דחיות המשכנתה התייצבו, אך מספרן עדיין גבוה בהרבה מהתקופה שלפני הקורונה

13% מתיק המשכנתאות של הבנקים היו במצב של דחיית תשלומים בתחילת נובמבר • עד כה הציבור הקפיא החזרי הלוואות בהיקף כולל של כ-10 מיליארד שקל

אתר בנייה / צילום: איל יצהר
אתר בנייה / צילום: איל יצהר

נכון לתחילת נובמבר כ-13% מסך תיק המשכנתאות של הבנקים בישראל היה במצב של דחיית תשלומים. מנתונים שהציג השבוע נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון בפני חברי ועדת הכספים בכנסת ושעודכנו לאחר מכן, עולה כי המתווה לדחיית החזרי הלוואות, שהפיקוח על הבנקים ושהבנקים סיכמו לגביו לפני יותר מחצי שנה, אפשר לציבור בישראל להקפיא לתקופה מוגבלת של כמה חודשים את החזרי הלוואות בהיקף כולל של כ-10 מיליארד שקל.

היקף תיק ההלוואות שיש בהן דחייה כיום עומד על כ-71.1 מיליארד שקל, כאשר כשני שלישים מהסכום נזקפים למשכנתאות שנעשו בהן דחיות תשלומים.

על פי הנתונים של בנק ישראל היקף ההלוואות לדיור שנעשתה בגינם דחיית תשלומים עומד על כ-52.8 מיליארד שקל, כשבחלק מהבנקים מדובר בהיקף הלוואות שבדחייה בשיעור שמהווה אפילו שישית מהתיק הכולל. בכל מקרה, הקבוצה שעדיין נעזרת בחמצן התזרימי של דחיית החזרים, חשבון הגדלת ההחזרים החודשיים בעתיד ועד תום תקופת המשכנתה, קטנה בחלוף הזמן. בשיא המשבר והפסימיות היה היקף יותר מכפול, הן במונחים שקליים אבסולוטיים של התיק שבגינו יש דחיות והן במספר ההלוואות לדיור, ממה שיש עתה. כך, על פי בנק ישראל כ-55% מאלה שדחו בשיא המשבר את ההחזרים כבר שבו לשלם.

וכך יוצא שהתיק שעדיין בדחייה נושא בחובו, כנראה פוטנציאל להפרות וכשלי אשראי בשיעור גבוה מהרגיל. זאת משום שהוא כולל את אלה שהקורונה פגעה ביכולתם לעמוד בהחזרי ההלוואות. מציאות זו ידועה היטב לבנקים ולעומדים בצמרת בנק ישראל והפיקוח על הבנקים, שמחפשים בימים אלה אחר דרכים לנטרל את ה"בום" שיגיע עם תום תקופת הדחיות. לפי שעה המועד הזה יגיע בחודשים הראשונים של 2021, כשהמועד האחרון להגשת בקשה לדחייה הוא בתום השנה הנוכחית, ואז ניתן יהיה לקבל הארכה של עד חצי שנה. עם זאת, התפיסה היא שמי שצריך דחייה כבר הגיש בקשה, כשלצד זה ישנו חשש כי חלק מהדחיינים יתקשו למצוא פתרון בתום תקופת הדחייה.

הלווים יקבלו גרייס נוסף?

לסוגיה זו משמעות לציבור ולבנקים עצמם, כשהפיקוח על הבנקים חושש שיציגו הפסד ב-2021, לאחר תום תקופת הדחייה. על כן הנגיד, הפיקוח על הבנקים, ראשי המערכת הבנקאית וגם בסביבת ראש הממשלה, בוחנים בימים אלה מגוון אופציות למתווה המשכי לדחיית החזרים, מבלי שהדבר יהווה הפרה של ההלוואה, לא רק במשכנתאות, אלא גם ובעיקר בהלוואות צרכניות ולעסקים קטנים וזעירים.

ככל הידוע הם דנים, בין היתר, באפשרות לאפשר במשכנתאות דחייה של עד 18 חודשים נוספים שתאריך את תקופת ה"גרייס" עמוק לתוך 2022, ויצירת מסלול למחזור ההלוואה לדיור לתקופה של עד 30 שנה. זאת לצד הקלות אחרות ייעודיות לכאלה שיש להם הלוואות צרכניות "רגילות" ולעסקים קטנים וזעירים. ככל הידוע המדינה מוכנה לתת ערבות במתווה המחודש, כשמנגד הבנקים יספקו עוד אוויר לנשימה ללקוחות הפרטיים, במשכנתאות ובהלוואות צרכניות "רגילות".

צרו איתנו קשר *5988