה והטייסים מאוקטובר 2018 שנגעה לתנאי העסקתם בהתאם לתקנות הטיס הבינלאומיות. לתחושת הטייסים ההסכם עמם לא משקף את הצורך בקיצוצים על מנת לאפשר לחברה להתאושש מהמשבר, אלא מדובר בניצול התקופה כדי לקצץ בשכרם בלי קשר למשבר.

בדומה לשאר ההסכמים שעליהם חתמה אל על עם עובדיה - גם ההסכם שנחתם מול הטייסים לא ייכנס לתוקף עד אשר אל על תשלים את הליך הסיוע - לפני חודשיים החברה גייסה הון של 150 מיליון דולר באמצעות הנפקת מניות, ואת החלק השני של הסיוע, נטילת הלוואה בערבות מדינה בשיעור של 75% - אל על לא הצליחה להשלים עד כה. ההסכמים קובעים כי רק אחרי השלמת גיוס החוב ייכנסו ההסכמים לתוקפם. בינתיים ממשיכים רוב עובדי החברה לשהות בחל"ת, התקף עד לסוף חודש נובמבר בשלב זה. אל על חידשה את פעילותה בטיסות למספר יעדים ולאחרונה הודיעה על הרחבתם עם טיסות לניוארק, למוסקבה ולבריסל. אם אל על תפנה לכיוון אחר של הבראה דוגמת גיוס חוב באמצעות אג"ח - כאשר עד כה היא לא מצליחה לטיול הלוואה - ייתכן והיא תידרש לפצוח במו"מ עם ועדי העובדים להסכמים חדשים.

גם הבעלים החדשים לא הביאו להידברות

ההנפקה שביצעה אל על הובילה גם להחלפת בעלי השליטה בחברה - את כנפיים של תמי מוזס בורוביץ' שהחזיקה ב-38% מהחברה, החליפה חברת כנפי נשרים של אלי רוזנברג שמחזיקה כיום ב-43% מאל על. התקווה של הטייסים כי תתקיים הידברות מול הבעלים החדשים שקיבלו את גיבויים בהשתלטות על החברה, נגוזה. את רוזנברג עצמו העובדים לא פגשו כלל ואף לא שמעו ממנו כל מסר. מיו"ר הדירקטוריון החדש דוד ברודט קיבלו העובדים מכתב עם מסרים להתחלה חדשה ביחסים שבין העובדים להנהלה ובין החברה ללקוחותיה. בינתיים מכיוון אל על נשמעת בעיקר דממה וזו גם מטרידה את הטייסים. כעת הם מקווים לפחות לקבל הכרה משפטית לטענתם לייצוג בלתי הולם על ידי ההסתדרות.

בעתירה לבית הדין הארצי טוענים הטייסים להתנהלות בחוסר תום לב מצד ההנהלה וההסתדרות שהחליטה "להעלות את טייסי החברה על מזבח תוכנית ההבראה תוך פגיעה חמורה בזכויותיהם מכן ולעולם ללא קשר לתוכנית ההבראה ובניגוד מוחלט להתנהלותה במגזרים האחרים". הטייסים טוענים כי בסופו של יום מדובר בהסכם כלכלי שעלותו מסתכמת בכ-2 מיליארד שקל כשלטענת הטייסים נחתם "ללא יעוץ כלכלי ולמעשה ללא שום ויכוח - מה שביקשה החברה - היא קיבלה".

הטייסים מציינים את חלוקת תקציב השכר באל על כך: 11% לדיילים, 20% תחזוקה והנדסה, 28% עובדים מנהליים ו-41% לטייסים. טענתם היא שעל מגזר הטייסים הושת שיעור של 49% מהתייעלות. הטייסים גם מזכירים את דרישת משרד האוצר לקצץ 395 מיליון דולר בשנה (ללא חלוקה פנימית) ולטענתם את סכום ההתייעלות מהעובדים המאורגנים שהתברר בהיקף של כ-254 מיליון דולר "קבעה החברה והחברה בלבד". היקף הקיצוץ השנתי לפי ההסכם עם הטייסים מגלם חיסכון של 105 מיליון דולר.

הקיצוץ בשכר נכפה על הטייסים ויהיה קבוע

את הטענות שלהם ממקדים הטייסים בשני סעיפים, ראשית, הקיצוץ הקבוע שנכפה עליהם ושאינו תחום בהמשך ההתאוששות של החברה, ושנית הם טוענים להתעקשות מצד החברה שלא לאפשר בדיקה של המספרים האמיתיים על ידי רואה חשבון מוסכם. הטייסים טוענים כי ההסתדרות נותנת יד להתחמקות זו. בדיקת רואה החשבון החיצוני הוסכמה בהסכם הקיבוצי שבמרכז העתירה.

"המערערים לא חלקו ולא חולקים על הצורך בהתגייסותם להישרדותה של החברה. המערערים חלקו וחולקים על הדרך ועל התוצאה הקלוקלת". מצוין בעתירה כשהטייסים אף מגדירים את טענת ההנהלה שלפיה הטייסים לא מפנימים את גודל המשבר כ"חצופה", אחרי שהיא הופרכה על ידי המערערים "אבל אומצה משום מה על ידי כבוד בית הדין קמא". בין השאר מזכירים הטייסים כי הם הציעו מיוזמתם עוד לפני החתימה על ההסכם קיצוץ של 20% משכרם "אולם החברה סירבה לדון בכלל עם ועד אצ"א ונכון להיום טייסי החברה שטסים משתכרים שכר מלא". (מדובר בכ-100 טייסים שהוחזרו עד כה בחל"ת).

עוד מציינים הטייסים את הטענה שבוודאי תישמע גם בדיון הזה לפיה "הטייסים הם ציבור עובדים חזק המשתכר שכר גבוה. אולם שכר גבוה הנגזר מאחריות שבתפקיד מהסיכון הכרוך בו, ייחודיותו של התפקיד והכשרה ארוכת שנים ומאומצת אינו סיסמת קסם המאפשרת לבטל את זכות ההשתתפות במו"מ קיבוצי, אינה מבטלת את הזכות לקבל מידע ונתונים וייצוג הוגן". לסיכום טוענים הטייסים כי לא ניתנה להם הזדמנות לקיים מו"מ אמיתי וכי בית הדין המקומי שגה בקביעותיו, כולל כאשר הגדיר את ועד הטייסים כ"ועד לעומתי" או כאשר ייחס את הפסקת טיסות המטען ליוזמת הוועד.